Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2021, vol. 33, June 2021, p. 192-213. ISSN 2787-9186.
 2. 2020

 3. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře (Theater in Czech Culture). Opava: FPF SLU, 2020. 71 pp.
 4. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dramaturgické tendence v současném českém regionálním divadle (Dramaturgical tendencies in contemporary Czech regional theater). In Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. 2020. ISBN 978-80-7510-445-8.
 5. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
 6. TICHÝ, Martin. Hodnoty srdce. K proměně kritiky za první světové války (The Values of the Heart: On the Transformation of Literary Criticism during World War I). In KUBÍČEK, T., PAPOUŠEK, V. a SKALICKÝ, D. (eds.). Slovníky modernistů a paradigmata moderny. 1st ed. Praha: Akropolis, 2020. p. 136-149. ISBN 978-80-7470-294-5.
 7. BERGMANNOVÁ, Pavla. I Čechy mohou ležet u moře (Even Bohemia can lie by the sea). Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
 8. BERGMANNOVÁ, Pavla. Je všechno jen náhoda? (Is everything just a coincidence?). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
 9. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jiný úhel pohledu (Different point of view). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
 10. TICHÝ, Martin. Literární impresionismus: dobová perspektiva (Literary Impressionism: Contemporary Perspective). In GILK, Erik. Impresionismus v české kultuře (1880-1920). 1st ed. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2020. p. 63-79. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0.
 11. BERGMANNOVÁ, Pavla. O divadle a tak podobně (About theater and so on). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
 12. BERGMANNOVÁ, Pavla. O radosti z vaření (About the joy of cooking). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
 13. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. (Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.). 2020th ed. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.
 14. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika (Old Czech secular lyrical poetry). In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium, 2020. p. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3.
 15. BERGMANNOVÁ, Pavla. V tichosti šťasten být (Be happy in silence). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
 16. BERGMANNOVÁ, Pavla. Všechno zlé je k něčemu dobré (Everything Bad Is Good for Something). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
 17. BERGMANNOVÁ, Pavla. Vydařené psí kusy (It's All Gone to the Dogs). Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2020, vol. 2020, No 1, p. 58-60. ISSN 1211-4065.
 18. 2019

 19. BERGMANNOVÁ, Pavla. Doba seriálová (Time of TV Series). In Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
 20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festivalové strategie. Divadelní festival jako umělecké dílo (Festival strategies. Theater festival as a work of art). In Horsáková, Monika - Zelinský, Miroslav. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. p. 105-114. ISBN 978-80-7510-390-1.
 21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Homo zahrádkář (Homo gardener). In Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
 22. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství (The Praise of Being a Pedagogical Fool). Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2019, XXX, No 3, p. 31, 32, 2 pp. ISSN 1211-8001.
 23. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy (An Anthology of Hus's short Czech works. Letters in Czech). Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host, 2019. 204 pp. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4.
 24. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů (Language and Dialogue: Selected Papers). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, vol. 56, 3-4, p. 114-118. ISSN 1212-5326.
 25. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.
 26. HOLUB, Zbyněk. K původu a rozšíření pojmenování utvořených od psl. základu *vol-/vel- na území dnešní ukrajinské Volyně, v Polsku a v České republice. (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *vol-/vel- in the Territory of Current Ukrainian Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *Vol-/Vel- in the Territory of Current Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). In Chomová, A. - Krško, J. – Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. I. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SA V, CSČ SAV, 2019. p. 320-333. ISBN 978-80-224-1732-7.
 27. FOBEROVÁ, Libuše. Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education) (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education). Knižnica: revue pre knihovníctvo. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019, roč. 19, No 3, p. 22-25. ISSN 1336-0965.
 28. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, vol. 33, No 1. ISSN 1804-4255.
 29. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovny jako ostrovy učení. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, vol. 33, No 2. ISSN 1804-4255.
 30. BERGMANNOVÁ, Pavla. Krajina posedlá světlem (Landscape obsessed with light). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
 31. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na formátu nezáleží (The format doesn't matter). In Ranní úvaha. Praha: ČRo VltavaPraha, 2019. Ranní úvaha.
 32. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na pograniczu gatunków (On the Borderline of Genres). Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, 2019, roč. 69, 3-4, p. 94-97. ISSN 0239-667X.
 33. BERGMANNOVÁ, Pavla. O potřebě soucitu (The need for compassion). In Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
 34. BERGMANNOVÁ, Pavla. O relativitě stárnutí (About the relativity of aging). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019.
 35. BERGMANNOVÁ, Pavla. On the Borderline of Genres. Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, 2019, roč. 69, 3-4, p. 98-101. ISSN 0239-667X.
 36. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ and Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí (Changes of dramaturgy : Between production and reflection). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. 120 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1.
 37. SUKAČ, Roman. Rolling the paradigms about (Rolling the paradigms on). In Harald Bichlmeier, Roman Sukač, Ondřej Šefčík. Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. 2019th ed. Hamburg: Baar Verlag, 2019. p. 361-365. ISBN 978-3-935536-42-4.
 38. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tak trochu jiní hrdinové (Komiks a Transky v Ostravě) (A Bit Different Heroes (Comics and Trans in Ostrava)). Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., 2019, roč. XXX, č. 5, p. 108-112. ISSN 0862-7258.
 39. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tenkrát o Vánocích (At That Time, at Christmas...). In Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
 40. SUKAČ, Roman. Tracing the prodigal son's voyage. Linguistica Brunensia. Brno, 2019, vol. 67, No 2, p. 21-29. ISSN 1803-7410. doi:.
 41. TICHÝ, Martin and Radek TOUŠ. Uvíznutí na periferii. Literární dílo Frana Směji (In the Trap of the Periphery. The Literary Works of Fran Směja). In Tichý, Martin a Touš, Radek, eds. Na co jsem nezapomněl. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019. p. 287-333. ISBN 978-80-7510-382-6.
 42. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019. p. 205-231. ISBN 978-2-503-58182-8.
 43. TICHÝ, Martin. Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918-1919) (Patriotic Poetry and Criticism at a Historical Turning Point (1918-1919)). In Hrabal, Jiří (ed.). Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 1st ed. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2019. p. 27-39. Umění a kultury střední Evropy, sv. 4. ISBN 978-80-88278-34-4.
 44. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století (Mr. Brouček's Journey to the 21st Century). In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019. p. 95-102, 354 pp. ISBN 978-80-7599-090-7.
 45. TICHÝ, Martin. Zrození čítankové básně (The Birth of a Schoolbook Poem). Český jazyk a literatura. 2019, vol. 69, No 3, p. 123-126. ISSN 0009-0786.
Display details
Displayed: 24/1/2022 14:36