ŽÁČEK, Rudolf and Jana STUCHLÍKOVÁ. Opavská pohostinství ve světle nejstarších adresářů z druhé poloviny 19. století. In Kulinární kultura Slezska a střední Evropy. Opava. Slezská univerzita v Opavě. p. 175 – 189. ISBN 978-80-7510-176-1. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opavská pohostinství ve světle nejstarších adresářů z druhé poloviny 19. století
Authors ŽÁČEK, Rudolf and Jana STUCHLÍKOVÁ.
Edition Opava. Kulinární kultura Slezska a střední Evropy, p. 175 – 189, 2015.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-7510-176-1
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Stuchlíková, učo 11228. Changed: 28/2/2022 01:37.
PrintDisplayed: 18/4/2024 15:08