Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. A dál už zbývá jen ticho… (Only Silence...). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 5, p. 98-100. ISSN 1210-1222.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. A zase jiná Divadelní Flora (And Yet Another Theater Flora Festival). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 3, p. 100-102. ISSN 1210-1222.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Bát se, či nebát? To je, oč tu běží... (To Fear, or Not to Fear? That Is the Question...). Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2023, vol. 73, No 2, p. 64-65. ISSN 1211-4065.
  4. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadlo loutek v letech 2013-2023 (Ostrava Puppet Theater in 2013-2023). 1. vydání. Ostrava: Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, 2023, 212 pp. ISBN 978-80-11-04167-0.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dobrý sluha, ale zlý pán? (A Good Servant But a Bad Master?). Praha: Český rozhlas Vltava, 2023. Ranní úvaha.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Egon Bondy ve filmu (Egon Bondy in the film). In Martinek, Libor. Underground a druhá kultura ve střední Evropě = Underground i druga kultura w Europie środkowej = Underground a druhá kultúra v strednej Európe. 1. vydání. Opava: Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, 2023, p. 31-38. Kolektivní monografie. ISBN 978-80-7510-534-9.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Extrabuřty proti proudu (Extrawurst Upstream). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 1, p. 99-101. ISSN 1210-1222.
  8. BERGMANNOVÁ, Pavla. Fat cabaret: lásky, strach a zen nekonfekčních žen (Divadlo Tramtarie Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hamlet (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jmenuji se Ašer Lev (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  11. BERGMANNOVÁ, Pavla. Kdo s koho! (Showdown!). Praha: Český rozhlas Vltava, 2023. Ranní úvaha.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Kytice (Městské divadlo Zlín) (Kytice - A Bouquet of Czech Folktales). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Lekce Hitchcock (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Mít se kam vracet (Place to Return). Praha: Český rozhlas Vltava, 2023. Ranní úvaha.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. Možnosti divadelního vzdělávání na příkladu studijního programu Kulturní dramaturgie v divadelní praxi. In Perspektivy teatrologie 4. 2023.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. Muž pod postelí (Městské divadlo Zlín). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. Netradiční práce s literárním textem (Non-traditional work with a literary text). 2023.
  18. BERGMANNOVÁ, Pavla. Netradiční práce s textem (Non-traditional work with text). 2023.
  19. TICHÝ, Martin and Jana CINDLEROVÁ. Obraz cholery v české populární literatuře počátku 20. století (The representation of cholera in Czech popular literature in the early 20th century). Slavica Wratislavensia. 2023, neuveden, No 177, p. 169-179. ISSN 0137-1150. Available from: https://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.177.15.
  20. TICHÝ, Martin. Onen rozechvívající dojem, jímž působí pohled na prolitou lidskou krev. Reflexe prvních próz z Velké války (That stirring impression which the sight of shed human blood brings. The reflection of the first prose of the Great War). In Balowski, M. Sytuacje graniczne w języku i w literaturze czeskiej. 1st ed. Poznań: Uniwersystet im. Adama Mickiewicza v Poznaniu, 2023, p. 273-284. Bohemica Posnaniensia, fasc. 30. ISBN 978-83-63090-61-6.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Opilí (Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  22. BERGMANNOVÁ, Pavla. OST-RA-VAR – festival ostravských činoherních divadel (OST-RA-VAR – festival of drama theaters in Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  23. BERGMANNOVÁ, Pavla. Otec (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  24. BERGMANNOVÁ, Pavla. Pan Ein a problém požární bezpečnosti (KS Aréna Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  25. BERGMANNOVÁ, Pavla. Peklo jsou ti druzí (Studio G Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  26. BERGMANNOVÁ, Pavla. Poněkud smutné loučení (A Somewhat Sad Farewell). Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2023, vol. 73, No 3, p. 54-57. ISSN 1211-4065.
  27. BERGMANNOVÁ, Pavla. Proces (Divadlo Petra Bezruče Ostrava). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  28. BERGMANNOVÁ, Pavla. Přelet nad kukaččím hnízdem (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  29. BERGMANNOVÁ, Pavla. Přemoženi hříchem (Being Overcome by Sin). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 2, p. 98-100. ISSN 1210-1222.
  30. TICHÝ, Martin. Román s jihoslovanskou tematikou v převratové době (The novel with a South Slavic theme in a time of upheaval). In Zbornik radova s Međunarodnog skupa povodom 55 godina samostalnog studija češkog jezika i književnosti u Zagrebu. Zagreb: Filozofski fakultet u Zagrebu, 2023, p. 131-138. ISBN 978-953-379-025-1.
  31. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sherlock Holmes: Vraždy vousatých žen (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  32. BERGMANNOVÁ, Pavla. Spectaculo Interesse počtrnácté aneb Ostrava centrem evropského loutkářství (The 14th edition of the Spectaculo Interesse or Ostrava as the center of European puppetry). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 6, p. 96-98. ISSN 1210-1222.
  33. BERGMANNOVÁ, Pavla. Střípky ženy (Divadlo Petra Bezruče Ostrava) (Pieces of a Woman). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  34. BERGMANNOVÁ, Pavla. Špína (Městské divadlo Zlín). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  35. BERGMANNOVÁ, Pavla. Teror (Moravské divadlo Olomouc). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  36. BERGMANNOVÁ, Pavla. Už zase skáču do kaluže… (I'm Jumping Into Puddle Again...). Praha: Český rozhlas Vltava, 2023. Ranní úvaha.
  37. BERGMANNOVÁ, Pavla. Vcítit se do kůže člověka, jehož zrazuje vlastní paměť (To Empathize With a Person Betrayed by His Own Memory). Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2023, vol. 53, No 4, p. 100-101. ISSN 1210-1222.
  38. BERGMANNOVÁ, Pavla. Yerma (KS Aréna Ostrava) (Yerma). Mozaika. Praha: Český rozhlas Vltava, 2023.
  39. BERGMANNOVÁ, Pavla. Značka IDEÁL (IDEAL Brand). Praha: Český rozhlas Vltava, 2023. Ranní úvaha.

