CHYLKOVÁ, Martina and Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text. Karviná: SU OPF, 2018. 123 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cizojazyčná příprava AJ 1: Distanční studijní text
Authors CHYLKOVÁ, Martina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Janusz KARPETA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Karviná, 123 pp. 2018.
Publisher SU OPF
Other information
Original language English
Type of outcome Textbook
Field of Study 60201 General language studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords in English Applying for a job CV business career customer job application service
Changed by Changed by: PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D., učo 48745. Changed: 31/8/2022 09:54.
Abstract
Opora CIZOJAZYČNÁ PŘÍPRAVA AJ1 je určena pro studenty pre-zenčníformy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za první semester na ekonomických fakultách. Opora je rozvržena do sedmizákladních tematických okruhů –Internships abroad, Greetings and Introduction, Customer service, Writing letters and emails, Job in-terviews –Applying for a job, CVs a obsahuje také anotaci, včetně klí-čových slov.Každá lekce je koncipována do několika celků –úvodní text nastiňuje danou problematiku, je doplněn slovní zásobou a dalšími cvi-čeními, která téma procvičují, případně dále rozšiřují. Každá lekce sevě-nuje gramatickému jevu, který je důležitý pro úspěšné zvládnutí produk-tivní komunikace vobchodním prostředí, vše je doplněno cvičeními a závěrečným testem. První část si klade zacíl procvičit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti stáže v zahraničí. Druhá část Mee-ting people and making conversation se věnuje procvičovánívedení jed-nání ve firemním prostředí.Další části se zabývají péčí o zákazníka, jak nejlépe zajistit spokojenost klienta, a to jak ve formě přímého kontaktu, ale také vpísemné formě –dopis, email. Závěrečné kapitoly jsou věno-vány přijímacímu řízení –od hledání pracovního místa, žádosti o zaměst-nání,až po vedení příjímacího pohovoru, včetně modelových otázek. Celkovým výstupem opory Cizojazyčná příprava AJ 1je zvládnutí od-borného anglického jazyka ve výše zmíněných korporátních situacích, a také posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podni-katelském prostředí
Abstract (in Czech)
Opora CIZOJAZYČNÁ PŘÍPRAVA AJ1 je určena pro studenty pre-zenčníformy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za první semester na ekonomických fakultách. Opora je rozvržena do sedmizákladních tematických okruhů –Internships abroad, Greetings and Introduction, Customer service, Writing letters and emails, Job in-terviews –Applying for a job, CVs a obsahuje také anotaci, včetně klí-čových slov.Každá lekce je koncipována do několika celků –úvodní text nastiňuje danou problematiku, je doplněn slovní zásobou a dalšími cvi-čeními, která téma procvičují, případně dále rozšiřují. Každá lekce sevě-nuje gramatickému jevu, který je důležitý pro úspěšné zvládnutí produk-tivní komunikace vobchodním prostředí, vše je doplněno cvičeními a závěrečným testem. První část si klade zacíl procvičit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti stáže v zahraničí. Druhá část Mee-ting people and making conversation se věnuje procvičovánívedení jed-nání ve firemním prostředí.Další části se zabývají péčí o zákazníka, jak nejlépe zajistit spokojenost klienta, a to jak ve formě přímého kontaktu, ale také vpísemné formě –dopis, email. Závěrečné kapitoly jsou věno-vány přijímacímu řízení –od hledání pracovního místa, žádosti o zaměst-nání,až po vedení příjímacího pohovoru, včetně modelových otázek. Celkovým výstupem opory Cizojazyčná příprava AJ 1je zvládnutí od-borného anglického jazyka ve výše zmíněných korporátních situacích, a také posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podni-katelském prostředí
PrintDisplayed: 1/4/2023 06:19