STELMACH, K. a Ž. RYLKOVÁ. Manažerská ekonomika v příkladech. Karviná: SU OPF, 2017. ISBN 978-80-7510-273-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manažerská ekonomika v příkladech
Authors STELMACH, K. a Ž. RYLKOVÁ.
Edition Karviná: SU OPF, 2017.
Other information
ISBN 978-80-7510-273-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
PrintDisplayed: 18/9/2021 03:09