HORSÁKOVÁ, Monika, Miroslav ZELINSKÝ, Tomáš POLENSKÝ, Pavla BERGMANNOVÁ, Irena KOCÍ, Ĺudovít LABÍK, Jana BÉBAROVÁ, Barbora HRÍNOVÁ, Jakub CHROBÁK, Petr MINAŘÍK, Iveta NOVOTNÁ, František HORVÁT, Miloslav KLÍMA, Mikuláš ODEHNAL, Marek JÍCHA, Tomáš HOLETZ and Eva UČŇOVÁ. Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru (Changes of dramaturgy : Dramaturgy in off-line and on-line space). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 168 pp. první svazek. ISBN 978-80-7510-445-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru
Name in Czech Proměny dramaturgie 4 : Dramaturgie v off-line a on-line prostoru
Name (in English) Changes of dramaturgy : Dramaturgy in off-line and on-line space
Authors HORSÁKOVÁ, Monika (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav ZELINSKÝ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš POLENSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavla BERGMANNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Irena KOCÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Ĺudovít LABÍK (703 Slovakia, belonging to the institution), Jana BÉBAROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Barbora HRÍNOVÁ (703 Slovakia), Jakub CHROBÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr MINAŘÍK (203 Czech Republic), Iveta NOVOTNÁ (203 Czech Republic), František HORVÁT (203 Czech Republic), Miloslav KLÍMA (203 Czech Republic), Mikuláš ODEHNAL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Marek JÍCHA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš HOLETZ (703 Slovakia) and Eva UČŇOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Opava, 168 pp. první svazek, 2020.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60405 Studies on Film, Radio and Television
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000709
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-445-8
Keywords (in Czech) dramaturgie; historie; teorie; situace; divadlo; film; televize; rozhlas
Keywords in English dramaturgy; history; theory; situation; theatre; film; television; radio
Tags ART
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Changed: 17/2/2021 12:50.
Abstract
V pořadí čtvrtá monografie vycházející ze stejnojmenné konference představuje aktuální situaci v dramaturgii filmové, televizní a rozhlasové, ale také v divadelní a ve veřejném prostoru, tedy v dramaturgii výstav, nakladatelství, audioknih apod. Stěžejní kapitoly se věnují oblasti filmu a detailně seznamují s konkrétními přístupy v konkrétních snímcích mezinárodních i domácích produkcí. Příspěvky odborníků se věnují detailní dramaturgické koncepci, která se podílí na výstavbě filmového díla (Ľudovít Labík, Irena Kocí, Jana Bébarová, Tomáš Polenský, Eva Učňová). Problematice regionálních televizních studií věnovali kapitoly Petr Minařík a František Horvát, rozhlasovým žánrům kombinujícím dramatické postupy s publicistickými pak Iveta Novotná. Vlastní dramaturgické úvahy nad zkušeností s rozhlasovými žánry představila Barbora Hrínová. V oblasti divadla formuloval Miloslav Klíma otázky divadelního kánonu, na regionální divadla se zaměřila Pavla Bergmannová. Pestrost úvah o dramaturgických možnostech a realizacích ve veřejném prostoru otevřel Marek Jícha v souvislosti s výstavou ke 100. výročí kameramanské asociace, do které dramaticky zasáhla situace pandemie. Propojení marketingu a dramaturgie naznačil nad produkcí velkých hudebních festivalů Tomáš Holetz, o práci v on-line prostoru připravil kapitolu Mikuláš Odehnal. Literatuře a její audiovizuální prezentaci zasvětili kapitolu Monika Horsáková a Jakub Chrobák, nakladatelské dramaturgii se věnoval Miroslav Zelinský.
Abstract (in English)
The monograph, fourth in order, as a result of the conference of the same name presents the current situation in film, television and radio dramaturgy, but also in theater and public space, i.e. exhibitions, publishing houses, audio books, etc. The key chapters are devoted to the field of film, where they get acquainted in detail with specific approaches in specific films of international and domestic productions. The contributions of experts are devoted to a detailed dramaturgical concept that participates in the construction of a film work (Ľudovít Labík, Irena Kocí, Jana Bébarová, Tomáš Polenský, Eva Učňová). Petr Minařík and František Horvát devoted chapters to the issue of regional television studies, and Iveta Novotná to radio genres that combine dramatic and journalistic techniques. Barbora Hrínová presented her own dramaturgical reflections on her experience with radio genres. In the field of theater, Miloslav Klíma formulated questions on the theatrical canon, while Pavla Bergmanová focused on regional theaters. Marek Jícha opened a great variety of reflections on dramaturgical possibilities and realizations in public space in connection with the exhibition dedicated to the 100th anniversary of the Cameraman's Association, which was dramatically affected by the pandemic situation. The connection between marketing and dramaturgy over the production of large music festivals was suggested by Tomáš Holetz, and Mikuláš Odehnal prepared a chapter on working in the online space. Monika Horsáková and Jakub Chrobák dedicated the chapter to literature and its visual presentation, and Miroslav Zelinský devoted himself to publishing dramaturgy.
PrintDisplayed: 28/11/2021 07:18