Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi (Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice). In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. p. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.
  2. 2019

  3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů (Language and Dialogue: Selected Papers). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, vol. 56, 3-4, p. 114-118. ISSN 1212-5326.
  4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.
  5. 2018

  6. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu (Quotation marks in current journalist texts). In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. p. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
Display details
Displayed: 16/10/2021 17:21