Dvorník, F. Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zrod střední a východní Evropy ( Mezi Byzancí a Římem ). Praha 1999.
Authors Dvorník, F.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 1/12/2023 14:06