Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. A dál už zbývá jen ticho…. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 5, s. 98-100. ISSN 1210-1222. 2023.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. A zase jiná Divadelní Flora. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 3, s. 100-102. ISSN 1210-1222. 2023.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Bát se, či nebát? To je, oč tu běží... Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, roč. 73, č. 2, s. 64-65. ISSN 1211-4065. 2023.
  4. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadlo loutek v letech 2013-2023. 1. vydání. Ostrava: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace. 212 s. ISBN 978-80-11-04167-0. 2023.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dobrý sluha, ale zlý pán? Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2023.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Egon Bondy ve filmu. In Martinek, Libor. Underground a druhá kultura ve střední Evropě = Underground i druga kultura w Europie środkowej = Underground a druhá kultúra v strednej Európe. 1. vydání. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. s. 31-38. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-7510-534-9. 2023.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Extrabuřty proti proudu. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 1, s. 99-101. ISSN 1210-1222. 2023.
  8. BERGMANNOVÁ, Pavla. Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen (Divadlo Tramtarie Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hamlet (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jmenuji se Ašer Lev (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  11. BERGMANNOVÁ, Pavla. Kdo s koho! Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2023.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Kytice (Městské divadlo Zlín). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Lekce Hitchcock (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Mít se kam vracet. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2023.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. Možnosti divadelního vzdělávání na příkladu studijního programu Kulturní dramaturgie v divadelní praxi. In Perspektivy teatrologie 4. 2023.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. Muž pod postelí (Městské divadlo Zlín). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. Netradiční práce s literárním textem. 2023.
  18. TICHÝ, Martin a Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století. Slavica Wratislavensia. neuveden, č. 177, s. 169-179. ISSN 0137-1150. doi:10.19195/0137-1150.177.15. 2023.
  19. TICHÝ, Martin. Onen rozechvívající dojem, jímž působí pohled na prolitou lidskou krev. Reflexe prvních próz z Velké války. In Balowski, M. Sytuacje graniczne w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Uniwersystet im. Adama Mickiewicza v Poznaniu. s. 273-284. Bohemica Posnaniensia, fasc. 30. ISBN 978-83-63090-61-6. 2023.
  20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Opilí (Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. OST-RA-VAR – festival ostravských činoherních divadel. Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  22. BERGMANNOVÁ, Pavla. Otec (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  23. BERGMANNOVÁ, Pavla. Pan Ein a problém požární bezpečnosti (KS Aréna Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  24. BERGMANNOVÁ, Pavla. Peklo jsou ti druzí (Studio G Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  25. BERGMANNOVÁ, Pavla. Poněkud smutné loučení. Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, roč. 73, č. 3, s. 54-57. ISSN 1211-4065. 2023.
  26. BERGMANNOVÁ, Pavla. Proces (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  27. BERGMANNOVÁ, Pavla. Přelet nad kukaččím hnízdem (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  28. BERGMANNOVÁ, Pavla. Přemoženi hříchem. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 2, s. 98-100. ISSN 1210-1222. 2023.
  29. TICHÝ, Martin. Román s jihoslovanskou tematikou v převratové době. In Zbornik radova s Međunarodnog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu. s. 131-138. ISBN 978-953-379-025-1. 2023.
  30. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  31. BERGMANNOVÁ, Pavla. Spectaculo Interesse počtrnácté aneb Ostrava centrem evropského loutkářství. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 6, s. 96-98. ISSN 1210-1222. 2023.
  32. BERGMANNOVÁ, Pavla. Střípky ženy (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  33. BERGMANNOVÁ, Pavla. Špína (Městské divadlo Zlín). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  34. BERGMANNOVÁ, Pavla. Teror (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  35. BERGMANNOVÁ, Pavla. Už zase skáču do kaluže…. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2023.
  36. BERGMANNOVÁ, Pavla. Vcítit se do kůže člověka, jehož zrazuje vlastní paměť. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 53, č. 4, s. 100-101. ISSN 1210-1222. 2023.
  37. BERGMANNOVÁ, Pavla. Yerma (KS Aréna Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  38. BERGMANNOVÁ, Pavla. Značka IDEÁL. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2023.

