DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ. Česko-anglický obchodní poradce. Praha: Pragoeduca, 2004. ISBN 80-7310-017-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česko-anglický obchodní poradce
Authors DYNDA, A. a E. DYNDOVÁ.
Edition Praha: Pragoeduca, 2004.
Other information
ISBN 80-7310-017-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 1/4/2023 07:03