CHMIELOVÁ, Petra and Michal TVRDOŇ. Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie (Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries). In Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov, 2019. p. 380-393. ISBN 978-80-225-4686-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení podnikatelského prostředí na příkladu zemí Evropské unie
Name (in English) Evaluation of the Business Environment on the Example of The European Union Countries
Authors CHMIELOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michal TVRDOŇ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Medzinárodné vzťahy 2019: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, p. 380-393, 14 pp. 2019.
Publisher Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/47813059:19520/19:A0000076
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-225-4686-7
ISSN 2585-9412
Keywords in English business environment; Doing Business; Global Entrepreneurship and Development Institute; Global competitiveness Report
Changed by Changed by: Ing. Petra Chmielová, Ph.D., učo 36123. Changed: 7/5/2020 10:42.
Abstract
Rozvoj podnikatelského prostředí a samotného podnikání má pro ekonomiku zásadní přínosy. Podmínky pro podnikání v jednotlivých zemích světa zkoumá několik organizací. Cílem tohoto článku je představení vybraných přístupů k měření kvality podnikatelského prostředí a zjištění míry shody pořadí na základě využití Kendallova koeficientu shody. Vzhledem k faktu, že instituce, které se zabývají měřením kvality podnikatelského prostředí, využívají rozdílných ukazatelů a metrik, bylo provedeno neparametrické testování pomocí Kendallova koeficientu konkordance, jejž by mohlo poukázat na případnou shodu pořadí. Za účelem dosažení cíle byly použity údaje Světové banky v rámci projektu Doing Business, dále index GEI a index GCI. Mezi pořadími hodnocení podnikatelského prostředí byla prokázána statisticky významná shoda.
Abstract (in English)
The development of the business environment and entrepreneurship itself has major benefits for the economy. The conditions for doing business in individual countries of the world are examined by several organizations. The aim of this paper is to introduce selected approaches to measuring the quality of the business environment and to determine the degree of rank matching based on the use of the Kendall coefficient of concordance. Given the fact that institutions which measure the quality of the business environment use different indicators and metrics, non-parametric testing was performed using the Kendall Concordance Coefficient, which could point to a possible ranking association. The World Bank's Doing Business, GEI and GCI indexes were used to achieve this goal. There was a statistically significant association between the rankings of the business environment.
PrintDisplayed: 4/3/2024 03:26