KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ and Mikuláš HEINRICH. Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu. (Weddings, indulgences, merriment. Contributions to the topic.). 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2018. 310 pp. ISBN 978-80-7510-286-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu.
Name in Czech Svatby, oddavky, veselí. Příspěvky k tématu.
Name (in English) Weddings, indulgences, merriment. Contributions to the topic.
Authors KORBELÁŘOVÁ, Irena, Radmila DLUHOŠOVÁ, Rudolf ŽÁČEK, Karolína KREMPL KIRSCHNEROVÁ, Hana MIKETOVÁ, Alexandr MICHL-BERNARD, Naděžda MORÁVKOVÁ and Mikuláš HEINRICH.
Edition 1. vyd. Opava, 310 pp. 2018.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-286-7
Keywords (in Czech) historie; svatba; každodennost a festivity; města; knížecí dvory; venkov
Keywords in English history; wedding; everydayness and festivities; towns; noble courts; country
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., učo 49112. Changed: 20/3/2020 19:51.
Abstract
Publikace předkládá výsledky interdisciplinárního výzkumu problematiky svateb v širokém kulturním a historickém kontextu. Jednotlivé kapitoly se zabývají celou škálou témat od sociálních aspektů přes právní úpravy a řády, svatební rituály, zvyky a festivity, svatební stolování vyšších sociálních vrstev, až po tradice selské svatby.
Abstract (in English)
The publication presents the results of interdisciplinary research on wedding issues in a wide cultural and historical context. Individual chapters deal with a wide range of topics ranging from social aspects through legal regulations and orders, wedding rituals, customs and festivities, wedding dining of higher social classes, to the traditions of rural weddings.
PrintDisplayed: 31/5/2023 05:44