Informační systém SU

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi. In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. s. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.
  2. 2019

  3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, roč. 56, 3-4, s. 114-118. ISSN 1212-5326.
  4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, roč. 11, č. 2, s. 182-198. ISSN 1803-876X.
  5. 2018

  6. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu. In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. s. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2021 17:14