STUCHLÍKOVÁ, Jana and Milena BOTLÍKOVÁ. The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products. In Soliman. In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA). Granada: IBIMA, 2020. p. 11737-11744. ISBN 978-0-9998551-5-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Current Trends affecting Customer behaviour when buying Tourism Products
Name in Czech Současné trendy ovlivňující chování zákazníků při nákupu produktů cestovního ruchu
Authors STUCHLÍKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Milena BOTLÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Granada, In 36th Conferecnce IBIMA 2020 - Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the Era of Global Pandemic (IBIMA), p. 11737-11744, 8 pp. 2020.
Publisher IBIMA
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50900 5.9 Other social sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000729
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-0-9998551-5-7
Keywords (in Czech) Cestovní ruch; produkt; chování zákazníků; moderní marketingové přístupy a technologie
Keywords in English Tourism; product; customer behaviour; modern marketing approaches and technologies
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Milena Botlíková, Ph.D., učo 21108. Changed: 3/3/2021 13:32.
Abstract
The paper discusses current trends affecting customer behaviour in order to briefly summarize what aspects affect clients when making purchasing decisions in the current turbulent times. Most attention is focused on the instruments that contribute most effectively to the success of sales of either new or existing tourism products. The contribution includes, among other things, graphically illustrated models with trends in popularity of individual forms of online marketing, examples of customer behaviour when buying tourist products and, last but not least, recommendations for companies, including an emphasis on sustainable development. In particular, secondary data from publicly available sources were used.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá současnými trendy ovlivňujícími chování zákazníků s cílem stručně shrnout, jaké aspekty ovlivňují klienty při rozhodování o nákupu v současné turbulentní době. Největší pozornost je zaměřena na nástroje, které nejúčinněji přispívají k úspěchu prodeje nových nebo stávajících produktů cestovního ruchu. Příspěvek obsahuje mimo jiné graficky ilustrované modely s trendy v popularitě jednotlivých forem online marketingu, příklady chování zákazníků při nákupu turistických produktů a v neposlední řadě doporučení pro firmy, včetně důrazu na udržitelný rozvoj. Byly použity zejména sekundární údaje z veřejně dostupných zdrojů.
PrintDisplayed: 28/11/2021 07:01