  2022

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Albion a Extrabuřt – dvě premiéry v Městském divadle Zlín. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Barevné těšínské potěšení…. Loutkář: Měsíčník pro loutkářství a dramatickou výchovu. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2022, vol. 72, No 3, p. 66-67. ISSN 1211-4065.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Baťa III. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  4. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka expertní komise. MKČR - odborná grantová komise pro oblast profesionálního divadla při Ministerstvu kultury ČR, 2022 - 2025.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dealeři. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Den jako korálek. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní festival OST-RA-VAR 2022. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  8. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní festival OST-RA-VAR 2022 - aktivní účast na odborných seminářích, prezentace oboru Kulturní dramaturgie v divadelní praxi. Ostrava: Národní divadlo moravskoslezské, 2022.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. Divadelní přehlídka ZARÁZ 2022 (Městské divadlo Zlín – Slovácké divadlo Uherské Hradiště). Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dvakrát Tomáš Dianiška. Nad texty vítěze soutěže o nejlepší poprvé uvedenou českou hru roku 2019 a 2020 (Twice Tomáš Dianiška. Above two texts by the winner of the the Best Czech Play of 2019 and 2020). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2022, vol. 14, 3 - Supplementa, p. 212-222, 297 pp. ISSN 1803-876X.
  11. BERGMANNOVÁ, Pavla. Egon Bondy ve filmu (Egon Bondy in the film). In Underground a druhá kultura ve střední Evropě. 2022.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festival CIRKUZKUS. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hlavně se neuzavírat do sebe. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 3, p. 100-102, 2 pp. ISSN 1210-1222.
  14. TICHÝ, Martin. „Hledisko chvíle“ a pravidla tvorby. Kritik Karel Sezima ve válečných letech ("The Perspective of the Moment" and the Rules of Creative Writing: Karel Sezima as Critic during World War I). Literární archiv. 2022, neuveden, No 54, p. 112-126. ISSN 0231-5904.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. Horory z manželských ložnic. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. Hoří, má panenko. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jak na českou klasiku? Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 2, p. 101-102. ISSN 1210-1222.
  18. BERGMANNOVÁ, Pavla. Je třeba zabít Karamazova? Bratři Karamazovi u Bezručů. Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., 2022, vol. 33, No 1, p. 58-62. ISSN 0862-7258.
  19. BERGMANNOVÁ, Pavla. Krásný nový (divadelní) svět. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 1, p. 101-102. ISSN 1210-1222.
  20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Mary Page Marlowová. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Moderace diskuzí v rámci divadelního festivalu Dream Factory Ostrava 2022. Ostrava: Dream Factory Ostrava, z.s., 2022.
  22. CINDLEROVÁ, Jana. Možnosti a meze loajality. Pokoušení Václava Havla v interpretaci Divadla Feste (Possibilities and Limits of Loyalty. The Temptation - a Drama written by Václav Havel - in the Interpretation of Feste Theatre). In Mieczysław Balowski. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Poznaň: Ústav slovanské filologie Univerzity Adama Mickiewicze v Poznani, oddělení západoslovanských jazyků a literatur, 2022, p. 213-226. ISBN 978-83-63090-45-6.
  23. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na východ od Západu, na západ od Východu. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  24. BERGMANNOVÁ, Pavla. Naši furianti. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  25. BERGMANNOVÁ, Pavla. O nezbytnosti chůze. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  26. BERGMANNOVÁ, Pavla. Objevování kouzla nového cirkusu. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 4, p. 102-103. ISSN 1210-1222.
  27. BERGMANNOVÁ, Pavla. Ostře sledované vlaky…. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  28. BERGMANNOVÁ, Pavla. PerformCzech/Links OUT – Podpora českých divadelních profesionálů na přehlídce současného polského divadla a performace Generation After (Varšava, Polsko). Praha: Oddělení mezinárodní spolupráce Institutu umění – Divadelního ústavu, 2022.
  29. BERGMANNOVÁ, Pavla. Poslední zápas. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  30. BERGMANNOVÁ, Pavla. Rok na vsi. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  31. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen čarovné noci. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  32. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen noci svatojánské. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  33. BERGMANNOVÁ, Pavla. Sen o čarovné moci. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 6, p. 96-97. ISSN 1210-1222.
  34. BERGMANNOVÁ, Pavla. Současné divadlo (Contemporary Theatre). Online. Opava: Slezská univerzita, 2022.
  35. BERGMANNOVÁ, Pavla. Společenstvo vlastníků. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  36. BERGMANNOVÁ, Pavla. Stará dobrá ruční práce. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  37. BERGMANNOVÁ, Pavla. Šikmý kostel. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  38. BERGMANNOVÁ, Pavla. Švejkův návrat. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Mozaika.
  39. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tak daleko, tak blízko: Varšavské divadelní putování. Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., 2022, vol. 33, No 5, p. 33-39. ISSN 0862-7258.
  40. BERGMANNOVÁ, Pavla. Týmová práce (Teamwork). Online. Opava: Slezská univerzita, 2022.
  41. BERGMANNOVÁ, Pavla. Úklid pro klid. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.
  42. TICHÝ, Martin. Vančura kritik v počátcích české radikální kritiky (Vančura the Critic at the Origins of Czech Radical Criticism). In Jiří Poláček. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2022, p. 102-111. ISBN 978-80-280-0138-4.
  43. BERGMANNOVÁ, Pavla. Ve Zlíně ženám rozumějí. Listy: Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2022, vol. 52, No 5, p. 106-107. ISSN 1210-1222.
  44. BERGMANNOVÁ, Pavla. Zimní láska. Praha: Český rozhlas Vltava, 2022. Ranní úvaha.

