Information System SU

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Politika lesa. Debata o Národním parku Šumava v letech 1991–2010 (Forest policy. Debate on the Šumava National Park in the years 1991–2010). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2023, vol. 60, 1, 2, p. 108-110. ISSN 1212-5326.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Posouvání významu termínů v publicistice a běžné mluvě (na vybraných příkladech) (Shifting Meaning of Terms in Journalism and Common Speech (with Selected Examples)). In Marie Čechová, Martina Spěváčková. Sociolekty v různých sférách komunikace. první. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2023. p. 210-222. ISBN 978-80-261-1193-1.

  2022

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K některým hojně užívaným výrazům v češtině (To some commonly used expressions in Czech). In XVI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYRAZ I ZDANIE W JĘZYKACH SŁOWIAŃSKICH OPIS, KONFRONTACJA, PRZEKŁAD. 2022.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Komfortní zóna současného vyjadřování (The comfort zone of contemporary expression). In Konference Sociolekty v různých sférách komunikace. 2022.
  3. SCHNEIDEROVÁ, Soňa, Radka HOLANOVÁ, Tomáš KLINKA, Martin BÍLEK, Rábová KLABÍKOVÁ, Lucie HLAVÁČOVÁ, Barbora HOLUBOVÁ and Vychopňová SUKOVÁ. Mediální výchova ve školní výuce : od teorie k praxi (Media education in school teaching: from theory to practice). Praha: Pedagogická fakulta Univerzita Karlova, 2022. 104 pp. ISBN 978-80-7603-302-3.
  4. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Olga Müllerová: Dialog a mluvená čeština: výbor z textů (Olga Müllerová: Dialogue and spoken Czech: committee on texts). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2022, vol. 59, 3,4, p. 105-107. ISSN 1212-5326.

  2020

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi (Colloquiality in linguistic theory and contemporary communication practice). In Lucie Jílková – Kamila Mrázková – Helena Özörencik. Jak je důležité míti styl: Pocta Janě Hoffmanové. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2020. p. 81-94. ISBN 978-80-7422-767-7.

  2019

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Jazyk a dialog: výbor z textů (Language and Dialogue: Selected Papers). Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2019, vol. 56, 3-4, p. 114-118. ISSN 1212-5326.
  2. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. K charakteristice syntaktických jevů v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola (On some syntactic phenomes in Topol's prose Citlivý člověk/Sensitive Person). Bohemica Olomucensia. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2019, vol. 11, No 2, p. 182-198. ISSN 1803-876X.

  2018

  1. SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Uvozovky v současném publicistickém textu (Quotation marks in current journalist texts). In Ondřej Bláha. Spisovná čeština a jazyková kultura 2018. Olomouc: Univerzita Palackého, 2018. p. 259-270. ISBN 978-80-244-5465-8.
Display details
Displayed: 29/2/2024 09:53