CHYLKOVÁ, Martina. English Grammar Workbook (Professional English 1-3). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2015. ISBN 978-80-7510-171-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name English Grammar Workbook (Professional English 1-3)
Authors CHYLKOVÁ, Martina.
Edition Karviná, 2015.
Publisher Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Other information
Original language English
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-171-6
Keywords in English Basic grammar rules; Business English; Business vocabulary; English grammar
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Changed: 9/2/2022 10:30.
Abstract

Cvičebnice ENGLISH GRAMMAR WORKBOOK je určena pro studenty všech oborů na SU OPF v Karviné denního a kombinovaného studia. Navazuje na studijní plán a studijní oporu Business English 1 - 3 a slouží k procvičení a zopakování gramatiky. Je rozdělena do 3 částí, které navazují na Business English a každá část se dělí na další lekce. V úvodu lekce je krátké shrnutí probíraného gramatického jevu a následují cvičení, která tyto jevy procvičují. Cvičení jsou řazena podle obtížnosti od jednodušších ke složitějším se zaměřením na jevy, ve kterých studenti častěji chybují. Studenti současně pracují se slovní zásobou s obchodní tematikou, která je základem používaného lexika. Všechna cvičení jsou doplněna klíčem, který je v závěru spolu se souhrnnými cvičeními a přehledem základních gramatických pravidel. Cílem je zvládnutí gramatiky, která je důležitá pro úspěšnou komunikaci v obchodní angličtině, a rozvíjení dovedností ve třech jazykových rovinách. Cvičebnice reflektuje současné nároky na posílení komunikativních dovedností v cizím jazyce, které jsou předpokladem úspěšného pracovního zařazení v podnikatelském prostředí.

PrintDisplayed: 22/5/2024 19:02