Angličtina (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 98 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 98 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 94 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 80 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 69 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 68 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 52 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 51 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 36 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 18 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 94 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 93 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 93 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 85 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 83 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 81 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 63 %
FPF:UCJANGBP46 Němčina 2 • 31 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 30 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 24 %
FPF:UCJANGBP27 Nácvik psaní • 15 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 90 %
FPF:UCJANGBP24 Lokalizace v překladu • 81 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 74 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 68 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 39 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 35 %
FPF:UCJANGBP40 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks • 29 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 29 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 23 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 19 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 16 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 16 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 16 %
FPF:UCJANGBP47 Němčina 3 • 16 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 13 %
FPF:UCJAJNP014 Literární text v populární hudbě • 13 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 13 %

Angličtina - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 97 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 97 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 55 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 44 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 42 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 40 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 33 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 32 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 32 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 32 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 29 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 29 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 23 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 18 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 16 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 16 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 14 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 12 %
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 12 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 12 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 12 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 11 %
FPF:UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 11 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 11 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 11 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 97 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 95 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 95 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 92 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 61 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 50 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 47 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 44 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 40 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 23 %
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 21 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 21 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 21 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 16 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 15 %
FPF:UCJITBP306 Praktické cvičení z italštiny 2 • 13 %
FPF:UCJNCOBP06 Úvod do literatury • 13 %
FPF:UCJNCOBP07 Praktické cvičení z němčiny 2 • 13 %
FPF:UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 97 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 97 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 92 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 50 %
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 47 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 47 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 44 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 31 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 25 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 22 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 22 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 19 %
FPF:UCJNCOBP10 Praktické cvičení z němčiny 3 • 19 %
FPF:UCJNCOBP12 Německá literatura v kontextu • 19 %
FPF:UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II • 19 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 17 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 17 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 14 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 14 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 14 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 11 %
FPF:UBKCJLBP35 Dějiny literární kritiky • 11 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 11 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 11 %
FPF:UCJNCOBP11 Německá morfologie • 11 %
4. semestr
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 90 %
FPF:UBKCJLBP19 Lexikologie • 50 %
FPF:UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1 • 50 %
FPF:UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1 • 50 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 30 %
FPF:UBKCJLBP51 Čtení děl české literatury 20. století 1 • 30 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 30 %
FPF:UCJNCOBP14 Praktické cvičení z němčiny 4 • 30 %
FPF:UCJNCOBP15 Německá syntax • 30 %
FPF:UCJNCOBP16 Německá literatura 1 • 30 %
FPF:UBKCJLBP33 Seminář k historické mluvnici • 20 %
FPF:UCJANGBP26 Wordbuilding • 20 %
FPF:UCJANGBP27 Nácvik psaní • 20 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 20 %
FPF:UCJANGBP61 Italština 4 • 20 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 20 %
FPF:UCJITBP315 Italská morfologie 2 • 20 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP16 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 57 %
FPF:UBKCJLBP22 Česká literatura 20. století 2 • 57 %
FPF:UBKCJLBP23 Teorie literatury a interpretace • 57 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 57 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 43 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 29 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 29 %
FPF:UCJNCOBP17 Německá lexikologie • 29 %
FPF:UCJNCOBP18 Německá literatura 2 • 29 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 29 %
FPF:UCJNCOBP35 Praktické otázky překladu • 29 %
FPF:UCJNCOBP42 Italština 1 • 29 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 14 %
FPF:UBKCJLBP53 Čtení děl české literatury 20. století 2 • 14 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 14 %
FPF:UCJANGBP30 Praktická cvičení 5 • 14 %
FPF:UCJANGBP40 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks • 14 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 14 %
FPF:UCJANGBP55 Angličtina pro IT 2 • 14 %
FPF:UCJANGBP59 Němčina 5 • 14 %
FPF:UCJITBP026 Italská syntax 1 • 14 %
FPF:UCJITBP320 Praktické cvičení z italštiny 5 • 14 %
FPF:UCJITBP321 Italská literatura 3 • 14 %
FPF:UCJNCOBP33 Praktické cvičení z němčiny 5 • 14 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 14 %

Angličtina - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 96 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 91 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 57 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 52 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 43 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 39 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 35 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 35 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 30 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 26 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 22 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 22 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 17 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 17 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 17 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 94 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 94 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 89 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 83 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 56 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 50 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 50 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 44 %
FPF:UBKCJLBP39 Němčina 2 • 39 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 39 %
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 39 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 39 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 39 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 39 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 33 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 28 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 17 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 79 %
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 57 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 57 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 57 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 50 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 43 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 43 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 43 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 43 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 29 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 29 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 21 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 21 %
FPF:UCJANGBP42 Selected Chapters from Anglophone Cultures • 14 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 14 %
4. semestr
FPF:UBKCJLBP19 Lexikologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP51 Čtení děl české literatury 20. století 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UBKCJLBP50 Literatura pro děti a mládež • 75 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 75 %
FPF:UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1 • 50 %
FPF:UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní • 50 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 50 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 50 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 50 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 25 %
FPF:FPFZSZP0125 %
FPF:UBKCJLBP33 Seminář k historické mluvnici • 25 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 25 %
FPF:UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1 • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKCJLBP22 Česká literatura 20. století 2 • 100 %
FPF:UBKCJLBP23 Teorie literatury a interpretace • 100 %
FPF:UBKCJLBP27 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 100 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 75 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 75 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 75 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 25 %
FPF:UBKCJLBP43 Kapitoly z dějin evropské jazykovědy • 25 %
FPF:UBKCJLBP53 Čtení děl české literatury 20. století 2 • 25 %
FPF:UCJANGBP30 Praktická cvičení 5 • 25 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 25 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UCJGIKA2 Gramatika 2 • 94 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 94 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 94 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 94 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 65 %
FPF:UBKVKKNP28 Současná česká próza • 24 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 100 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 100 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 92 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 85 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 77 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 31 %
4. semestr
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 100 %
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 79 %
FPF:UBK00201 Kapitoly z dějin evropské lingvistiky • 26 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 26 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 11 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 11 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 11 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJAMCA1 Americká literatura 1 • 64 %
FPF:UCJPRAK5 Praktická cvičení 5 • 64 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 55 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 45 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 45 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 36 %
FPF:UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci • 32 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 18 %
FPF:UBKCJLNP04 Indoevropský kontext češtiny • 14 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 70 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 70 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 65 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 60 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 55 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 45 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UCJGIKA2 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 100 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 100 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 92 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 31 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 90 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 90 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 90 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 90 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 90 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 60 %
4. semestr
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 94 %
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 94 %
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 94 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 75 %
FPF:UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2 • 50 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 25 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 13 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJPRAK5 Praktická cvičení 5 • 71 %
FPF:UCJAMCA1 Americká literatura 1 • 67 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 67 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 62 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 33 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 14 %
FPF:UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci • 14 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 94 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 94 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 89 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 61 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 44 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 11 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %

Angličtina pro odbornou praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJAOPBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJAOPBP03 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJAOPBP02 Úvod do gramatiky • 99 %
FPF:UCJAOPBP06 Nácvik anglické výslovnosti • 99 %
FPF:UCJAOPBP40 Obchodní angličtina • 81 %
FPF:UCJAOPBP24 Nácvik psaní • 68 %
FPF:UCJOPBP002 Obchodní komunikace • 65 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 55 %
FPF:UCJAOPBP52 Italština 1 • 53 %
FPF:UCJAOPBP58 Studijní dovednosti • 53 %
FPF:UCJAOPBP31 Teorie veřejné správy • 44 %
FPF:UCJAOPBP55 Němčina 1 • 31 %
2. semestr
FPF:UCJAOPBP04 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJAOPBP07 Culture studies 1 • 95 %
FPF:UCJAOPBP05 Anglická fonetika • 94 %
FPF:UCJAOPBP32 Úvod do odborné terminologie • 89 %
FPF:UCJAOPBP41 Komunikační dovednosti • 89 %
FPF:UCJAOPBP43 Prezentační dovednosti 1 • 88 %
FPF:UCJOPBP003 Firemní kultura a týmová práce • 88 %
FPF:UCJAOPBP25 Základy politické vědy • 81 %
FPF:UCJAOPBP56 Němčina 2 • 48 %
FPF:UCJAOPBP53 Italština 2 • 36 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAOPBP08 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJAOPBP10 Anglická literatura • 100 %
FPF:UCJAOPBP09 Gramatika 1 • 97 %
FPF:UCJAOPBP27 Lokalizace v překladu • 92 %
FPF:UCJAOPBP44 Prezentační dovednosti 2 • 87 %
FPF:UCJAOPBP26 Komunální politika v ČR • 79 %
FPF:UCJAOPBP33 Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie • 79 %
FPF:UCJOPBP004 Finanční gramotnost • 79 %
FPF:UCJAOPBP57 Němčina 3 • 38 %
FPF:UCJAOPBP54 Italština 3 • 28 %
FPF:UCJAOPBP58 Studijní dovednosti • 23 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 23 %
FPF:UCJAOPBP55 Němčina 1 • 18 %
FPF:UCJAOPBP31 Teorie veřejné správy • 15 %
FPF:UCJAOPBP52 Italština 1 • 15 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 13 %
FPF:UCJAOPBP40 Obchodní angličtina • 13 %
4. semestr
FPF:UCJAOPBP11 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJAOPBP14 Odborná praxe 1 • 100 %
FPF:UCJAOPBP13 Culture studies 2 • 96 %
FPF:UCJAOPBP35 Angličtina pro IT 1 • 96 %
FPF:UCJAOPBP12 Gramatika 2 • 91 %
FPF:UCJAOPBP28 Základy odborné terminologie z oblasti státní správy a EU • 91 %
FPF:UCJAOPBP46 Úvod do teorie a praxe překladu • 91 %
FPF:UCJOPBP005 Kulturní management • 87 %
FPF:UCJAOPBP34 Základy odborné terminologie z oblasti ekologie, biologie a chemie • 65 %
FPF:UCJAOPBP62 Němčina 4 • 30 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 17 %
FPF:UCJAOPBP32 Úvod do odborné terminologie • 17 %
FPF:UCJAOPBP30 Britská a americká kultura ve filmu • 13 %
FPF:UCJAOPBP53 Italština 2 • 13 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJAOPBP15 Praktická cvičení 5 • 100 %
FPF:UCJAOPBP16 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:UCJAOPBP17 Americká literatura • 100 %
FPF:UCJAOPBP18 Odborná praxe 2 • 100 %
FPF:UCJAOPBP21 Selected Chapters from Anglophone Cultures • 100 %
FPF:UCJAOPBP22 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UCJAOPBP29 Překladová cvičení 1 • 95 %
FPF:UCJOPBP006 Geografie cestovního ruchu • 91 %
FPF:UCJAOPBP36 Angličtina pro IT 2 • 82 %
FPF:UCJOPBP007 Fondy EU a projektové řízení • 73 %
FPF:UCJAOPBP50 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks • 64 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 41 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 27 %
FPF:UCJAOPBP55 Němčina 1 • 23 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 18 %
FPF:UBKTV116 Filmové projekce III • 18 %
FPF:UCJAOPBP33 Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie • 18 %
FPF:KTVSQSH1 Squash 1 • 14 %
FPF:UCJAOPBP24 Nácvik psaní • 14 %
FPF:UCJAOPBP57 Němčina 3 • 14 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 14 %

