KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ. Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná, 2018. 167 s. ISBN 978-80-7510-307-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Název česky Marketing cestovního ruchu: Distanční studijní text
Název anglicky Marketing of tourism
Autoři KOSTKOVÁ, Miroslava a Halina STARZYCZNÁ.
Vydání 1. vyd. Karviná, 167 s. 2018.
Nakladatel Slezská univerzita Obchodně podnikatelská faulta Karviná
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-307-9
Klíčová slova česky Cestovní ruch, turismus, marketing cestovního ruchu, marketingové nástroje, marketingové zásady, segmentace, marketingový výzkum, nové trendy v cestovním ruchu, tvorba hodnoty, marketingová komunikace,řízení značky, marketing služeb, cenová politika, inovace produktu cestovního ruchu, on line marketing, marketingová strategie, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Klíčová slova anglicky marketing; tourism
Štítky Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 12. 4. 2022 15:19.
Anotace
Studijní opora Marketing cestovního ruchu je první studijní oporou tohoto zaměření na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Obsahuje základní teoretické poznatky a navazující praktická řešení marketingu cestovního ruchu. Zaměřuje se na marketingové principy, které lze využít v podnikání v cestovním ruchu, zaměřuje se také na zákazníka–účastníka cestovního ruchu, hosta restaurace, klienta lázeňského, sportovního či kulturního zařízení, nebo jen návštěvníka destinace. Nezapomíná na vývojové trendy v cestovním ruchu a všech jeho podsystémech. Poukazuje na vývoj marketingu cestovního ruchu v návaznosti na podnikatelské strategie a zabývá se rozšířeným marketingovým mixem a jednotlivými marketingovými nástroji. Pozornost je věnována čtyřem základním marketingovým zásadám cestovního ruchu, zvláště segmentaci. Správná marketingová rozhodnutí se neobejdou bez marketingového výzkumu, který zkoumá tvorbu hodnoty, řízení značky, marketingovou komunikaci, cenovou politiku i marketingovou spolupráci. Vše, co souvisí s uváděním služby na trh a uspokojováním potřeb zákazníků. Závěr je věnován řízení kvality v cestovním ruchu, procesům, spokojenosti zákazníka a hodnotě služby cestovního ruchu, marketingové strategii destinace, marketing managementu v destinaci a event marketingu v cestovním ruchu, což je důležité pro budování dlouhodobých vztahů se zákazníky.
Anotace anglicky
Study Support Tourism Marketing is the first study support of this specialization at the Faculty of Business and Management of the Silesian University. It contains basic theoretical knowledge and related practical solutions of tourism marketing. It focuses on marketing principles that can be used in the business of tourism, it also focuses on the customer - a traveler, a restaurant guest, a client of a spa, sports or cultural facility, or just a visitor to a destination. It does not forget the development trends in tourism and all its subsystems. It points out the development of tourism marketing in relation to business strategies and deals with the extended marketing mix and individual marketing tools. Attention is paid to four basic marketing principles of tourism, especially segmentation. Making the right marketing decisions can not do without marketing research that examines value creation, brand management, marketing communications, pricing policy and marketing cooperation. Everything related to launching the service and meeting customer needs. The conclusion is devoted to quality management in tourism, processes, customer satisfaction and value of tourism service, destination marketing strategy, destination marketing marketing and event marketing in tourism, which is important for building long-term relationships with customers.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Marketing cestovního ruchu; 2018 Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  Verze souboru Višnická, P. 18. 3. 2020

Vlastnosti

Název
Marketing cestovního ruchu; 2018
Popis
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa ze světa
https://is.slu.cz/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa do Správce
https://is.slu.cz/auth/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.slu.cz/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf?info
Vloženo
St 18. 3. 2020 10:50

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Miroslava Snopková, učo 43819
  • osoba Ing. Miroslava Kostková, Ph.D., učo 48691
  • osoba doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., učo 48716
Atributy
 

Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,7 MB
Hash md5
76c91bae730b1b447d914e22229cec96
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:37

Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103_Archive.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103_Archive.pdf
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103_Archive.pdf
Typ souboru
PDF/A (application/x-pdf)
Velikost
63,2 MB
Hash md5
60a4d8ac597f0f5b6135b9fe21e93941
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:47

Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.slu.cz/auth/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt
Adresa ze světa
http://is.slu.cz/publication/38200/Kostkova-Starzyczna_Marketing_CR_181103.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
389,7 KB
Hash md5
30a688754ba506f0621aa914a877948a
Vloženo
Pá 2. 9. 2022 13:47
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 1. 4. 2023 07:41