ŠELIGOVÁ, Markéta and Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-310-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nákladové účetnictví: Distanční studijní text
Name in Czech Nákladové účetnictví: Distanční studijní text
Authors ŠELIGOVÁ, Markéta and Petra RŮČKOVÁ.
Edition 1. vyd. Karviná, 144 pp. 2018.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-310-9
Keywords (in Czech) Controlling, dlouhodobý rozpočet, druhové členění nákladů, efektivnost, ekonomické pojetí nákladů, finanční controlling, finanční pojetí nákladů, fixní náklady, hodnotové pojetí nákladů, hospodárnost, interní náklady, kalkulace, kalkulační členění nákladů, kalkulační jednice, kalkulační metody, kalkulační systém, klouzavý rozpočet, krátkodobý rozpočet, kvalitativní odchylka, kvantitativní odchylka, limity, metoda standardních nákladů, nákladový controlling, nákladové účetnictví, norma, odchylka, odpovědnostní účetnictví, plán, pružný rozpočet, předběžná kalkulace, rozvrhová základna, standard, účelové členění nákladů, účetní informace, účinnost, uživatelé účetních informací, variabilní náklady, vnitropodniková cena, výsledná kalkulace, CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400
Tags Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě 0002400
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Višnická, učo 54899. Changed: 18/3/2020 12:28.
Abstract
Nákladové účetnictví je nedílnou součástí podnikové praxe. Základním cílem nákladového účetnictví je poskytnout ucelené informace pro řízení celého podnikatelského procesu, kdy o hlavních parametrech bylo již v minulosti rozhodnuto. Dle základního obsahového zaměření je nákladové účetnictví tradičně koncipováno buď jako výkonové účetnictví, nebo jako odpovědnostní účetnictví.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Nákladové účetnictví; 2018 Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400. Licence Creative Commons  File version Višnická, P. 18/3/2020

Properties

Name
Nákladové účetnictví; 2018
Description
Text distanční studijní opory vznikl z prostředků ESF projektu "Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě" r.č.:CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002400.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 18/3/2020 12:28

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Markéta Šeligová, Ph.D., učo 12306
  • a concrete person doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D., učo 48730
  • a concrete person Mgr. Petra Višnická, učo 54899
Attributes
 

Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,9 MB
Hash md5
fbe09cd55df189bf76bce151e268f780
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 13:42

Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
44,4 MB
Hash md5
c7cbb89f3d5b4a6d07c08a05a829c5ad
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 13:49

Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/38211/Seligova-Ruckova_Nakladove_ucenictvi_181103.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
241,2 KB
Hash md5
4681304f6fc02407326ee96a203736ac
Uploaded/Created
Fri 2/9/2022 13:51
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5/12/2022 23:26