Aplikovaná informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UIAI007 Aplikační software II • 92 %
FPF:UIAI012 Základy teoretické informatiky I • 92 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 92 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 92 %
FPF:UIAI009 Matematika II • 85 %
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 77 %
FPF:UIN1013 Algoritmy a programování II (C++) • 77 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 69 %
FPF:UIKBP10 Elektronické a informační zdroje II • 62 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 23 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIAI015 Praktikum z operačních systémů • 100 %
FPF:UIN1049 Objektové programování I (C#) • 100 %
FPF:UIN1051 Tvorba www stránek I • 100 %
FPF:UIN2013 Databázové systémy I • 100 %
FPF:UIAI019 Základy teoretické informatiky II • 89 %
FPF:UIN2012 Bezpečnost a analýza dat • 78 %
FPF:UIN1004 Teorie grafů I • 67 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 44 %
FPF:UIAI037 Základy informační politiky I • 33 %
FPF:UIAI036 Vývoj mobilních aplikací • 22 %
FPF:UIKBP07 Elektronické informační zdroje I • 22 %
FPF:UIN2021 Skriptovací jazyky • 22 %
FPF:UIN2038 Informační systémy ve veřejné správě • 22 %
FPF:UIN2064 Programování v Javě I • 22 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 11 %
FPF:UIN1008 Logika a logické programování • 11 %
FPF:UIN2018 Znalostní a expertní systémy • 11 %
4. semestr
FPF:UIN2003 Operační systémy • 100 %
FPF:UIN1037 Pravděpodobnost a statistika • 86 %
FPF:UIN1050 Objektové programování II (C#) • 86 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 79 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 79 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 64 %
FPF:UIN2014 Databázové systémy II • 50 %
FPF:UIAI012 Základy teoretické informatiky I • 36 %
FPF:UIKBP10 Elektronické a informační zdroje II • 21 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 21 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 14 %
FPF:UIAI050 Metodiky vývoje software • 14 %
FPF:UIMOIBP047 Praktikum ze základů informatiky II • 14 %
FPF:UIMOIBP048 Počítačová typografie • 14 %
FPF:UIMOIBP049 Redesign webových sídel • 14 %
FPF:UIMOIBP058 Platforma .NET • 14 %
FPF:UIMOIBP060 Webové aplikace • 14 %
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 14 %
FPF:UIN1013 Algoritmy a programování II (C++) • 14 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 14 %
FPF:UIN2065 Programování v Javě II • 14 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UIAI022 Informační systémy I • 100 %
FPF:UIAI025 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
FPF:UIAI052 Robotika a drony • 93 %
FPF:UIN2018 Znalostní a expertní systémy • 80 %
FPF:UIN1048 Vyčíslitelnost a složitost výpočtů • 53 %
FPF:UIAI035 Platforma .NET • 47 %
FPF:UIN2064 Programování v Javě I • 33 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 27 %
FPF:UIAI036 Vývoj mobilních aplikací • 27 %
FPF:UIN2021 Skriptovací jazyky • 27 %
FPF:UIAI037 Základy informační politiky I • 20 %
FPF:UIN2038 Informační systémy ve veřejné správě • 20 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 13 %
FPF:UIKBP07 Elektronické informační zdroje I • 13 %
FPF:UIKS053 Sociální komunikace a média I • 13 %
FPF:UIMOIBP003 Architektura počítačových systémů • 13 %
FPF:UIMOIBP006 Odborná praxe I • 13 %
FPF:UIMOIBP011 Databázové systémy I • 13 %
FPF:UIMOIBP021 Systémy HCI • 13 %
FPF:UIMOIBP030 Informační legislativa • 13 %
6. semestr
FPF:UIAI026 Informační systémy II • 100 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 100 %
FPF:UIAI028 Informační politika • 71 %
FPF:UIAI024 Informační management • 57 %
FPF:UIAI029 Seminář k bakalářské práci II • 57 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 43 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 43 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 43 %
FPF:UIKSB38 Základy informační politiky II • 43 %
FPF:UIN1050 Objektové programování II (C#) • 43 %
FPF:UIN2014 Databázové systémy II • 43 %
FPF:UIAI050 Metodiky vývoje software • 29 %
FPF:UIKS054 Sociální komunikace a média II • 29 %
FPF:UIN1037 Pravděpodobnost a statistika • 29 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 29 %
FPF:UIN2065 Programování v Javě II • 29 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 14 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 14 %
FPF:UIAI009 Matematika II • 14 %
FPF:UIKBP10 Elektronické a informační zdroje II • 14 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 14 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 14 %
FPF:UIN1057 Praktikum z logického programování • 14 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 14 %

Archeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UAA0002 Úvod do studia archeologie II • 100 %
FPF:UAA0035 Terénní teorie a praxe • 100 %
FPF:UAA0059 Proseminář z archeologie • 100 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 100 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 100 %
FPF:UAA0131 Cvičení k Terénní teorii a praxi • 100 %
FPF:UAA0197 Povinná praxe po 1. ročníku • 100 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 100 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 100 %
FPF:UHVM0026 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 100 %
FPF:UHV00002 Latina I • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0297 Povinná praxe po 2. ročníku • 100 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 75 %
FPF:UAA0095 Standardní seminář II • 75 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 75 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 75 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 50 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 50 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 50 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 50 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 50 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 50 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 25 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 25 %
FPF:UAA1245 VS-Management záchranného archeologického výzkumu • 25 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 25 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 25 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 60 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 60 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 60 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 60 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 60 %
FPF:UAA0231 Seminář pro bakalářskou práci I • 60 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 40 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 40 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 40 %
FPF:UAA0203 Výrobní technologie ve středověku a v novověku • 40 %
FPF:UAA0213 Využití informatiky v archeologické muzejní praxi • 40 %
FPF:ARCHKRA004 Terénní teorie a praxe • 20 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 20 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 20 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 20 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 20 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 20 %
FPF:UAA0135 Archeologie Evropy - středověk I • 20 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 20 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 20 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 20 %
FPF:UIMOIBP002 Angličtina 1 • 20 %
6. semestr
FPF:UAA0232 Seminář pro bakalářskou práci II • 75 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 50 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 50 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 50 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:HKDRPBP039 Experimentální praktikum z kulturních dějin • 25 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 25 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 25 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 25 %
FPF:UAA0132 Pravěk a raný středověk Oderské brány • 25 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 25 %
FPF:UAA1231 VP-Pohřební ritus od 1. do 18. století • 25 %
FPF:UAA1245 VS-Management záchranného archeologického výzkumu • 25 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 25 %
FPF:UAA1250 Geografické informační systémy v archeologii • 25 %
FPF:UAA1260 Těžba a zpracování kovů ve středověku • 25 %
FPF:UHV00002 Latina I • 25 %

