VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moderní management v teorii a praxi
Authors VODÁČEK, L. a O. VODÁČKOVÁ.
Edition Praha: Management Press, 2013.
Other information
ISBN 978-80-7261-232-1
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 24/7/2024 11:52