DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Podnikání: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podnikání: Distanční studijní text
Authors DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila.
Edition Karviná, 2020.
Publisher Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) Podnikání, podpora podnikání, podnikavost, osobnost podnikatele, podnikatelské procesy, založení podniku, Lean Canvas.
Changed by Changed by: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Changed: 13/1/2021 20:05.
Abstract
Cílem této opory je seznámit studenta se základy podnikání. Studenti pochopí základy tvorby projektu vzniku podniku a budou schopni na-vrhnout jednoduchý podnikatelský model pomocí Lean Canvas. Budou seznámeni se základy podnikových činností, podporou podniků v prostředí České republiky. Tato opora je inovovaná a přepracovaná z vydání WAGNEROVÁ, E. a J. ŠEBESTOVÁ, 2007. Podnikání v ma-lé a střední firmě. Karviná: SU OPF. ISBN 978-80-7248-441-6.
PrintDisplayed: 3/12/2023 11:31