Archeologie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UAA0002 Úvod do studia archeologie II • 100 %
FPF:UAA0059 Proseminář z archeologie • 100 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 100 %
FPF:UAA0196 Povinná praxe po 1. ročníku • 100 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 100 %
FPF:UAA0047 Arch.českých zemí - neolit a eneolit I • 100 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 100 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 100 %
FPF:UAA0076 Pohřební ritus v pravěku • 100 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
4. semestr
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0298 Povinná praxe po 2. ročníku • 100 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 75 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 75 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 50 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 50 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 25 %
FPF:UAA0035 Terénní teorie a praxe • 25 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 25 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0131 Cvičení k Terénní teorii a praxi • 25 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 25 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 25 %
FPF:UBKCJLBK08 Angličtina 2 • 25 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 25 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 80 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 80 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 80 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 80 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 60 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 60 %
FPF:ARCHSTN041 Archeologie středověkých a novověkých panských sídel a fortifikací • 40 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 20 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 20 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 20 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 20 %
6. semestr
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 75 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 75 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 50 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 50 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 50 %
FPF:UHVDN022 Příprava a realizace tematické exkurze • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 25 %
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 25 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 25 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 25 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 25 %
FPF:UAA0232 Seminář pro bakalářskou práci II • 25 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 25 %

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UFAF502 Astronomický proseminář II • 100 %
FPF:UF01101 Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus • 100 %
MU:MU01902 Matematická analýza II-cvičení • 100 %
FPF:UFMM527 Základy oboru dokumentární tvorba • 90 %
MU:MU01806 Algebra II-cvičení • 90 %
FPF:UFAF002 Elektřina a magnetismus • 80 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 50 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 30 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 30 %
FPF:UFAF007 Klasická elektrodynamika • 30 %
FPF:UFAF008 Speciální teorie relativity • 30 %
MU:MU01906 Algebra II-cvičení • 30 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 20 %
FPF:FPFZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže • 20 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 20 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 20 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 20 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 20 %
FPF:KTVSQSH2 Squash 2 • 20 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 20 %
FPF:UFAF503 Praktická astronomie • 20 %
FPF:UFAF505 Extragalaktická astrofyzika • 20 %
FPF:UFAF508 Programování v jazyce C • 20 %
FPF:UFUF014 Astrofotografie • 20 %
2. ročník
3. semestr
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 50 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 50 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 50 %
FPF:UFAF001 Mechanika a molekulová fyzika • 50 %
FPF:UFAF005 Základy astronomie a astrofyziky • 50 %
FPF:UFAF006 Teoretická mechanika • 50 %
FPF:UFAF501 Astronomický proseminář I • 50 %
FPF:UF01001 Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika • 50 %
FPF:UF01002 Základy měření • 50 %
FPF:UF01103 Fyzikální praktikum III - Optika • 50 %
FPF:UF01600 Proseminář z matematických metod ve fyzice • 50 %
MU:MU01001 Matematická analýza I • 50 %
MU:MU01005 Algebra I • 50 %
MU:MU01805 Algebra I-cvičení • 50 %
MU:MU01901 Matematická analýza I-cvičení • 50 %
4. semestr
FPF:UFAF007 Klasická elektrodynamika • 100 %
FPF:UFAF503 Praktická astronomie • 100 %
FPF:UFAF008 Speciální teorie relativity • 75 %
FPF:UFAF508 Programování v jazyce C • 75 %
FPF:UFAF002 Elektřina a magnetismus • 50 %
FPF:UFAF004 Atomová a jaderná fyzika • 50 %
FPF:UFAF505 Extragalaktická astrofyzika • 50 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 50 %
FPF:UF01201 Fyzikální praktikum IV - Atomová a jaderná fyzika • 50 %
FPF:UFUF014 Astrofotografie • 25 %
MU:MU01002 Matematická analýza II • 25 %
MU:MU01006 Algebra II • 25 %
MU:MU01806 Algebra II-cvičení • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UFAF009 Kvantová mechanika I • 100 %
FPF:UFAF010 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
FPF:UFAF011 Základy relativistické fyziky a astrofyziky • 100 %
FPF:UFMM519 Vědecká metoda, kritické myšlení • 100 %
FPF:UFMM531 Příprava populárně-vědeckých pořadů • 100 %
FPF:UF0B305 Popularizace astronomie • 100 %
FPF:UFW3601 Programování pro fyziky • 67 %
MU:MU01003 Matematická analýza III • 67 %
FPF:UFAF003 Optika • 33 %
FPF:UFAF006 Teoretická mechanika • 33 %
MU:MU01903 Matematická analýza III-cvičení • 33 %
6. semestr
FPF:UFAF012 Úvod do stavby a vývoje hvězd • 100 %
FPF:UFAF509 Seminář k SZZk • 100 %
FPF:UF0B930 Bakalářská práce z astrofyziky • 100 %
FPF:FPFVA050 Classical Elektrodynamics • 50 %
FPF:FPFVA051 Relativistic Physics and Astrophysics II • 50 %
FPF:FPFVA052 Electroacoustic Sound Synthesis • 50 %
FPF:UFAF506 Zpracování observačních dat • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 25 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 25 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 25 %
FPF:UFAF004 Atomová a jaderná fyzika • 25 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 25 %

