SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Komfortní zóna současného vyjadřování. In Konference Sociolekty v různých sférách komunikace. 2022.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komfortní zóna současného vyjadřování
Název česky Komfortní zóna současného vyjadřování
Název anglicky The comfort zone of contemporary expression
Autoři SCHNEIDEROVÁ, Soňa.
Vydání Konference Sociolekty v různých sférách komunikace, 2022.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Klíčová slova česky současný český jazyk; frekventované výrazy; odborný jazyk; intelektualizace; demokratizace
Klíčová slova anglicky contemporary Czech language; frequent expressions; professional language; intellectualization; democratization
Změnil Změnila: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Změněno: 13. 3. 2023 15:39.
Anotace
Příspěvek na konferenci pojednává o třech frekventovaných výrazech v současné češtině - komfortní zóna, toxický, predikovat. Ukazuje kontexty, v nichž se výrazy nacházejí. Analyzovány jsou zejména publicistické texty a také je přihlíženo k mluvené řeči.
Anotace česky
Příspěvek na konferenci pojednává o třech frekventovaných výrazech v současné češtině - komfortní zóna, toxický, predikovat. Ukazuje kontexty, v nichž se výrazy nacházejí. Analyzovány jsou zejména publicistické texty a také je přihlíženo k mluvené řeči.
Anotace anglicky
The paper at the conference discusses three frequent expressions in contemporary Czech - comfort zone, toxic, predict. It shows the contexts in which expressions are found. Mainly journalistic texts are analyzed and spoken language is also taken into account.
VytisknoutZobrazeno: 22. 5. 2024 19:10