CHYLKOVÁ, Martina and Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4 (Language preparation AJ4). Karviná: SU OPF, 2018. 160 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cizojazyčná příprava AJ4
Name in Czech Cizojazyčná příprava AJ4
Authors CHYLKOVÁ, Martina and Janusz KARPETA.
Edition Karviná, 160 pp. 2018.
Publisher SU OPF
Other information
Original language English
Type of outcome Textbook
Field of Study 60201 General language studies
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit School of Business Administration in Karvina
Keywords in English Economics firm employment unemployment banks money market marketing
Changed by Changed by: Miroslava Snopková, učo 43819. Changed: 11/4/2023 11:39.
Abstract
Opora Cizojazyčná příprava AJ 4 je určena pro studenty prezenční i distanční formy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za čtvrtý semestr na ekonomických fakultách. Opora je rozvr-žena do sedmi tematických okruhů – Economics, Banks, Money, Market, Marketing, Employment, Unemployment a obsahuje také anotaci, včetně klíčových slov. Kapitoly jsou rozčleněny do následují-cích částí: slovní zásoba, text a otázky k textu, nácvik lexika a grama-tiky a na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl pro-cvičit, prohloubit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti týkající se ekonomie, bank, peněz, trhu, marketingu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Tomu je přizpůsobena slovní zásoba a cvičení. Vy-braná obchodní témata připravují svou odbornou slovní zásobou, ná-cvikem lexika a gramatiky či testů na konci kapitol na typizované a z velké části autentické obchodní situace z jazykového hlediska. Závě-rečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina využívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých pro-blematik v praxi a usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizoja-zyčné firemní prostředí. Jedním z klíčových výstupů opory Cizojazyč-ná příprava AJ 4 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky také umění pracovat s odborným textem a v neposlední řadě posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podnika-telském prostředí.
Abstract (in Czech)
Opora Cizojazyčná příprava AJ 4 je určena pro studenty prezenční i distanční formy studia a svým rozsahem odpovídá výuce anglického jazyka za čtvrtý semestr na ekonomických fakultách. Opora je rozvr-žena do sedmi tematických okruhů – Economics, Banks, Money, Market, Marketing, Employment, Unemployment a obsahuje také anotaci, včetně klíčových slov. Kapitoly jsou rozčleněny do následují-cích částí: slovní zásoba, text a otázky k textu, nácvik lexika a grama-tiky a na konci následuje test. Jednotlivé kapitoly si kladou za cíl pro-cvičit, prohloubit a zdokonalit si znalosti v anglickém jazyce v oblasti týkající se ekonomie, bank, peněz, trhu, marketingu, zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Tomu je přizpůsobena slovní zásoba a cvičení. Vy-braná obchodní témata připravují svou odbornou slovní zásobou, ná-cvikem lexika a gramatiky či testů na konci kapitol na typizované a z velké části autentické obchodní situace z jazykového hlediska. Závě-rečná část se věnuje aktivnímu nácviku všech nejběžnějších spojení, frází či jiných obchodních obratů, které moderní obchodní angličtina využívá. Materiál celkově tvoří základ pro zvládnutí jednotlivých pro-blematik v praxi a usnadní posluchačům lépe se adaptovat na cizoja-zyčné firemní prostředí. Jedním z klíčových výstupů opory Cizojazyč-ná příprava AJ 4 je kromě zvládnutí slovní zásoby, cvičení lexika či gramatiky také umění pracovat s odborným textem a v neposlední řadě posílení komunikativních dovedností v moderním profesním podnika-telském prostředí.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Cizojazyčná příprava AJ4 CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s.   File version Chylková, M. 17/2/2022

Properties

Name
Cizojazyčná příprava AJ4
Description
CHYLKOVÁ, Martina a Janusz KARPETA. Cizojazyčná příprava AJ4. Karviná: SU OPF, 2018. 160 s.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Address for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Address within Manager
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 17/2/2022 11:02, Mgr. Martina Chylková

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D., učo 48745
  • a concrete person Mgr. Martina Chylková, učo 50254
Attributes
 

Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2 MB
Hash md5
d3a3fa0b48f3850c6cad2a589b13f246
Uploaded/Created
Thu 19/8/2021 14:07

Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
49,2 MB
Hash md5
087199bcb43197d89ceb345d92c9f3fc
Uploaded/Created
Thu 19/8/2021 14:20

Cizojazycna_priprava_AJ4.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.slu.cz/auth/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.txt
Address for the users outside IS
http://is.slu.cz/publication/51342/Cizojazycna_priprava_AJ4.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
216,6 KB
Hash md5
c6e16666ae005a527be4cda40f50cbf4
Uploaded/Created
Thu 19/8/2021 14:23
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28/5/2023 20:57