Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. RŮČKOVÁ, Petra and Nicole ŠKULÁŇOVÁ. How do selected determinants affect financial structure in manufacturing industry in selected countries of Central and Eastern Europe. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, 2021, vol. 21, No 2, p. 66-83. ISSN 1212-415X. doi:10.25142/aak.2021.013.
 2. RŮČKOVÁ, Petra and Nicole ŠKULÁŇOVÁ. How Selected Macroeconomic Factors Affect the Corporate Profitability of Transportation and Storage Companies in Selected European Economies. Acta VŠFS. Praha: University of Finance and Administration, 2021, vol. 15, No 2, p. 176-197. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2021/2-03.
 3. RŮČKOVÁ, Petra and Nicole ŠKULÁŇOVÁ. THE DETERMINATION OF FINANCIAL STRUCTURE IN AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING INDUSTRY IN SELECTED COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. LIBEREC: Technická univerzita v Liberci, 2021, vol. 24, No 3, p. 58-78. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2021-03-004.
 4. 2020

 5. RŮČKOVÁ, Petra and Daniel STAVÁREK. Are there differences in the use of debt capital in enterprises of different size? International Journal of Monetary Economics and Finance. 2020, vol. 13, No 2, p. 163-176. ISSN 1752-0479. doi:10.1504/IJMEF.2020.107698.
 6. RŮČKOVÁ, Petra and Nicole ŠKULÁŇOVÁ. What determines leverage in selected countries of Central and Eastern Europe in the automotive industry. Journal of Administrative and Business Studies. TAF Publishing, 2020, vol. 6, No 5, p. 205-221, 19 pp. ISSN 2414-309X. doi:10.20474/jabs-6.5.5.
 7. 2019

 8. HERYÁN, Tomáš and Petra RŮČKOVÁ. Financial variables affecting the liquidity of those profitable medium-sized companies within tourism in Bulgaria, the Czech Republic and Poland. In Sonia Mileva, Nikolina Popova. Research, Development and Education in Tourism. 2019th ed. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. p. 181-198. ISBN 978-1-5275-3719-4.
 9. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza: metody, ukazatele, využití v praxi (Financial analysis: methods, ratios, practice application). 6th ed. Praha: Grada Publishing, 2019. 160 pp. ISBN 978-80-271-2028-4.
 10. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční plánování a rozpočtování (Financial planning and budgeting). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2019.
 11. 2018

 12. ŠELIGOVÁ, Markéta and Petra RŮČKOVÁ. Nákladové účetnictví: Distanční studijní text. 1st ed. Karviná, 2018. 144 pp. ISBN 978-80-7510-310-9.
 13. 2017

 14. RŮČKOVÁ, Petra. HODNOCENÍ VLIVU RENTABILITY NA VOLBU ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ZEMÍ VISEGRADSKÉ ČTYŘKY V OBLASTI ENERGETIKY (EVALUATION OF PROFITABILITY IMPACT ON SELECTION OF FINANCING SOURCES UNDER CONDITIONS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES IN THE FIELD OF POWER ENGINEERING). Scientific Papers of the University of Pardubice - Series D. 2017, Neuveden, No 39, p. 140-150. ISSN 1804-8048.
 15. RŮČKOVÁ, Petra and René WOLNY. The Impact of Capital Structure on Profitability: An Empirical Analysis of Energy Sector in Czech Republic, Slovak Republic and Republic of Poland. In Proceedings of 20th International Scientific Conference Enterprise and Competitive Environment. Brno: Mendel University in Brno, 2017. p. 721 - 730. ISBN 978-80-7509-499-5.
 16. 2016

 17. RŮČKOVÁ, Petra. Effect of Liquidity and Profitability on Use of Debt Finance Sources in Manufacturing Industry's Companies in V4 Countries. Karviná: Silesian University, School of Business Administration, 2016. p. 333-341. ISBN 978-80-7510-186-0.
 18. 2015

 19. RŮČKOVÁ, Petra and Tomáš HERYÁN. THE CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT IN COMPANIES OF SELECTED BUSINESS BRANCHES OF BUILDING IN CONDITIONS OF THE CZECH REPUBLIC. Prague Economic Papers. PRAGUE 3: UNIV ECONOMICS-PRAGUE, 2015, vol. 24, No 6, p. 699-714. ISSN 1210-0455.
 20. 2014

 21. RŮČKOVÁ, Petra. Analysis of the Relation Between Liquidity and Selected Indicators From the View of Solvency in Selected Business Branches. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING. KARVINA: SILESIAN UNIV OPAVA, SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION KARVINA, 2014, p. 354-365.
 22. RŮČKOVÁ, Petra. Finanční analýza (Financial analysis). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. 107 pp. ISBN 978-80-7510-024-5.
 23. RŮČKOVÁ, Petra and Tomáš HERYÁN. The Capital Structure Management in Companies from the Building Area in Conditions of the Czech Republic. PROCEEDINGS OF THE 14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FINANCE AND BANKING. KARVINA: SILESIAN UNIV OPAVA, SCHOOL BUSINESS ADMINISTRATION KARVINA, 2014, p. 366-375.
Display details
Displayed: 14/8/2022 17:48