JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ. Daně v podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Daně v podnikání: Distanční studijní text
Autoři JANOUŠKOVÁ, Jana a Šárka SOBOTOVIČOVÁ.
Vydání Karviná, 2018.
Nakladatel Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova česky Veřejné příjmy; příspěvky do státních fondů; poplatky; daň; funkce daní; daňové principy; daňový systém; daňová soustava; daňový subjekt; daňový objekt; předmět zdanění; sazba daně; sociální pojištění; veřejné zdravotní pojištění; vyměřovací základ; zaměstnanec; osoba samostatně výdělečně činná; zdanitelné příjmy; příjmy; jež nejsou předmětem daně; osvobození od daně; obchodní majetek; základ daně; srážková daň; dílčí základy daně; nezdanitelné částky; závislá činnost; zákonné pojištění zaměstnanců; příjmy autorů; paušální výdaje; spolupracující osoba; kapitálový majetek; pronájem; ostatní příjmy; příležitostné příjmy; daňová ztráta; slevy na dani; právnické osoby; poplatník daně; stálá provozovna; podnikatelský subjekt; nepodnikatelský subjekt; majetkové daně; zdanění spotřeby
Změnil Změnil: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Změněno: 16. 5. 2024 08:15.
Anotace

Publikace se zabývá daňovým systémem České republiky. Text je rozčleněn do samostatných vzájemně propojených kapitol, které zachycují problematiku vývoje teorie a praxe daňového systému a je aplikován zejména na podmínky České republiky.

Učebnice je zaměřena postupně na strukturu veřejných příjmů, postavení daní, zdanění příjmů fyzických a právnických osob v kontextu optimalizace daňové povinnosti. Závěrečné kapitoly zachycují problematiku majetkových daní a daní ze spotřeby.

Učební text vychází z legislativy platné k 1. 1. 2018.

VytisknoutZobrazeno: 17. 7. 2024 16:19