SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi (Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice). In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. p. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7. 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
Name in Czech Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi
Name (in English) Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice
Authors SCHNEIDEROVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové, p. 81-94, 14 pp. 2020.
Publisher Nakladatelství Lidové noviny
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000738
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7422-767-7
Keywords (in Czech) hovorovost; spisovný jazyk; hovorový spisovný jazyk
Keywords in English colloquaiality; standard lanquage; colloqial standard
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 3/3/2021 15:20.
Abstract
Článek se zabývá historií a současnými aplikacemi termínu hovorovost (hovorový jazyk). Nastiňuje historii konceptu v české lingvistice se zaměřením na stylistické charakteristiky spojené s hovorovostí a poukazuje na určité nesrovnalosti v používání konceptu ve významných gramatikách, slovnících a dalších publikacích. Článek na základě příkladů, zejména z médií a komunikace ve vzdělávacím prostředí, tvrdí, že stylistická variace mluvené češtiny je jejími uživateli do značné míry nepochopena. Koncept hovorovosti je však stále cenným nástrojem pro popis této stylistické variace.
Abstract (in English)
The article deals with the history and current applications of concept of colloquiality (colloquial language). It outlines the history of the concept in Czech linguistics with focus on the stylistic characteristic associated with of colloquiality and points out some discrepancies in the usage of the concept in major grammars, dictionaries and other publications. Based on examples, especially from the media and communication in the educational setting, the paper argues that the stylistic variation of spoken Czech is largely misunderstood by its users. However, the concept of colloquiality still represents a valuable tool for the description of this stylistic variation.
PrintDisplayed: 20/4/2024 17:49