  2021

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dvakrát Tomáš Dianiška. Dva texty vítěze Ceny české divadelní kritiky v kategorii Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2019 a 2020 – Transky, body, vteřiny a 294 statečných (Twice Tomáš Dianiška. Above two texts by the winner of the Czech Theatre Critics’ Award in the category the Best Czech Play of 2019 and 2020 – Trans, Points, Seconds and The Magnificent 294). 2021.
  2. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: A True Act of Crea􀆟 vity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). Musicologica Olomucensia. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2021, vol. 33, June 2021, p. 192-213. ISSN 2787-9186.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Moderace diskuzí v rámci divadelního festivalu Dream Factory Ostrava 2021. Ostrava: Dream Factory Ostrava, z.s., 2021.
  4. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Irena KOCÍ, Jan GOGOLA, Eva UČŇOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Pavla BERGMANNOVÁ, Natascha DRUBEK, Jakub FELCMAN, Kamila ZLATUŠKOVÁ and Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie V : Pandemie jako výzva (Changes in Dramaturgy V : The Challenge of the Pandemic). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021, 136 pp. nevyplněn. ISBN 978-80-7510-491-5.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. Seminář kulturní publicistiky (Seminar of Cultural Journalism). Online. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021.

  2020

  1. CINDLEROVÁ, Jana. Divadlo v české kultuře (Theater in Czech Culture). Opava: FPF SLU, 2020, 71 pp.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Dramaturgické tendence v současném českém regionálním divadle (Dramaturgical tendencies in contemporary Czech regional theater). In Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru. 2020. ISBN 978-80-7510-445-8.
  3. CINDLEROVÁ, Jana. Hippodamie: Tvůrčí čin Karla Hugo Hilara a Otakara Ostrčila (Hippodamia: The Act of Creativity by Karel Hugo Hilar and Otakar Ostrčil). In Mezinárodní muzikologická konference Zdeněk Fibich: profesní podoby skladatele. Olomouc, 21.–23. září 2020. 2020.
  4. TICHÝ, Martin. Hodnoty srdce. K proměně kritiky za první světové války (The Values of the Heart: On the Transformation of Literary Criticism during World War I). In KUBÍČEK, T., PAPOUŠEK, V. a SKALICKÝ, D. (eds.). Slovníky modernistů a paradigmata moderny. 1st ed. Praha: Akropolis, 2020, p. 136-149. ISBN 978-80-7470-294-5.
  5. BERGMANNOVÁ, Pavla. I Čechy mohou ležet u moře (Even Bohemia can lie by the sea). Ranní úvaha. Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
  6. BERGMANNOVÁ, Pavla. Je všechno jen náhoda? (Is everything just a coincidence?). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
  7. BERGMANNOVÁ, Pavla. Jiný úhel pohledu (Different point of view). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
  8. TICHÝ, Martin. Literární impresionismus: dobová perspektiva (Literary Impressionism: Contemporary Perspective). In GILK, Erik. Impresionismus v české kultuře (1880-1920). 1st ed. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2020, p. 63-79. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0.
  9. BERGMANNOVÁ, Pavla. O divadle a tak podobně (About theater and so on). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
  10. BERGMANNOVÁ, Pavla. O radosti z vaření (About the joy of cooking). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
  11. CINDLEROVÁ, Jana. Soutěžní choreografie. Mistrovství ČR v POLE ART 2020. 6. místo - postup do finále - z důvodu COVID-19 přesunuto na 2021. (Competitive choreography. Czech Pole Art Championship 2020. 6th place - promotion to the final - due to COVID-19 moved to 2021.). 2020th ed. Praha: ČESKÝ SVAZ POLE & ART SPORTS, 2020.
  12. SICHÁLEK, Jakub. Staročeská světská lyrika (Old Czech secular lyrical poetry). In Doležalová, Lucie a Michal Dragoun. Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor. Praha: Scriptorium, 2020, p. 309-325. ISBN 978-80-88013-98-3.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. V tichosti šťasten být (Be happy in silence). Praha: ČRo Vltava, 2020. Ranní úvaha.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Všechno zlé je k něčemu dobré (Everything Bad Is Good for Something). Praha: ČRo Vltava Praha, 2020. Ranní úvaha.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. Vydařené psí kusy (It's All Gone to the Dogs). Loutkář. Praha: Sdružení pro vydávání časopisu Loutkář, 2020, vol. 2020, No 1, p. 58-60. ISSN 1211-4065.

