VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada Publishing,. ISBN 80-2471-262-8. 2006.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikace pro zdravotní sestry
Authors VENGLÁŘOVÁ, M., MAHROVÁ, G.
Edition Praha: Grada Publishing, 2006.
Other information
ISBN 80-2471-262-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 18/4/2024 20:01