MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ,M., BABIAKOVÁ,M. Psychiatrická ošetřovatelská péče. Praha:Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1151-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychiatrická ošetřovatelská péče
Authors MARKOVÁ,E., VENGLÁŘOVÁ,M., BABIAKOVÁ,M.
Edition Praha:Grada Publishing, 2006.
Other information
ISBN 80-247-1151-6
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 15/7/2024 22:27