BELZ, H. SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Klíčové kompetence a jejich rozvíjení
Authors BELZ, H. SIEGRIST, M.
Edition Praha: Portál, 2001.
Other information
ISBN 80-7178-479-6
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 2/12/2022 18:17