  2019

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Doba seriálová (Time of TV Series). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Festivalové strategie. Divadelní festival jako umělecké dílo (Festival strategies. Theater festival as a work of art). In Horsáková, Monika - Zelinský, Miroslav. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019, p. 105-114. ISBN 978-80-7510-390-1.
  3. BERGMANNOVÁ, Pavla. Homo zahrádkář (Homo gardener). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
  4. CINDLEROVÁ, Jana. Chvála pedagogickému bláznovství (The Praise of Being a Pedagogical Fool). Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2019, XXX, No 3, p. 31, 32, 2 pp. ISSN 1211-8001.
  5. SICHÁLEK, Jakub. Jan Hus, Výbor z drobných českých spisů. České listy (An Anthology of Hus's short Czech works. Letters in Czech). Praha – Brno: NF ČK – ÚČL AV ČR – Host, 2019, 204 pp. Česká knižnice sv. 99. ISBN 978-80-7577-477-4.
  6. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů (Language and Dialogue: Selected Papers). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, vol. 56, 3-4, p. 114-118. ISSN 1212-5326.
  7. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.
  8. HOLUB, Zbyněk. K původu a rozšíření pojmenování utvořených od psl. základu *vol-/vel- na území dnešní ukrajinské Volyně, v Polsku a v České republice. (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *vol-/vel- in the Territory of Current Ukrainian Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). (On the Origin and Spread of Denominations Based upon Proto-Slavic *Vol-/Vel- in the Territory of Current Volhynia, in Poland and in the Czech Republic). In Chomová, A. - Krško, J. – Valentová, I. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. I. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SA V, CSČ SAV, 2019, p. 320-333. ISBN 978-80-224-1732-7.
  9. FOBEROVÁ, Libuše. Klubová činnost jako vhodná komunitní a vzdělávací aktivita (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education) (Club Activities as an Important Element for the Community and Its Education). Knižnica: revue pre knihovníctvo. Martin: Slovenská národná knižnica, 2019, roč. 19, No 3, p. 22-25. ISSN 1336-0965.
  10. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovna jako prostor pro inspiraci. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, vol. 33, No 1. ISSN 1804-4255.
  11. FOBEROVÁ, Libuše. Knihovny jako ostrovy učení. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy. 2019, vol. 33, No 2. ISSN 1804-4255.
  12. BERGMANNOVÁ, Pavla. Krajina posedlá světlem (Landscape obsessed with light). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
  13. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na formátu nezáleží (The format doesn't matter). Praha: ČRo VltavaPraha, 2019. Ranní úvaha.
  14. BERGMANNOVÁ, Pavla. Na pograniczu gatunków (On the Borderline of Genres). Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, 2019, roč. 69, 3-4, p. 94-97. ISSN 0239-667X.
  15. BERGMANNOVÁ, Pavla. O potřebě soucitu (The need for compassion). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
  16. BERGMANNOVÁ, Pavla. O relativitě stárnutí (About the relativity of aging). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019.