Audiovizuální tvorba (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:ARTAVTBP02 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 100 %
FPF:ARTAVTBP03 Fotografický workshop I • 100 %
FPF:ARTAVTBP04 Umění, film, literatura a spiritualita I • 100 %
FPF:ARTAVTBP06 Základy kamery I • 100 %
FPF:ARTAVTBP07 Základy střihové skladby I • 100 %
FPF:ARTAVTBP08 Praktikum filmového zvuku I • 100 %
FPF:ARTAVTBP01 Současný český jazyk • 97 %
FPF:ARTAVTBP05 Počítačová gramotnost • 97 %
FPF:ARTAVTBP40 Literatura a film • 70 %
FPF:ARTAVTBP48 Anglický jazyk I • 63 %
FPF:ARTAVTBP58 Filmové projekce I • 63 %
FPF:ARTAVTBP63 Ateliér zvukové tvorby I • 60 %
FPF:ARTAVTBP39 Technika a technologie v tradičních a nových médiích • 47 %
FPF:ARTAVTBP61 Ateliér dramatické tvorby I • 40 %
FPF:ARTAVTBP60 Ateliér dokumentární tvorby I • 30 %
FPF:ARTAVTBP62 Ateliér scenáristické tvorby I • 23 %
FPF:ARTAVTBP49 Filozofie I • 17 %
2. semestr
FPF:ARTAVTBP13 Praktikum filmového zvuku II • 100 %
FPF:ARTAVTBP14 Umění, film, literatura a spiritualita II • 100 %
FPF:ARTAVTBP16 Odborná praxe I • 100 %
FPF:ARTAVTBP12 Základy střihové skladby II • 92 %
FPF:ARTAVTBP10 Fotografický workshop II • 85 %
FPF:ARTAVTBP11 Základy kamery II • 85 %
FPF:ARTAVTBP09 Zpravodajsko-publicistický seminář II • 77 %
FPF:ARTAVTBP15 Klauzurní práce I • 77 %
FPF:ARTAVTBP66 Filmové projekce II • 69 %
FPF:ARTAVTBP69 Ateliér dramatické tvorby II • 38 %
FPF:ARTAVTBP68 Ateliér dokumentární tvorby II • 31 %
FPF:UBKTV047 Dějiny moderního umění • 23 %
FPF:ARTAVTBP53 Anglický jazyk II • 15 %
FPF:ARTAVTBP71 Ateliér zvukové tvorby II • 15 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:ARTAVTBP17 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky • 100 %
FPF:ARTAVTBP18 Dějiny světové kinematografie • 100 %
FPF:ARTAVTBP19 Základy kamery III • 100 %
FPF:ARTAVTBP20 Základy střihové skladby III • 100 %
FPF:ARTAVTBP21 Základy oboru dokumentární tvorba • 100 %
FPF:ARTAVTBP22 Dokumentaristický workshop • 100 %
FPF:ARTAVTBP23 Zvuková dramaturgie filmového díla • 100 %
FPF:ARTAVTBP41 Teorie barev I • 100 %
FPF:ARTAVTBP51 Psychologie reklamy • 89 %
FPF:ARTAVTBP52 Sociologie kultury • 56 %
FPF:ARTAVTBP42 Tvůrčí psaní • 44 %
FPF:ARTAVTBP59 Žurnalistické praktikum • 44 %
FPF:UBKTV195 Média a dokument • 44 %
FPF:ARTAVTBP60 Ateliér dokumentární tvorby I • 33 %
FPF:ARTAVTNP12 Projekce k současné evropské kinematografii • 33 %
FPF:ARTAVTBK72 Filmové projekce III • 11 %
FPF:ARTAVTBP50 Masová komunikace • 11 %
FPF:ARTAVTBP77 Filmová produkce v praxi • 11 %
FPF:ITFFBK0019 Módní fotografie I • 11 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 11 %
FPF:UBKTV118 Animovaný film • 11 %

