STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. Selected Aspects of Susttainnable Tourism and their Application in the Operation of Accommodation and Catering Facilities in the Moravian-Silesian Region. In International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy. 74. vyd. 05023. Žilina: EkF, Žilinská univerzita Žilina, 2020. p. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207405023.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Selected Aspects of Susttainnable Tourism and their Application in the Operation of Accommodation and Catering Facilities in the Moravian-Silesian Region.
Name in Czech Vybrané aspekty udržitelného cestovního ruchu a jejich aplikace při provozování ubytovacích a stravovacích zařízení v Moravskoslezském kraji
Authors STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Milena BOTLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 74. vyd. 05023. Žilina, International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy, p. 1-8, 8 pp. 2020.
Publisher EkF, Žilinská univerzita Žilina
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50902 Social sciences, interdisciplinary
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000640
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISSN 2261-2424
Doi http://dx.doi.org/10.1051/shsconf/20207405023
UT WoS 000528040800122
Keywords (in Czech) Udržitelný cestovní ruch, ubytovací a stravovací zařízení, životní prostředí, potřeby, rovnováha, konkurenceschopnost, kvalita, sociální a environmentální odpovědnost, třídění odpadu, čištění odpadních vod, vodohospodářství, energetické úspory.
Keywords in English Sustainable tourism; accommodation and catering facilities; environment; waste sorting; wastewater treatment
Tags SHS Web of Conferences, čeká na indexaci WoS
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 6/5/2020 11:55.
Abstract
Given the global nature of tourism and the increased mobility potential of the population, the sustainability of tourism has been a topical issue for many years. The aim of the paper is to map aspects of sustainable tourism and the extent of their use in the operation of accommodation and catering facilities in the regional environment; the research was conducted in the Moravian-Silesian Region, which is very specific on several levels. There are a number of large industrial enterprises that have a negative impact on the environment, on the other hand, there are countless natural, cultural, technical and other attractions, which is reflected in the increasing traffic to this destination. Due to the restructuring of the industry, the region is clearly showing its ecological tendencies and the region is trying to present itself as an environmentally friendly region. In the context of tourism, there is a need to provide quality, eco-friendly accommodation and catering services. The paper contains an overview of indicators based on the European system of indicators in the field of tourism and their specific impacts primarily on the environment. There is also an overview of whether and to what extent operators of accommodation and catering facilities in the Moravian-Silesian Region apply tools used mainly in connection with ecological behavior, such as waste sorting, wastewater treatment, water management and energy savings. For the analysis and comparison, were used primary data from controlled interviews with operators of monitored facilities, and secondary data from the Czech Statistical Office.
Abstract (in Czech)
Udržitelnost cestovního ruchu je řadu let aktuálním tématem především na úrovni větších územních celků, popřípadě v jednotlivých zemích. Cílem příspěvku je proto zmapovat aspekty udržitelného cestovního ruchu a míru jejich využití při provozování ubytovacích a stravovacích zařízení v Moravskoslezském kraji, který je velmi specifický v několika rovinách. Nachází se zde řada velkých průmyslových podniků, které mají negativní vliv na životní prostředí, na druhé straně je zde nespočet přírodních, kulturních, technických aj. atraktivit, což se projevuje v rostoucí návštěvnosti této destinace. S tím souvisí potřeba zajištění kvalitních ubytovacích a stravovacích služeb. Příspěvek obsahuje přehled ukazatelů vycházejících z Evropského systému ukazatelů v oblasti cestovního ruchu a jejich konkrétních dopadů primárně na životní prostředí. Rovněž je zde uveden přehled, zda a do jaké míry provozovatelé ubytovacích a stravovacích zařízení v Moravskoslezském kraji aplikují nástroje využívané zejména v souvislosti s tříděním odpadu, čištěním odpadních vod, vodohospodářstvím a energetickými úsporami. Využita byla jak primární data získaná z řízených rozhovorů s provozovateli sledovaných zařízení, tak sekundární data získaná z veřejně dostupných zdrojů.
PrintDisplayed: 5/12/2021 17:27