BOTLÍKOVÁ, Milena, Josef BOTLÍK and Jana STUCHLÍKOVÁ. Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses. In T. Kliestik. International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . 74. vyd. 04001. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404001.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Applying socially Responsible Enterpreneurship in tourism businesses
Name in Czech Uplatňování společensky odpovědného podnikání v cestovním ruchu
Authors BOTLÍKOVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Josef BOTLÍK (203 Czech Republic) and Jana STUCHLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 74. vyd. 04001. Žilina, International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy . p. 1-8, 8 pp. 2020.
Publisher EkF, Žilinská univerzita Žilina
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000639
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISSN 2261-2424
Doi http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20207404001
UT WoS 000528040800068
Keywords (in Czech) turismus; podniky; globalizační procesy
Keywords in English tourism; businesses; globalization processes
Tags SHS Web of Conferences, čeká na indexaci WoS
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 6/5/2020 11:58.
Abstract
The current global world is recording and progressively developing tourism industry by the expansion of hotels and catering facilities. The development of tourism is inextricably linked with positive impacts such as growth of employment, increase in business activities, etc. On the other hand, the connection between tourism and global problems has been actively discussed in recent years. With the development of tourism occurs to the congestion of destinations, globalization brings degeneration of national cultures, grow gas emissions, soil erosion and increased waste production. The research revealed that Czech citizens consider the accumulation of waste as one of the global problems right after the lack of drinking water. One possibility of effective management of corporate waste is the implementation of waste management strategy in the management of the company. Businesses should aim to reduce, sort and recycle. The aim of the article was to compare the development of waste production in the European Union and the Czech Republic in connection with tourism and to evaluate the approach of Czech hotel companies to the issue of waste management. On the basis of the analysis, it can be stated that the amount of waste is gradually increasing and the hotels have some reserves.
Abstract (in Czech)
Současný globální svět zaznamenává dynamický růst turistického průmyslu, rozšiřování hotelů a stravovacích zařízení. Rozvoj cestovního ruchu je neoddělitelně spjat s pozitivními dopady, jako je růst zaměstnanosti, nárůst podnikatelských aktivit atd. Na druhé straně se v posledních letech aktivně diskutuje o souvislosti cestovního ruchu a globálních problémů. S rozvojem cestovního ruchu dochází k přetížení destinací, globalizace přináší degeneraci národních kultur, rostoucí emise plynů, erozi půdy a zvýšenou produkci odpadu. Výzkum ukázal, že čeští občané považují hromadění odpadu za jeden z globálních problémů hned po nedostatku pitné vody. Jednou z možností efektivního nakládání s podnikovým odpadem je implementace strategie nakládání s odpady ve správě společnosti. Podniky by se měly zaměřit na omezení, třídění a recyklaci. Cílem článku bylo porovnat vývoj produkce odpadů v Evropské unii a České republice v souvislosti s cestovním ruchem a zhodnotit přístup českých hotelových společností k problematice nakládání s odpady. Na základě analýzy lze konstatovat, že množství odpadu se postupně zvyšuje a hotely mají určité rezervy.
PrintDisplayed: 1/12/2021 13:11