ŠPERKA, Roman. Informační podpora podnikových procesů (Information support of business processes). Jesenice: Ekopress, s.r.o., 2019. 191 pp. 1. vydání. ISBN 978-80-87865-55-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační podpora podnikových procesů
Name (in English) Information support of business processes
Authors ŠPERKA, Roman (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Jesenice, 191 pp. 1. vydání, 2019.
Publisher Ekopress, s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19520/19:A0000019
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-87865-55-2
Keywords in English business process; proces mining; management; operations; process model; BPMN; Petri nets
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157. Changed: 27/10/2019 09:32.
Abstract
Hlavním cílem publikace je analyzovat a navrhnout inovativní možnosti aplikace informační podpory řízení podnikových procesů a process miningu na operativní úrovni podnikové praxe. Obsahovou náplní publikace je procesní řízení, a to především představení a využití dvou technologií – řízení podnikových procesů a process mining při analýze podnikových procesů.
Abstract (in English)
The main aim of the book is to analyse and propose innovative applications of information support into the management of business processes on operational level of business practice. The content of the publication focuses on process management. Especially on the introduction of two technologies: business process management and process mining during analysis of business processes.
PrintDisplayed: 21/2/2024 05:07