Informační systém SU
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, roč. 11, č. 2, s. 182-198. ISSN 1803-876X. 2019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
Název česky K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola
Název anglicky On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person
Autoři SCHNEIDEROVÁ, Soňa (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bohemica Olomucensia, Olomouc, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, 1803-876X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60203 Linguistics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19240/19:A0000595
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky Jáchym Topol; próza; asyndeton; polysyndeton; juxtapozice; přívlastek; okolnostní příslovečná určení; slovosled; rytmizace; kondenzace; mluvenost.
Klíčová slova anglicky Jáchym Topol; prose; asyndetone; polysyndetone; juxtaposition; attribute; circumstance determination; word order; rhythmization; condensation of expression; spoken.
Štítky ÚBK
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 23. 4. 2020 15:06.
Anotace
Studie pojednává o syntaktické struktuře v Topolově próze Citlivý člověk. Autor studie vybírá opakující se syntaktická schémata a typické větné struktury. Pojednává o asyndetonu, polysyntetonu, juxtapozici, typech přívlastků, okolnostních určeních i grafických prostředcích, jako je dvojtečka. Zaměřuje se na prostředky rytmizace prózy a protichůdné procesy v Topolově textu – mluvenost nebo rozvitost a naopak kondenzaci vyjádření.
Anotace anglicky
The study deals with the syntactic structure in Topol‘s prose Citlivý člověk. The author of the study chooses a repetitive syntactic scheme and typical structures of sentence. It shows thatTopol works with asyndetone, polysyndetone, juxtaposition, various types of attributes, circumstance determination and graphic signals such as colon. The author of the study focuses on the means of prose rhythmization and contradictory processes in Topol‘s text - spoken and expanded structures on the contrary condensation of expression.
Zobrazeno: 18. 4. 2024 18:23