MARTINEK, Libor. Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki (Libor Martinek et al. Czech and Polish Literary Baroque - Czeski i polski barok literacki. Opava: Silesian University, 2021). 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko – Czeski i polski barok literacki
Name in Czech Libor Martinek a kol. České a polské literární baroko
Name (in English) Libor Martinek et al. Czech and Polish Literary Baroque - Czeski i polski barok literacki. Opava: Silesian University, 2021
Authors MARTINEK, Libor.
Edition 2021.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 60204 General literature studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
Keywords (in Czech) Baroko, Polsko, Česko, Slovensko, Literatura, Sarbiewski
Keywords in English Baroque; Poland; Czech lands; Slovakia; Literature; Sarbiewski
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., učo 48968. Changed: 15/3/2022 10:51.
Abstract
Kolektivní monografie je věnována otázkám českého a polského baroka za účasti zahraničních odborníků. Duchovním patronem konference byl polský barokní básník M. K. Sarbiewski, SJ, píšící převážně latinsky, když v tom roce připadlo jeho výročí.
Abstract (in English)
The collective monograph is focussed to Czech and Polish Baroque issues with the participation of foreign experts. The spiritual patron of the conference was the Polish Baroque poet M. K. Sarbiewski, SJ, who wrote mostly in Latin when its anniversary fell that year.
PrintDisplayed: 20/3/2023 09:49