Audiovizuální tvorba (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UBKTV008 Dějiny žurnalistiky • 100 %
FPF:UBKTV011 Zpravodajsko-publ. seminář II • 100 %
FPF:UBKTV012 Žurnalistické praktikum II • 100 %
FPF:UBKTV086 Současný český jazyk II • 100 %
FPF:UBKTV089 Sociologie kultury • 100 %
FPF:UBKTV090 Základy společenských věd II • 100 %
FPF:UBKTV091 Fotografický workshop II • 100 %
FPF:UBKTV093 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UBKTV122 Anglický jazyk II • 100 %
FPF:UBKTV188 Kulturní vývoj střední Evropy • 100 %
FPF:UBKTV092 Klauzurní práce I • 89 %
FPF:UBKTV087 Přehled české a světové literatury II • 67 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 67 %
FPF:UBKTV047 Dějiny moderního umění • 56 %
FPF:UBKTV113 Filmové projekce II • 56 %
FPF:UBKTV136 Ateliér dokumentární tvorby 2 • 33 %
FPF:UBKTV137 Ateliér scénáristické tvorby 2 • 33 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 22 %
FPF:UBK10130 Dějiny evropské hudby I/2 • 22 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 11 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 11 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 11 %
FPF:UBKTV046 Regionální kulturní politika • 11 %
FPF:UBKTV135 Ateliér dramatické tvorby 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKTV018 Možnosti interpretace uměleckého díla • 100 %
FPF:UBKTV094 Současný český jazyk III • 100 %
FPF:UBKTV097 Překladatelský workshop I • 100 %
FPF:UBKTV123 Anglický jazyk III • 100 %
FPF:UBKTV020 Scenáristický workshop • 75 %
FPF:UBKTV022 Základy oboru kamera a střihová skladba 1 • 75 %
FPF:UBKTV071 Analytický seminář I • 75 %
FPF:UBKTV098 Základy oboru dokumentární tvorba • 75 %
FPF:UBKTV116 Filmové projekce III • 75 %
FPF:UBKTV194 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky • 75 %
FPF:UBKTV095 Dějiny světové a české kinematografie I • 50 %
FPF:UBKTV131 Ateliér dramatické tvorby 1 • 50 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 25 %
FPF:UBKTV078 Teorie barev • 25 %
FPF:UBKTV085 Počítačová gramotnost • 25 %
FPF:UBKTV096 Dokumentaristický workshop • 25 %
FPF:UBKTV115 Technika a technologie v tradičních a nových médiích I • 25 %
FPF:UBKTV133 Ateliér scénáristické tvorby 1 • 25 %
4. semestr
FPF:UBKTV102 Překladatelský workshop II • 100 %
FPF:UBKTV124 Anglický jazyk IV • 100 %
FPF:UBKTV025 Rozhlasová dramaturgie • 94 %
FPF:UBKTV027 Zákl. oboru kamera a střihová skladba II • 94 %
FPF:UBKTV051 Tvůrčí čtení a literatura na hranici s filmem I • 94 %
FPF:UBKTV099 Současná česká literatura • 94 %
FPF:UBKTV100 Dějiny světové a české kinematografie II • 94 %
FPF:UBKTV103 Akustika, základy zvukové tvorby a práce ve zvukovém studiu • 94 %
FPF:UBKTV105 Odborná praxe II • 94 %
FPF:UBKTV101 Teorie umění a estetika • 88 %
FPF:UBKTV104 Klauzurní práce II • 75 %
FPF:UBKTV119 Filmové projekce IV • 56 %
FPF:UBKTV137 Ateliér scénáristické tvorby 2 • 50 %
FPF:UBKTV120 Technika a technologie v tradičních a nových médiích II • 31 %
FPF:UBKTV093 Odborná praxe I • 25 %
FPF:UBKTV039 Jazyk a tvar filmového scénáře • 19 %
FPF:UBKTV047 Dějiny moderního umění • 19 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 19 %
FPF:UBKTV135 Ateliér dramatické tvorby 2 • 19 %
FPF:UBKTV061 Public Relations • 13 %
FPF:UBKTV087 Přehled české a světové literatury II • 13 %
FPF:UBKTV092 Klauzurní práce I • 13 %
FPF:UBKTV188 Kulturní vývoj střední Evropy • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKTV030 Kultura řeči • 85 %
FPF:UBKTV032 Dramaturgický seminář I • 85 %
FPF:UBKTV053 Tvůrčí čtení a literatura na hranici s filmem II • 85 %
FPF:UBKTV106 Rozhlasová dramatika • 85 %
FPF:UBKTV107 Literatura a film • 85 %
FPF:UBKTV033 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I • 77 %
FPF:UBKTV108 Diplomový seminář I • 77 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 54 %
FPF:UBKTV096 Dokumentaristický workshop • 46 %
FPF:UBKTV118 Animovaný film • 38 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 31 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 23 %
FPF:UBKTV079 Psychologie reklamy • 23 %
FPF:UBKTV057 Týmová práce • 15 %
FPF:UBKTV094 Současný český jazyk III • 15 %
FPF:UBKTV095 Dějiny světové a české kinematografie I • 15 %
FPF:UBKTV131 Ateliér dramatické tvorby 1 • 15 %
FPF:UBKTV195 Média a dokument • 15 %
6. semestr
FPF:UBKTV037 Dramaturgický seminář II • 84 %
FPF:UBKTV040 Diplomový seminář II • 84 %
FPF:UBKTV109 Klauzurní práce III • 84 %
FPF:UBKTV038 Základy produkce • 79 %
FPF:UBKTV036 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza II • 74 %
FPF:UBKTV039 Jazyk a tvar filmového scénáře • 68 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 42 %
FPF:UBKTV093 Odborná praxe I • 32 %
FPF:UBK10019 Teorie dramatu • 32 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 26 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 21 %
FPF:UBKTV061 Public Relations • 21 %
FPF:UBKTV104 Klauzurní práce II • 21 %
FPF:UBKTV105 Odborná praxe II • 21 %
FPF:UBKTV072 Analytický seminář II • 11 %
FPF:UBKTV092 Klauzurní práce I • 11 %

Česká literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 100 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 100 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 100 %
FPF:UBK12012 Teorie literatury I/2 • 100 %
FPF:UBK00050 Scenáristická a režijní příprava I/2 • 82 %
FPF:UBKTV101 Teorie umění a estetika • 73 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 64 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 64 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 36 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 27 %
FPF:UBK01053 Úvod do indoevropeistiky • 27 %
FPF:UBK01150 Kapitoly ze současné české literatury • 27 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 18 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 18 %
FPF:UBK00136 Předválečná moderna (1910 - 1914) • 18 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 18 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 100 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 100 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 100 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 100 %
FPF:UBKTV042 Masová komunikace • 100 %
FPF:UBK00018 Teorie literatury II/1 • 100 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 100 %
FPF:UBK00052 Scenáristická a režijní příprava II/1 • 100 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 100 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 100 %
FPF:UBK01024 Čtení děl české literatury 1895 - 1918 • 100 %
FPF:UBK02000 Výběrový seminář k lingvistice • 67 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 33 %
4. semestr
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 100 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 100 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 100 %
FPF:UBK00020 Teorie literatury II/2 • 100 %
FPF:UBK00038 Literatura a hudba 2 • 100 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 100 %
FPF:UBK00136 Předválečná moderna (1910 - 1914) • 100 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 100 %
FPF:UBK12053 Scenáristická a režijní příprava II/2 • 100 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 75 %
FPF:UBKC0348 Pravopisné praktikum • 75 %
FPF:UBK00177 Interpretace literárního textu • 75 %
FPF:UBK01144 Interpretace bible • 75 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 50 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 50 %
FPF:UBKTV008 Dějiny žurnalistiky • 25 %
FPF:UBK00013 Úvod do světové literatury 2 • 25 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 25 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 25 %
FPF:UBK01150 Kapitoly ze současné české literatury • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UBKC0022 Stylistika • 100 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 100 %
FPF:UBKC0032 Literatura a film 1 • 100 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 100 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 100 %
FPF:UBKC0062 Základy editorské praxe 1 • 100 %
FPF:UBKC0064 Literárněkritické praktikum 1 • 100 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 100 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 75 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 75 %
FPF:UBKKN005 Dějiny knižní kultury 1 • 75 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 75 %
FPF:UBKCL003 Úvod do studia kultury • 50 %
FPF:UBK00093 Dějiny české literární kritiky • 50 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UBKDX158 Teorie dramatu • 25 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 25 %
FPF:UBKKBP0007 Organizace a řízení projektů 1 • 25 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 25 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 25 %
FPF:UBKC0034 Literatura a výtvarné umění • 25 %
FPF:UBKC0063 Základy editorské praxe 2 • 25 %
FPF:UBKC0065 Literárněkritické praktikum 2 • 25 %
FPF:UBKC0077 Literatura a film 2 • 25 %
FPF:UBKC0125 Slovenská literatura 2 • 25 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 25 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 25 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 25 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 25 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 25 %
FPF:UBK00177 Interpretace literárního textu • 25 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 25 %

