VYBÍRAL, Z. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychologie komunikace
Authors VYBÍRAL, Z.
Edition Praha: Portál, 2005.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 13/6/2024 09:36