VYSTOUPIL, J., M. ŠAUER a kol. Geografie cestovního ruchu České republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. ISBN 978-80-7380-340-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Geografie cestovního ruchu České republiky
Authors VYSTOUPIL, J., M. ŠAUER a kol.
Edition Plzeň: Aleš Čeněk, 2011.
Other information
ISBN 978-80-7380-340-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 5/6/2023 02:03