  17. BERGMANNOVÁ, Pavla. On the Borderline of Genres. Teatr Lalek. Białystok: Polski Ośrodek Lalkarski POLUNIMA, 2019, roč. 69, 3-4, p. 98-101. ISSN 0239-667X.
  18. HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Eva PJAJČÍKOVÁ, Andrea HANÁČKOVÁ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Ĺudovít LABÍK, Barbora HRÍNOVÁ, Lubomír KONEČNÝ and Jana BÉBAROVÁ. Proměny dramaturgie 3 : Mezi produkcí a reflexí (Changes of dramaturgy : Between production and reflection). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019, 120 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-390-1.
  19. SUKAČ, Roman. Rolling the paradigms about (Rolling the paradigms on). In Harald Bichlmeier, Roman Sukač, Ondřej Šefčík. Etymologus. Festschrift for Václav Blažek. 2019th ed. Hamburg: Baar Verlag, 2019, p. 361-365. ISBN 978-3-935536-42-4.
  20. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tak trochu jiní hrdinové (Komiks a Transky v Ostravě) (A Bit Different Heroes (Comics and Trans in Ostrava)). Svět a divadlo. Praha: Svět a divadlo. z.s., 2019, roč. XXX, č. 5, p. 108-112. ISSN 0862-7258.
  21. BERGMANNOVÁ, Pavla. Tenkrát o Vánocích (At That Time, at Christmas...). Praha: ČRo Vltava Praha, 2019. Ranní úvaha.
  22. SUKAČ, Roman. Tracing the prodigal son's voyage. Linguistica Brunensia. Brno, 2019, vol. 67, No 2, p. 21-29. ISSN 1803-7410. Available from: https://dx.doi.org/.
  23. TICHÝ, Martin and Radek TOUŠ. Uvíznutí na periferii. Literární dílo Frana Směji (In the Trap of the Periphery. The Literary Works of Fran Směja). In Tichý, Martin a Touš, Radek, eds. Na co jsem nezapomněl. 1st ed. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2019, p. 287-333. ISBN 978-80-7510-382-6.
  24. SICHÁLEK, Jakub. Vernacular Vitaspatrum in the Religious Polemic between Catholics and Utraquists in the Bohemia around the year 1500. In Pavlína Rychterová. Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation. Turnhout: Brepols, 2019, p. 205-231. The Medieval Translator 17/2. ISBN 978-2-503-58182-8.
  25. TICHÝ, Martin. Vlastenecká poezie a kritika na přelomu (1918-1919) (Patriotic Poetry and Criticism at a Historical Turning Point (1918-1919)). In Hrabal, Jiří (ed.). Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. 1st ed. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 2019, p. 27-39. Umění a kultury střední Evropy, sv. 4. ISBN 978-80-88278-34-4.
  26. CINDLEROVÁ, Jana. Výlet pana Broučka do 21. století (Mr. Brouček's Journey to the 21st Century). In Karel Steinmetz, David Kozel. Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018. 1st ed. Ostrava: Ostravská univerzita, 2019, p. 95-102, 354 pp. ISBN 978-80-7599-090-7.
  27. TICHÝ, Martin. Zrození čítankové básně (The Birth of a Schoolbook Poem). Český jazyk a literatura. 2019, vol. 69, No 3, p. 123-126. ISSN 0009-0786.

  2018

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné loutkářské poroty. Ceny Thálie, 2018 - 2022.
  2. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné loutkářské poroty – Ceny Thálie 2023. Ceny Thálie 2023, 2018 - 2023.

  2017

  1. BERGMANNOVÁ, Pavla. Členka odborné poroty pro divadlo – Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2023. Moravskoslezské umělecké ceny Jantar 2023, 2017 - 2023.
Display details
Displayed: 24/5/2024 02:49