DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A. První pomoc v psychiatrii. Praha:Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0197-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name První pomoc v psychiatrii
Authors DUŠEK, K., VEČEŘOVÁ-PROCHÁZKOVÁ, A.
Edition Praha:Grada Publishing, 2005.
Other information
ISBN 80-247-0197-9
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 16/7/2024 00:03