HORSÁKOVÁ, Monika and Kamila NÁVRATOVÁ. Výběr techniky, práce s ní a její využití v audiovizuální tvorbě (Selection of technology, work with it and its use in audiovisual production). 2020.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výběr techniky, práce s ní a její využití v audiovizuální tvorbě
Name in Czech Výběr techniky, práce s ní a její využití v audiovizuální tvorbě
Name (in English) Selection of technology, work with it and its use in audiovisual production
Authors HORSÁKOVÁ, Monika (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kamila NÁVRATOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2020.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 60405 Studies on Film, Radio and Television
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19240/20:A0000792
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) technika; film; televize; zvuk; obraz; podpora
Keywords in English technology; film; television; sound; image; support
Tags ART
Changed by Changed by: Mgr. Monika Horsáková, učo 43786. Changed: 25/3/2021 10:31.
Abstract
Seminář na podporu podnikavosti studentů v oblasti audiovizuální tvorby se úžeji zaměřuje na specifikace výběru techniky v audiovizuální tvorbě v závislosti na cíli, formátu a zamýšleném obsahu audiovizuálního díla. V průběhu semináře budou studenti obeznámeni s možnostmi zvukové i filmové techniky a s potřebným příslušenstvím, s příklady audiovizuálních oblastí, pro níž je konkrétní technika vhodná a seznámí se také s nastavením a prací s touto technikou.
Abstract (in English)
The seminar to support students' entrepreneurship in the field of audiovisual production focuses more closely on the specifications of the choice of technique in audiovisual production depending on the aim, format and intended content of the audiovisual work.
PrintDisplayed: 5/12/2021 19:05