Monitorování životního prostředí (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UFCH010 Všeobecná chemie • 100 %
FPF:UFPA002 Základy měření pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika pro Aplikovanou fyziku • 100 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 100 %
FPF:UF0D123 Úvod do práce s PC I • 100 %
FPF:UHVM0090 Úvod do ochrany životního prostředí • 100 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 60 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 53 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 33 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 20 %
FPF:KTVFLRM1 Florbal - muži 1 • 13 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UFCH020 Základy geochemie životního prostředí • 100 %
FPF:UFPA112 Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA128 Matematika II • 100 %
FPF:UF0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows • 100 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 52 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 48 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 48 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 32 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 29 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 23 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 23 %
FPF:KTVSQSH2 Squash 2 • 23 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 19 %
FPF:KTVKOPA2 Kopaná 2 • 19 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UFBL124 Programování v jazyce C • 100 %
FPF:UFPA124 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí I • 100 %
FPF:UFZP001 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UF0D129 Snímače a měření fyzikálních veličin • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FVP:USESV0160 Teorie veřejné správy • 100 %
FVP:UVSRPV0165 Veřejná správa v ČR • 100 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 67 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 67 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 67 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 67 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 67 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UFPA125 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí II • 75 %
FPF:UFPA133 Monitorování půd a vod • 75 %
FPF:UF0D110 Měřící systémy s PC I • 75 %
FPF:UHVM0081 Ochrana přírodního dědictví • 75 %
FVP:UVSRPCP035 Vybrané kapitoly z práva • 75 %
FPF:UFPA229 Matematika III • 50 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 25 %
FPF:UFPA114 Základy optiky • 25 %
FPF:UFZP002 Statistika a analýza dat • 25 %
FPF:UF0D106 Analýza signálu • 25 %
FPF:UHVMF067 Dokumentace přírodního dědictví I • 25 %
FPF:UHVM0009 Ochrana životního prostředí I • 25 %
FVP:UVSRPCP016 Správní právo I. • 25 %
6. semestr
FPF:UFPA140 Základy počítačové fyziky • 100 %
FPF:UFPA300 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FPF:UF0D112 Aplikace měřících systémů s PC • 100 %
FVP:UVSRPCP039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie • 100 %
FPF:UFZP501 Terénní cvičení z monitorování životního prostředí • 75 %
FPF:UF0D111 Měřící systémy s PC II • 75 %
FVP:UVSRPV0107 Environmentální politika • 75 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 25 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 25 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 25 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 25 %
FVP:USESV0160 Teorie veřejné správy • 25 %
FVP:UVSRPCP008 Úvod do právní teorie a praxe • 25 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 25 %
FVP:UVSRPCP018 Komunikace • 25 %
FVP:UVSRPCP040 Personalistika a řízení lidských zdrojů • 25 %
FVP:UVSRPV0165 Veřejná správa v ČR • 25 %

Údaje byly předpočítány: 20. 3. 2023 05:29

Všechny obory fakulty