NENIČKA, Lubomír a Zuzana NENIČKOVÁ. Evaluation of Entrepreneurial Education Priorities in the Case of International Project. In Roman Šperka, Petr Suchánek. Proceedings of the 3rd International Conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 412-419. ISBN 978-80-7510-456-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Evaluation of Entrepreneurial Education Priorities in the Case of International Project
Název česky Hodnocení pritorit podnikatelského vzdělávání v případě mezinárodního projektu
Autoři NENIČKA, Lubomír (203 Česká republika, garant, domácí) a Zuzana NENIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Karviná, Proceedings of the 3rd International Conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. od s. 412-419, 8 s. 2021.
Nakladatel Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/21:A0000256
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
ISBN 978-80-7510-456-4
Klíčová slova česky analyticko-hierarchický proces, podnikatelské vzdělávání, mezinárodní spolupráce
Klíčová slova anglicky analytic hierarchy process; entrepreneurial education; international cooperation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 12. 4. 2022 12:44.
Anotace
The paper deals with entrepreneurial education by the example of the international project Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams (ECMT+). Participants of the project evaluated chosen aspects of entrepreneurial education in the international environment. The aim of this contribution is to evaluate the importance of aforementioned aspects from the perspectives of several Czech participants using the method called analytic hierarchy process (AHP). Results of this evaluation can help focus more exactly on students’ needs and expectations within entrepreneurial education.
Anotace česky
Článek se zabývá podnikatelským vzděláváním na příkladu mezinárodního projektu ECMT+. Účastníci projektu hodnotily vybrané aspekty podnikatelského vzdělávání v mezinárodním prostředí. Cílem příspěvku je zhodnotit důležitost zmíněných aspektů z pohledu některých českých účastníků s využitím metody analyticko-hierarchický proces. Výsledky tohoto hodnocení mohou pomoci v rámci podnikatelského vzdělávání zaměřit se přesněji na potřeby a očekávání studentů.
VytisknoutZobrazeno: 21. 3. 2023 01:48