VERNER, Tomáš, Marian LEBIEDZIK a Michal TVRDOŇ. Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory. In Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. s. 285-295. ISBN 978-80-248-4155-7. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
Název česky Duální ekonomika a nefinanční podniky v ČR: Vybrané indikátory
Název anglicky Dual economy and non-financial corporations: Selected indicators
Autoři VERNER, Tomáš (203 Česká republika, domácí), Marian LEBIEDZIK (203 Česká republika, domácí) a Michal TVRDOŇ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ostrava, Proceedings of XVth International Scientific Conference: Economic Policy in the European Union Member Countries, od s. 285-295, 11 s. 2018.
Nakladatel VŠB-TU Ostrava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19520/18:00010898
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-248-4155-7
UT WoS 000451959800021
Klíčová slova anglicky dual economy; non-financial corporations; share indicators
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 21. 11. 2019 15:04.
Anotace
Tento článek se zabývá podniky jakožto největšími tvůrci a přispěvateli hrubé přidané hodnoty na národní úrovni. Podniky jsou rozděleny do skupin podle jejich vlastnictví. Hlavním cílem je zhodnotit rozdíly v chování mezi národními soukromými nefinančními podniky a podniky pod zahraniční kontrolou. Jako indikátory byly použity: podíl na hrubé přidané hodnotě, hrubý podíl na zisku, hrubá rentabilita investovaného kapitálu (před zdaněním), hrubá míra investic, hrubá míra úspor. Sledování bylo provedeno na sektoru nefinančních podniků v České republice během dvou období 1993-2015 a 2005-2015 a bylo zjištěno, že rozdíly mezi ukazateli jsou významné, s výjimkou hrubé investice.
Anotace anglicky
This paper deals with enterprises as the largest creator and contributor of gross value added at the national level. More precisely sector of non-financial corporations with respect to their ownership. The main aim is to evaluate differences in behaviour between national private non-financial corporations and foreign controlled non-financial corporations. Selected indicators of sector analysis are employed: gross value added ratio, gross profit share, gross return on capital employed (before taxes), gross investment rate and gross saving rate in the Czech Republic during two periods 1993 - 2015 and 2005 - 2015. By means of analysis of variance was found that differences between indicators are significant except gross investment rate.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2024 07:37