Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. GÓRECKI, Jan, David BARTL a Jaroslav RAMÍK. Robustness of priority deriving methods for pairwise comparison matrices against rank reversal: A probabilistic approach. Annals of Operations Research. Springer, 2024, roč. 333, Neuveden, s. 249-273. ISSN 0254-5330. doi:10.1007/s10479-023-05753-0.

  2023

  1. CAVALLO, Bice, Jiří MAZUREK a Jaroslav RAMÍK. A comparative study on precision of pairwise comparison matrices. Fuzzy optimization and decision making. 2023, neuvedeno, neuvedeno, s. 1-20. ISSN 1573-2908.
  2. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. A Consensual Coherent Priority Vector of Pairwise Comparison Matrices in Group Decision-Making. In Book of Abstracts of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics: September 13–15, 2023: Prague, Czech Republic. 2023. ISBN 978-80-11-04133-5.
  3. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. A Consensual Coherent Priority Vector of Pairwise Comparison Matrices in Group Decision-Making. In SEKNIČKOVÁ, J., HOLÝ, V. Proceedings of the 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics: September 13–15, 2023: Prague, Czech Republic. Prague: Czech Society for Operations Research, 2023. s. 1-6. ISBN 978-80-11-04132-8.
  4. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. A Consensual Coherent Priority Vector of Pairwise Comparison Matrices in Group Decision-Making. In Konference MME 2023 : 41st International Conference on Mathematical Methods in Economics : September 13–15, 2023, Prague, Czech Republic. 2023.
  5. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. An Algorithm to Compute a Joint Priority Vector of Pairwise Comparison Matrices with Fuzzy Elements in Group Decision Making. In ŠPERKA, R., SUCHÁNEK, P., DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., DOLÁK, R., BARČÁK, T., BAUEROVÁ, R., ČEMERKOVÁ, Š., HALAŠKA, M., KRKOŠKOVÁ, R., MATUŠÍNSKÁ, K., MAZUREK, J., RYLKOVÁ, Ž., ZAPLETALOVÁ, Š. The 4th International Conference on Decision Making for Small and Medium-Sized Enterprises. Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2023. s. 18-25. ISBN 978-80-7510-554-7.
  6. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. Decision analysis for managers: Distance study text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023.
  7. RAMÍK, Jaroslav. Deriving priority vector from pairwise comparisons matrix with fuzzy elements by solving optimization problem. OPSEARCH - official publication of the Operational Research Society of India. Operational Research Society of India, 2023, roč. 60, č. 2, s. 1045-1062. ISSN 0030-3887. doi:10.1007/s12597-023-00641-4.
  8. BARTL, David, Jaroslav RAMÍK a Radomír PERZINA. Ekonomicko-matematické metody: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023.
  9. RAMÍK, Jaroslav. Extended Fuzzy Intervals and their Application in Optimal Allocation Problem Under Uncertainty. Transactions on Fuzzy Sets and Systems. 2023, roč. 2, č. 1, s. 1-14. ISSN 2821-0131. doi:10.30495/tfss.2022.1964124.1043.
  10. BARTL, David, Jaroslav RAMÍK, Radomír PERZINA, Filip TOŠENOVSKÝ a Zuzana NENIČKOVÁ. Rozhodovací analýza pro manažery: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023.
  11. RAMÍK, Jaroslav a Radmila KRKOŠKOVÁ. Statistické zpracování dat: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2023. 181 s.