  2022

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Albion a Extrabuřt – dvě premiéry v Městském divadle Zlín. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Barevné těšínské potěšení…. Loutkář: Měsíčník pro loutkářství a dramatickou výchovu. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, roč. 72, č. 3, s. 66-67. ISSN 1211-4065. 2022.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Baťa III. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  4. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka expertní komise. MKČR - odborná grantová komise pro oblast profesionálního divadla při Ministerstvu kultury ČR, 2022 - 2025.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dealeři. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Den jako korálek. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní festival OST-RA-VAR 2022. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  8. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní festival OST-RA-VAR 2022 - aktivní účast na odborných seminářích, prezentace oboru Kulturní dramaturgie v divadelní praxi. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2022.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní přehlídka ZARÁZ 2022 (Městské divadlo Zlín – Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dvakrát Tomáš Dianiška. Nad texty vítěze soutěže o nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku 2019 a 2020. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, roč. 14, 3 - Supplementa, s. 212-222, 297 s. ISSN 1803-876X. 2022.
  11. BERGMANNOVÁ, Pavla. Egon Bondy ve filmu. In Underground a druhá kultura ve střední Evropě. 2022.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festival CIRKUZKUS. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festival Na cestě 2022. Opava, 2022.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hlavně se neuzavírat do sebe. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 3, s. 100-102, 2 s. ISSN 1210-1222. 2022.
  15. TICHÝ, Martin. „Hledisko chvíle“ a pravidla tvorby. Kritik Karel Sezima ve válečných letech. Literární archiv. neuveden, č. 54, s. 112-126. ISSN 0231-5904. 2022.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. Horory z manželských ložnic. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hoří, má panenko. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  18. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jak na českou klasiku? Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 2, s. 101-102. ISSN 1210-1222. 2022.
  19. BERGMANNOVÁ, Pavla. Je třeba zabít Karamazova? Bratři Karamazovi u Bezručů. Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., roč. 33, č. 1, s. 58-62. ISSN 0862-7258. 2022.
  20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Krásný nový (divadelní) svět. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 1, s. 101-102. ISSN 1210-1222. 2022.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Mary Page Marlowová. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  22. BERGMANNOVÁ, Pavla. Moderace diskuzí v rámci divadelního festivalu Dream Factory Ostrava 2022. Ostrava: Dream Factory Ostrava, z.s., 2022.
  23. CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste. In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur. s. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6. 2022.
  24. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na východ od Západu, na západ od Východu. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  25. BERGMANNOVÁ, Pavla. Naši furianti. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  26. BERGMANNOVÁ, Pavla. O nezbytnosti chůze. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  27. BERGMANNOVÁ, Pavla. Objevování kouzla nového cirkusu. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 4, s. 102-103. ISSN 1210-1222. 2022.
  28. BERGMANNOVÁ, Pavla. Ostře sledované vlaky…. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  29. BERGMANNOVÁ, Pavla. PerformCzech/Links OUT – Podpora českých divadelních profesionálů na přehlídce současného polského divadla a performace Generation After (Varšava, Polsko). Praha: Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu, 2022.
  30. BERGMANNOVÁ, Pavla. Poslední zápas. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  31. BERGMANNOVÁ, Pavla. Rok na vsi. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  32. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen čarovné noci. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  33. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen noci svatojánské. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  34. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen o čarovné moci. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 6, s. 96-97. ISSN 1210-1222. 2022.
  35. BERGMANNOVÁ, Pavla. Současné divadlo. Opava: Slezská univerzita, 2022.
  36. BERGMANNOVÁ, Pavla. Společenstvo vlastníků. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  37. BERGMANNOVÁ, Pavla. Stará dobrá ruční práce. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  38. BERGMANNOVÁ, Pavla. Šikmý kostel. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  39. BERGMANNOVÁ, Pavla. Švejkův návrat. Praha: Český rozhlas Vltava. Mozaika. 2022.
  40. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tak daleko, tak blízko: Varšavské divadelní putování. Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., roč. 33, č. 5, s. 33-39. ISSN 0862-7258. 2022.
  41. BERGMANNOVÁ, Pavla. Týmová práce. Opava: Slezská univerzita, 2022.
  42. BERGMANNOVÁ, Pavla. Úklid pro klid. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.
  43. TICHÝ, Martin. Vančura kritik v počátcích české radikální kritiky. In Jiří Poláček. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 102-111. ISBN 978-80-280-0138-4. 2022.
  44. BERGMANNOVÁ, Pavla. Ve Zlíně ženám rozumějí. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, roč. 52, č. 5, s. 106-107. ISSN 1210-1222. 2022.
  45. BERGMANNOVÁ, Pavla. Zimní láska. Praha: Český rozhlas Vltava. Ranní úvaha. 2022.

  2021

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dvakrát Tomáš Dianiška. Dva texty vítěze Ceny české divadelní kritiky v kategorii Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2019 a 2020 – Transky, body, vteřiny a 294 statečných. 2021.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, roč. 33, June 2021, s. 192-213. ISSN 2787-9186. 2021.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Moderace diskuzí v rámci divadelního festivalu Dream Factory Ostrava 2021. Ostrava: Dream Factory Ostrava, z.s., 2021.
  4. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Irena KOCÍ, Jan GOGOLA, Eva UČŇOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Pavla BERGMANNOVÁ, Natascha DRUBEK, Jakub FELCMAN, Kamila ZLATUŠKOVÁ a Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie V : Pandemie jako výzva. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 136 s. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-491-5. 2021.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Seminář kulturní publicistiky. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021.

