ŽÁČEK, Rudolf. "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska. ("...potatoes and cabbage are our daily bread..." The role of potatoes in the rural society of the Czech Lands in the 18th and 19 th centuries with regard to the foothill region of Valachia.). In Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzglednieniem Dolnego Ślaska w kontekście historii i teraźniejszości. 1st ed. Kraków: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. p. 57-67. ISBN 978-83-65892-09-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska.
Name in Czech "...zemňáky a zelé, to je naše živobytí celé...". K roli brambor ve venkovské společnosti českých zemí 18. a 19. století s přihlédnutím k podhorskému regionu Valašska.
Name (in English) "...potatoes and cabbage are our daily bread..." The role of potatoes in the rural society of the Czech Lands in the 18th and 19 th centuries with regard to the foothill region of Valachia.
Authors ŽÁČEK, Rudolf (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Kraków, Znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym uwzglednieniem Dolnego Ślaska w kontekście historii i teraźniejszości. p. 57-67, 11 pp. 2018.
Publisher Instytut Historyczny Uniwersytetu Wroclawskiego
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/18:A0000580
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-83-65892-09-6
Keywords (in Czech) Brambory; české země; Valašsko; moderní doba.
Keywords in English Potatoes; Czech lands; Wallachia; the modern age.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., učo 48778. Changed: 20/3/2020 21:22.
Abstract
Příspěvek charakterizuje brambory jako základní složku jídelníčku venkovských obyvatel českých zemí na příkladu specifického regionu Valašsko na pomezí Moravy, Slezska a Slovenska. Příspěvek vyjmenovává řadu regionálních bramborových pokrmů v originálním znění.
Abstract (in English)
The paper characterizes potatoes as a basic component of the diet of rural inhabitants of the Czech Lands, for example of Wallachia situated of the borderland of Moravia, Silesia and Slovakia. The paper lists a number of regional potato dishes in their original version.
PrintDisplayed: 31/5/2023 17:39