  2022

  1. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. A new algorithm for computing priority vector of pairwise comparisons matrix with fuzzy elements. Information Sciences. Amsterodam, Netherlands: Elsevier, 2022, roč. 615, November 2022, s. 103-117. ISSN 0020-0255. doi:10.1016/j.ins.2022.10.030.
  2. RAMÍK, Jaroslav a Milan VLACH. Bankruptcy problem under uncertainty of claims and estate. Fuzzy Sets and Systems. 2022, s. 1-17. doi:10.1016/j.fss.2022.06.023.
  3. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. Indexes of Desirable Properties of a Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements. In VOJÁČKOVÁ, H. 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022: Proceedings: College of Polytechnics Jihlava: 7 – 9 September 2020: Jihlava, Czech Republic. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, Tolstého 1556/16, Jihlava, Czech Republic, 2022. s. 1-7. ISBN 978-80-88064-62-6.
  4. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. Indexes of Desirable Properties of a Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements. In 40th International Conference Mathematical Methods in Economics 2022: Book of Abstracts: College of Polytechnics Jihlava: 7 – 9 September 2020: Jihlava, Czech Republic. 2022. ISBN 978-80-88064-61-9.
  5. BARTL, David a Jaroslav RAMÍK. Indexes of Desirable Properties of a Pairwise Comparison Matrix with Fuzzy Elements. In Konference MME 2022 : The 40th International Conference on Mathematical Methods in Economics (September 7th - 9th, 2022, Jihlava). 2022.

  2021

  1. MAZUREK, Jiří, Radomír PERZINA, Jaroslav RAMÍK a David BARTL. A Numerical Comparison of the Sensitivity of the Geometric Mean Method, Eigenvalue Method, and Best–Worst Method. Mathematics. MDPI, 2021, roč. 9, č. 5, s. 1-13. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/MATH9050554.
  2. RAMÍK, Jaroslav. Bankruptcy Problem Under Uncertainty. In DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, J., ŠPERKA, R., SUCHÁNEK, P., ČEMERKOVÁ, Š., RYLKOVÁ, Ž., MATUŠÍNSKÁ, K., BAUEROVÁ, R., MAZUREK, J., DOLÁK, R. (eds.). 3rd International conference on Decision making for Small and Medium-Sized Enterprises. Conference Proceedings. Karviná: Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2021. s. 525-541, 7 s. ISBN 978-80-7510-457-1.
  3. RAMÍK, Jaroslav a Milan VLACH. Bankruptcy Problem Under Uncertainty of Claims and Estate. 1. vyd. Praha, Czech Republic,: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 411-416. ISBN 978-80-213-3126-6.
  4. RAMÍK, Jaroslav. Deriving Priority Vector From Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. Fuzzy Sets and Systems An International Journal in Information Science and Engeneering. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 2021, č. 422, s. 68-82. ISSN 0165-0114. doi:10.1016/j.fss.2020.11.022.
  5. RAMÍK, Jaroslav a Debdas GHOSH. Generalized Hukuhara-Clarke Derivative of Interval-valued Functions and its Properties. Soft Computing. Amsterodam, Netherlands: Elsevier, 2021, roč. 2021, č. 23, s. 14629-14643. ISSN 1432-7643. doi:10.1007/s00500-021-06251-w.

  2020

  1. RAMÍK, Jaroslav. Desirable Properties of Weighting Vector in Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. In Kapounek, S., Vránová, H. (eds.). 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics. Brno, Czech Republic,: Mendel University Brno, 2020. s. 481-487. ISBN 978-80-7509-734-7.
  2. RAMÍK, Jaroslav. Pairwise Comparisons Method - Theory and Applications in Decision Making. Cham, Switzerland: Springer Nature, 2020. 252 s. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 690. ISBN 978-3-030-39890-3. doi:10.1007/978-3-030-39891-0.

  2019

  1. RAMÍK, Jaroslav a Jiří MAZUREK. Some new properties of inconsistent pairwise comparisons matrices. International Journal of Approximate Reasoning. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2019, Vol. 113, October 2019, s. 119-132. ISSN 0888-613X. doi:10.1016/j.ijar.2019.07.002.
  2. KULAKOWSKI, Konrad, Jiří MAZUREK, Jaroslav RAMÍK a Michael SOLTYS. When is the condition of order preservation met? European Journal of Operational Research. Nizozemí, 2019, roč. 277, č. 1, s. 248-254. ISSN 0377-2217.

