SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech) (Shifting Meaning of Terms in Journalism and Common Speech (with Selected Examples)). In Marie Čechová, Martina Spěváčková. Sociolekty v různých sférách komunikace. první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. p. 210-222. ISBN 978-80-261-1193-1. 2023.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech)
Name in Czech Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech)
Name (in English) Shifting Meaning of Terms in Journalism and Common Speech (with Selected Examples)
Authors SCHNEIDEROVÁ, Soňa (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Plzeň, Sociolekty v různých sférách komunikace, p. 210-222, 13 pp. 2023.
Publisher Západočeská univerzita v Plzni
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19240/23:A0001268
Organization unit Faculty of Philosophy and Science in Opava
ISBN 978-80-261-1193-1
Keywords (in Czech) sociolekty; slovní zásoba; stylistika
Keywords in English sociolects; vocabulary; stylistics
Changed by Changed by: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D., učo 50494. Changed: 7/1/2024 13:46.
Abstract
Kapitola vychází z lexika žurnálistických textů a na příkladu tří výrazů: komfortní sféra/comfort sphere, toxický/toxic a predikovat/predict sleduje, jak se jejich významy vyvíjejí, jsou-li komunikativně užívány mimo odbornou oblast - v praxi každodenní mediální komunikace. Poukazuje na posuny ve významech a na určitou míru unifikace současných způsobů vyjadřování s opakovaně se objevujícími výrazy. Tyto výrazy v důsledku takového opakování ztrácejí svou ostrost.
Abstract (in English)
The chapter draws on lexis of jourmalistic texts and on the example of three expressions: komfortní sféra/comfort sphere, toxický/toxic and predikovat/predict it observes how their meanings develop when they are used communicatively outside the professional domain – it the practice of everyday media communication. Shifts are pointed out in the meanings and to some level of unification of the present-day ways of expression, with repeatedly reappearing expressions. These expressions lose their sharpness due to such repetition.
PrintDisplayed: 14/4/2024 23:19