ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK and Michal HALAŠKA. Informační systémy: Distanční studijní text. 2nd ed. Karviná, 2021. 229 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační systémy: Distanční studijní text
Name in Czech Informační systémy: Distanční studijní text
Authors ŠPERKA, Roman, Jindřich VANĚK and Michal HALAŠKA.
Edition 2. vyd. Karviná, 229 pp. 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords (in Czech) Architektura IS, bezpečnost IS, business intelligence, cloud computing, data, datová struktura, datové tržiště, datový sklad, dolování dat, efektiv-nost IS, hromadné zpracování dat, infiltrace, informace, informační sys-tém, infrastruktura IS, ITIL, kvalita IS, metodika, outsourcing IS, RUP, signál, SOA, standard, systém, transakční zpracování dat, webové služby, UML, znalosti, vývoj IS, zpracování dat, zpráva, životní cyklus IS
Changed by Changed by: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D., učo 18157. Changed: 2/4/2021 12:08.
Abstract
Studijní text je určen především pro studenty studijního programu manažerská nebo podniková informatika. Zabývá se základní problematikou v oblasti informačních systémů. Úlohou informačních systémů je shromažďovat, uschovávat a zpracovávat data do také formy informací, aby byly využívány ve prospěch uživatele. Toto paradigma se prolíná celým textem. Čtenář se v úvodních částech seznámí se základními pojmy z teorie in-formací, znalostí a systémů. Následně se řeší problematika architektur a infrastruktury informačních systémů, teorie dat a standardů v oblasti řízení informačních systémů a technologií. Následují kapitoly věnované technologiím data miningu, datových skladů a cloud computingu. Značná část textu je zaměřena na životní cyklus a jeho jednotlivé fáze s důrazem na praktickou náplň seminářů předmětu Informační systémy – metodiku RUP a její základní artefakty. V závěru jsou zmíněny otázky bezpečnosti, efektivnosti a kvality informačních systémů.
PrintDisplayed: 23/9/2023 07:28