KOSTKOVÁ, Miroslava and Pavlína PELLEŠOVÁ. Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region. In 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. Karviná: SU OPF Karviná, 2018. p. 53-61. ISBN 978-80-8154-249-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Name in Czech Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Name (in English) Development of tourism trends in the Moravian-Silesian Region.
Authors KOSTKOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavlína PELLEŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Karviná, 7. mezinárodní vědecká konference Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. p. 53-61, 9 pp. 2018.
Publisher SU OPF Karviná
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/47813059:19520/18:00011131
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-8154-249-7
Keywords in English tourism; trends of tourism; tourism business offer
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 21/11/2019 15:04.
Abstract
Cestovní ruch je globálním fenoménem současnosti. Je jedním z významných ukazatelů zvyšování životní úrovně obyvatelstva a také příležitostí pro rozvoj malého a středního podnikání. Potřeby a požadavky účastníka cestovního ruchu jsou významným indikátorem vývoje poptávky po cestovním ruchu, kterou musí respektovat a následovat nabídka organizací cestovního ruchu. Článek je zaměřen na zjišťování vývoje trendů cestovního ruchu v rámci projektu Trendy cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, zkoumá preference a potřeby turistů na straně poptávky a trendy vytváření nabídky podniků cestovního ruchu, cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích zařízení. Použity jsou metody komparace, technika řízeného rozhovoru a dotazníkového šetření. Výsledkem je určení vývojových trendů cestovního ruchu jako doporučení směru vývoje nabídky pro podnikatelské subjekty v Moravskoslezském kraji.
Abstract (in English)
Tourism is a global phenomenon of today. It is one of the important indicators of raising the standard of living of the population, as well as opportunities for the development of small and medium-sized enterprises. The client's needs and requirements is an important indicator of the development of tourism demand, which is following by the offer of tourism business. The article focuses on the development of tourism trends within the project "Tourism Trends in the Moravian-Silesian Region", explores the preferences and needs of tourists on the demand side and trends in the provision of travel agency, catering and accommodation services. Methods of the comparison, controlled interview and questionnaire survey are used. The result is the identification of development trends in tourism as a recommendation for the development of supply for tourism business in the Moravian-Silesian Region.
PrintDisplayed: 27/1/2023 05:47