ČEMERKOVÁ, Šárka. Logistika: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné. 152 pp. ISBN 978-80-7510-420-5. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Logistika: Distanční studijní text
Authors ČEMERKOVÁ, Šárka.
Edition Karviná, 152 pp. 2020.
Publisher Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Other information
Type of outcome Textbook
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
ISBN 978-80-7510-420-5
Keywords (in Czech) logistika; zákaznický servis; doprava; skladování; balení; manipulace; informační systém; JIT; logistické technologie
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Robert Kempný, učo 19500. Changed: 3/3/2021 14:24.
Abstract
Tato opora si klade za cíl seznámit posluchače se základy logistiky. Studijní materiál obsahuje charakteristiku základních pojmů potřebných pro pochopení funkce logistiky a řízení dodavatelských řetězců v podnikatelském prostředí. V textu jsou objasněny jednotlivé logistické procesy a činnosti, včetně nákladů na jejich zajištění. Samostatná část textu je věnována problematice poskytování zákaznického servisu od tvorby jeho politiky, přes realizaci až po hodnocení úrovně zákazníkům poskytovaných logistických služeb. Další pasáže textu jsou věnovány řízení zásob, dopravě, skladování a přidruženým činnostem, neboť tyto zásadním způsobem ovlivňují výslednou úroveň zákaznického servisu. Poslední kapitola této studijní opory je věnována logistickým technologiím a trendům v současném logistickém řízení podniku.
PrintDisplayed: 20/4/2024 06:50