  2020

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře. Opava: FPF SLU. 71 s. 2020.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dramaturgické tendence v současném českém regionálním divadle. In Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. ISBN 978-80-7510-445-8. 2020.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila. In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
  4. TICHÝ, Martin. Hodnoty srdce. K proměně kritiky za první světové války. In KUBÍČEK, T., PAPOUŠEK, V. a SKALICKÝ, D. (eds.). Slovníky modernistů a paradigmata moderny. 1. vyd. Praha: Akropolis. s. 136-149. ISBN 978-80-7470-294-5. 2020.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. I Čechy mohou ležet u moře. Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2020.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Je všechno jen náhoda? Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2020.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jiný úhel pohledu. Praha: ČRo Vltava. Ranní úvaha. 2020.
  8. TICHÝ, Martin. Literární impresionismus: dobová perspektiva. In GILK, Erik. Impresionismus v české kultuře (1880-1920). 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. s. 63-79. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0. 2020.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. O divadle a tak podobně. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2020.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. O radosti z vaření. Praha: ČRo Vltava. Ranní úvaha. 2020.
  11. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. 2020. vyd. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.
  12. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika. In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium. s. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3. 2020.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. V tichosti šťasten být. Praha: ČRo Vltava. Ranní úvaha. 2020.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Všechno zlé je k něčemu dobré. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2020.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. Vydařené psí kusy. Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, roč. 2020, č. 1, s. 58-60. ISSN 1211-4065. 2020.

  2019

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Doba seriálová. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2019.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festivalové strategie. Divadelní festival jako umělecké dílo. In Horsáková, Monika - Zelinský, Miroslav. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 105-114. ISBN 978-80-7510-390-1. 2019.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Homo zahrádkář. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2019.
  4. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, XXX, č. 3, s. 31, 32, 2 s. ISSN 1211-8001. 2019.
  5. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy. Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host. 204 s. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4. 2019.
  6. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, roč. 56, 3-4, s. 114-118. ISSN 1212-5326. 2019.
  7. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, roč. 11, č. 2, s. 182-198. ISSN 1803-876X. 2019.
  8. HOLUB, Zbyněk. K původu a rozšíření pojmenování utvořených od psl. základu *vol-/vel- na území dnešní ukrajinské Volyně, v Polsku a v České republice. (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *vol-/vel- in the Territory of Current Ukrainian Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). In Chomová, A. - Krško, J. – Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. I. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SA V, CSČ SAV. s. 320-333. ISBN 978-80-224-1732-7. 2019.
  9. FOBEROVÁ, Libuše. Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education). Knižnica: revue pre knihovníctvo. Martin: Slovenská národná knižnica, roč. 19, No 3, s. 22-25. ISSN 1336-0965. 2019.
  10. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. roč. 33, č. 1. ISSN 1804-4255. 2019.
  11. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovny jako ostrovy učení. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. roč. 33, č. 2. ISSN 1804-4255. 2019.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Krajina posedlá světlem. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2019.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na formátu nezáleží. Praha: ČRo VltavaPraha. Ranní úvaha. 2019.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na pograniczu gatunków. Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, roč. 69, 3-4, s. 94-97. ISSN 0239-667X. 2019.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. O potřebě soucitu. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2019.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. O relativitě stárnutí. Praha: ČRo Vltava Praha, 2019.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. On the Borderline of Genres. Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, roč. 69, 3-4, s. 98-101. ISSN 0239-667X. 2019.
  18. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ a Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. 120 s. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1. 2019.
  19. SUKAČ, Roman. Rolling the paradigms about. In Harald Bichlmeier, Roman Sukač, Ondřej Šefčík. Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. 2019. vyd. Hamburg: Baar Verlag. s. 361-365. ISBN 978-3-935536-42-4. 2019.
  20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tak trochu jiní hrdinové (Komiks a Transky v Ostravě). Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., roč. XXX, č. 5, s. 108-112. ISSN 0862-7258. 2019.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tenkrát o Vánocích. Praha: ČRo Vltava Praha. Ranní úvaha. 2019.
  22. SUKAČ, Roman. Tracing the prodigal son's voyage. Linguistica Brunensia. Brno, roč. 67, č. 2, s. 21-29. ISSN 1803-7410. doi:. 2019.
  23. TICHÝ, Martin a Radek TOUŠ. Uvíznutí na periferii. Literární dílo Frana Směji. In Tichý, Martin a Touš, Radek, eds. Na co jsem nezapomněl. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě. s. 287-333. ISBN 978-80-7510-382-6. 2019.
  24. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols. s. 205-231. The Medieval Translator 17/2. ISBN 978-2-503-58182-8. 2019.
  25. TICHÝ, Martin. Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918-1919). In Hrabal, Jiří (ed.). Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 1. vyd. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého. s. 27-39. Umění a kultury střední Evropy, sv. 4. ISBN 978-80-88278-34-4. 2019.
  26. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století. In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. s. 95-102, 354 s. ISBN 978-80-7599-090-7. 2019.
  27. TICHÝ, Martin. Zrození čítankové básně. Český jazyk a literatura. roč. 69, č. 3, s. 123-126. ISSN 0009-0786. 2019.

  2018

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné loutkářské poroty. Ceny Thálie, 2018 - 2022.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné loutkářské poroty – Ceny Thálie 2023. Ceny Thálie 2023, 2018 - 2023.

  2017

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné poroty pro divadlo – Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2023. Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2023, 2017 - 2023.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 15:15