ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN and V. MARCIÁNOVÁ. šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání. Praha : Grada,. 276 pp. ISBN 978-80-247-2900-8. 2019.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name šetřovatelství v chirurgii I: 2., přepracované a doplněné vydání.
Authors ČOUPKOVÁ, H., P. MARCIÁN and V. MARCIÁNOVÁ.
Edition 276 pp. 2019.
Publisher Praha : Grada,
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Public Policies in Opava
ISBN 978-80-247-2900-8
Changed by Changed by: Alice Bedáňová, učo 62394. Changed: 7/9/2023 15:09.
PrintDisplayed: 18/4/2024 18:57