GULLOVÁ, S. Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol. 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013. ISBN 978?80-247-4418-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol
Authors GULLOVÁ, S.
Edition 3., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2013.
Other information
ISBN 978?80-247-4418-6
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 5/6/2023 02:28