DLUHOŠOVÁ, Radmila, Jana STUCHLÍKOVÁ and Eva VAVREČKOVÁ. The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation. Czech Journal of Tourism. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 1/6, 1/2017, p. 93-104. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2017–0005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Results of the Development of Balneal Care Provision and the State of the Czech Spa Industry in Connection with the Changes in Legislation
Name in Czech Výsledky vývoje poskytování lázeňské péče a situace českého lázeňství v souvislosti se změnami v legislativě
Authors DLUHOŠOVÁ, Radmila (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana STUCHLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Eva VAVREČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Czech Journal of Tourism, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1805-3580.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50901 Other social sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW WWW stránka vydání časopisu
RIV identification code RIV/47813059:19240/17:A0000186
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Doi http://dx.doi.org/10.1515/cjot-2017–0005
Keywords (in Czech) indikační seznam; lázeňská péče; lázeňské služby; lázně; vývoj struktury lázeňské klientely
Keywords in English Indication list; balneal care; spa services; spas; development of spa clientele structure
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Petr Janík, učo 25851. Changed: 2/4/2018 11:26.
Abstract
The paper focuses on the development of balneal care provision and its current state in the Czech spa industry in connection with the changes in legislation. In particular, the period of 2000–2015 is specified, including the survey of positive and negative changes resulting from the changes in legal norms regulating the balneal care provision. Special attention is paid to two turning points in the balneal care provision: the turn of 2012 and 2013 and the turn of 2014 and 2015, which were significantly affected by the changing legislation.
Abstract (in Czech)
Příspěvek je věnován vývoji poskytování lázeňské péče a jeho aktuální situaci v českém lázeňství v souvislosti se změnami legislativy. Ve stati je vymezeno zejména období let 2000 – 2015 včetně hledání příčinných souvislostí pozitivních či negativních změn v důsledku měnících se právních norem pro poskytování lázeňské péče. Zvláštní zřetel je věnován dvěma zlomovým bodům v poskytování lázeňské péče, a to přelomu let 2012/2013 a následně 2014/2015, které byly významně ovlivněny měnící se legislativou.
PrintDisplayed: 5/12/2021 18:43