  2018

  1. RAMÍK, Jaroslav. Condition of Order Preservation in Pairwise Comparisons Matrix. In International Conference on Intelligent Decision Technologies. Cham, Switzerland: Springer, 2018. s. 283-292, 6 s. ISBN 978-3-319-59420-0.
  2. RAMÍK, Jaroslav. Condition of Order Preservation in Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. In 36-th International Conference Mathematical Methods in Economics 2018. Praha, CZ: Silesian Univeristy in Opava, SBA Karviná, 2018. s. 457-462. ISBN 978-80-7378-372-3.
  3. PERZINA, Radomír, Jaroslav RAMÍK a Elena MIELCOVÁ. FDA - Fuzzy Decision Analyzer. In 2018 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUZZY SYSTEMS (FUZZ-IEEE). Rio de Janeiro, Brazílie: IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA, 2018. s. 967-973. ISBN 978-1-5090-6020-7.

  2017

  1. RAMÍK, Jaroslav. Decision Analysis for Managers: Distance Study Text. Karviná: SU School of Business Administration, 2017.
  2. RAMÍK, Jaroslav a Radomír PERZINA. Ekonomicko-matematické metody: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2017.
  3. PERZINA, Radomír a Jaroslav RAMÍK. Generalized Dynamic Model of Rating Alternatives by Agents with Interactions. In Smart Innovation Systems and Technologies. Deutschland: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2017. s. 153-162. ISBN 978-3-319-59394-4.
  4. PERZINA, Radomír a Jaroslav RAMÍK. Generalized Dynamic Simulation Model of Rating Alternatives by Agents with Interactions. In 35-th International Conference Mathematical Methods In Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové, ČR: Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017. s. 548-553. ISBN 978-80-7435-678-0.
  5. RAMÍK, Jaroslav. Ranking alternatives by pairwise comparisons matrix and priority vector. Scientific Annals of Economics and Business. 2017, roč. 2017, č. 64, s. 85-95. ISSN 2501-1960.
  6. RAMÍK, Jaroslav, Radomír PERZINA, Filip TOŠENOVSKÝ a Zuzana NENIČKOVÁ. Rozhodovací analýza pro manažery: Distanční studijní text. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2017.
  7. RAMÍK, Jaroslav. Strict and Strong Consistency in Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. In Proceedings of the 20th Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. Ostrava, CZ: University of Ostrava, IRAFM, 2017. s. 176-187. ISBN 978-80-7464-932-5.
  8. RAMÍK, Jaroslav. Strict Consistency in Pairwise Comparisons Matrix With Fuzzy Elements. In Intelligent Decision Technologies 2017 - Smart Innovation, Systems and Technologies. Cham, Switzerland: Springer International AG, 2017. s. 1-10. ISBN 978-3-319-59420-0.

  2014

  1. BEDNARČÍK, Zdeněk a Jaroslav RAMÍK. Marketingový výzkum. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2014. ISBN 978-80-7248-981-7.

  2013

  1. RAMÍK, Jaroslav. Metody vícekriteriálního rozhodování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013.
  2. RAMÍK, Jaroslav a Filip TOŠENOVSKÝ. Rozhodovací analýza pro manažery: moderní metody rozhodování. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. ISBN 978-80-7248-843-8.
  3. RAMÍK, Jaroslav a Radmila KRKOŠKOVÁ. Statistické zpracování dat: Pro kombinovanou formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2013. 162 s. ISBN 978-80-7248-842-1.

  2008

  1. RAMÍK, Jaroslav. Ekonomicko-matematické metody (EMM): Pro prezenční a kombinovanou formu studia. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008.

  2007

  1. RAMÍK, Jaroslav. Statistika (pro navazující magisterské studium). Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2007.

  2004

  1. RAMÍK, Jaroslav. Vícekriteriální metody rozhodování: Metody na podporu rozhodování v managementu. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 3. 2024 23:24