Český jazyk a literatura (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 96 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 93 %
FPF:UBKCJLBP05 Bohemistický proseminář • 93 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 93 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 93 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 89 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 48 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 48 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 48 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 100 %
FPF:UBKCJLBP12 Teorie komunikace • 100 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 100 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 100 %
FPF:UBKKDBP027 Teorie umění a estetika • 100 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 92 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 54 %
FPF:UBKCJLBP39 Němčina 2 • 31 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 100 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 100 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 100 %
FPF:UBKCJLBP17 Literatura v intermediální perspektivě 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 100 %
FPF:UBKCJLBP43 Kapitoly z dějin evropské jazykovědy • 83 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 83 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 67 %
FPF:UBKCJLBP35 Dějiny literární kritiky • 50 %
FPF:ARTAVTBP18 Dějiny světové kinematografie • 33 %
FPF:ARTAVTBP51 Psychologie reklamy • 33 %
FPF:UBKCJLBP25 Kultura řeči • 33 %
FPF:UHV10020 Základy antické kultury • 33 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 17 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 17 %

Český jazyk a literatura - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 92 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 83 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 83 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 58 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 50 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 50 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 50 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 50 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 42 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 33 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 33 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 25 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 25 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 17 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 17 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 92 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 77 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 77 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 69 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 69 %
FPF:UBKCJLBP39 Němčina 2 • 62 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 62 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 46 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 46 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 38 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 31 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 15 %
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 15 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 15 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 15 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 100 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 100 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 89 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 89 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 78 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 56 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 56 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 33 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 33 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 22 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 22 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 11 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 11 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 11 %
FPF:UBKCJLBP35 Dějiny literární kritiky • 11 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 11 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 11 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 11 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 11 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 11 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 11 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 11 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 11 %
FPF:UHVHMBP044 Němčina III • 11 %
4. semestr
FPF:UBKCJLBP19 Lexikologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP51 Čtení děl české literatury 20. století 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UBKCJLBP50 Literatura pro děti a mládež • 75 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 75 %
FPF:UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1 • 50 %
FPF:UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní • 50 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 50 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 50 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 50 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 50 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 25 %
FPF:FPFZSZP0125 %
FPF:UBKCJLBP33 Seminář k historické mluvnici • 25 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 25 %
FPF:UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1 • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKCJLBP22 Česká literatura 20. století 2 • 100 %
FPF:UBKCJLBP23 Teorie literatury a interpretace • 100 %
FPF:UBKCJLBP27 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 100 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 75 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 75 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 75 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 25 %
FPF:UBKCJLBP43 Kapitoly z dějin evropské jazykovědy • 25 %
FPF:UBKCJLBP53 Čtení děl české literatury 20. století 2 • 25 %
FPF:UCJANGBP30 Praktická cvičení 5 • 25 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 25 %

Český jazyk a literatura - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 91 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 88 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 79 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 79 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 76 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 76 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 44 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 41 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 32 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 32 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 32 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 29 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 24 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 21 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 21 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 18 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 15 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 89 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 84 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 78 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 78 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 76 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 70 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 57 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 54 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 49 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 43 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 32 %
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 16 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 16 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 16 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 16 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 14 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 11 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 95 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 95 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 91 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 77 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 77 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 73 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 45 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 45 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 32 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 32 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 23 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 23 %
FPF:UBKCJLBP35 Dějiny literární kritiky • 18 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 18 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 18 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 14 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 14 %
4. semestr
FPF:UBKCJLBP19 Lexikologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP20 Historická mluvnice 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 80 %
FPF:UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1 • 80 %
FPF:UBKCJLBP51 Čtení děl české literatury 20. století 1 • 60 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 60 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 40 %
FPF:UBKCJLBP33 Seminář k historické mluvnici • 40 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 40 %
FPF:UCJANGBP39 Introduction to Creative Reading and Writing • 40 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 40 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 20 %
FPF:UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1 • 20 %
FPF:UBKCJLBP36 Současné myšlení o literatuře • 20 %
FPF:UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní • 20 %
FPF:UBKCJLBP50 Literatura pro děti a mládež • 20 %
FPF:UCJAJNP019 Gothic Novel • 20 %
FPF:UCJANGBP26 Wordbuilding • 20 %
FPF:UCJANGBP27 Nácvik psaní • 20 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKCJLBP22 Česká literatura 20. století 2 • 100 %
FPF:UBKCJLBP23 Teorie literatury a interpretace • 100 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 100 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP16 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 25 %
FPF:UBKCJLBP53 Čtení děl české literatury 20. století 2 • 25 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 25 %
FPF:UCJANGBP30 Praktická cvičení 5 • 25 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 25 %
FPF:UCJANGBP55 Angličtina pro IT 2 • 25 %
OPF:OPFBPBG1 Business Gate • 25 %

Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UBKC0006 Úvod do teorie literatury • 100 %
FPF:UBKC0009 Staroslověnština a slavistika 1 • 100 %
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 100 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 79 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 64 %
FPF:UBKC0019 Historická mluvnice 1 • 29 %
FPF:UBKVKKNP28 Současná česká próza • 29 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 14 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 100 %
FPF:UBKC0014 Staroslověnština a slavistika 2 • 100 %
FPF:UBKC0016 Teorie literatury 1 • 100 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 100 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 91 %
FPF:UBK01024 Čtení děl české literatury 1895 - 1918 • 55 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 27 %
FPF:UBK01049 Seminář ke staroslověnštině • 18 %
4. semestr
FPF:UBKC0020 Teorie literatury 2 • 100 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 94 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 94 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 82 %
FPF:UBKC0019 Historická mluvnice 1 • 76 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 59 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 41 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 29 %
FPF:UBK00201 Kapitoly z dějin evropské lingvistiky • 29 %
FPF:UBK01047 Seminář k lexikologii • 29 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 18 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 12 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 12 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 12 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKC0022 Stylistika • 72 %
FPF:UBKC0023 Historická mluvnice 2 • 72 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 72 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 72 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 61 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 39 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 39 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 28 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 28 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 22 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 22 %
FPF:UBKCJLNP04 Indoevropský kontext češtiny • 17 %
FPF:UBK01051 Seminář k historické mluvnici • 17 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 11 %
FPF:UBKCJLBP55 Literatura a etika • 11 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 11 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 11 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 11 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 11 %
6. semestr
FPF:UBKC0028 Historická mluvnice 3 • 69 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 69 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 69 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 56 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 44 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 31 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 25 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 13 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 13 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 13 %

Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 100 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 100 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 100 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 50 %
FPF:FPFVA043 Music Museology • 50 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 50 %
FPF:FPFZAH05 Čeština pro cizince • 50 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 50 %
FPF:UCJAJNP015 Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích • 50 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 50 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 50 %
2. semestr
FPF:UBKC0006 Úvod do teorie literatury • 100 %
FPF:UBKC0009 Staroslověnština a slavistika 1 • 100 %
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 100 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 100 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 100 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 60 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 40 %
FPF:UBKC0028 Historická mluvnice 3 • 20 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 20 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 20 %

Historie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 100 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 100 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVM0026 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 100 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 86 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 86 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 14 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 14 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 100 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 100 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2044 Diplomatika a paleografie • 100 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 80 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 60 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 60 %
FPF:UHVM0076 Dějiny hmotné kultury I • 40 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 20 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 20 %
4. semestr
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 100 %
FPF:UHVD0097 Seminář pro bakalářskou práci I • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 100 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 100 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 89 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 89 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 33 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 33 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 33 %
FPF:UBKCJLBK08 Angličtina 2 • 22 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 22 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 22 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 22 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 22 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 22 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 89 %
FPF:UHVD0098 Seminář pro bakalářskou práci II • 78 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 78 %
FPF:UHVD2232 Hospodářské a sociální dějiny • 78 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 67 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 67 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 44 %
FPF:UHVD2044 Diplomatika a paleografie • 33 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 22 %
FPF:HKDRPNP029 Kultura a sociální dějiny křesťanství • 22 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 22 %
FPF:ARTAVTBP50 Masová komunikace • 11 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 11 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 11 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 11 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 11 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 11 %
FPF:UHVM1044 Etnologie a muzeum I • 11 %
6. semestr
FPF:UHVD0015 Moderní média jako historický pramen • 100 %
FPF:UHVD0099 Seminář pro bakalářskou práci III • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 83 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 83 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 33 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 17 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 17 %

Historie - COMPLETUS (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVD0003 Úvod do kulturních dějin • 100 %
FPF:UHVHCOBP14 Filozofie I • 100 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 100 %
FPF:UHVHPPBP02 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 93 %
FPF:UHVHMBP006 Němčina I • 60 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 13 %
2. semestr
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 100 %
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVHCOBP02 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVHCOBP15 Filozofie II • 100 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP009 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 100 %
FPF:UHVHPPBP06 Němčina pro historiky • 100 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 60 %
FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie • 60 %
FPF:UHVHMBP012 Němčina II • 40 %
FPF:UHVHCOBP08 Základy archivnictví • 20 %
FPF:ULGATLA037 Účetnictví I • 20 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVD3413 Augustus a jeho doba • 100 %
FPF:UHVHCOBP03 Diplomatika a paleografie • 100 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 100 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP044 Němčina III • 100 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 100 %
FPF:UHVHPPBP39 Dějiny umění • 100 %
FU:APZPB011 Všeobecná chemie • 100 %

Historie - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHCOBP11 Úvod do filozofie • 95 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 95 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 91 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 91 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 77 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 59 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 55 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 32 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 32 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 27 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 27 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 27 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 23 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 18 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 14 %
2. semestr
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVHCOBP02 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 100 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 54 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 46 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 46 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 46 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 46 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 46 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 38 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 38 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 23 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 23 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 15 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 15 %
FPF:UHVHCOBP08 Základy archivnictví • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 70 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 60 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 60 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 60 %
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 40 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 40 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 40 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 30 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 20 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 20 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 20 %
FPF:UCJANGBP42 Selected Chapters from Anglophone Cultures • 20 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 20 %

Historie - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 94 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 94 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 81 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 81 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 81 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 52 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 39 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 29 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 26 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 19 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 19 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 19 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 19 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 16 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 13 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UHVHCOBP01 Proseminář pro starší dějiny • 94 %
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 94 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 94 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 88 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 88 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 88 %
FPF:UHVHCOBP02 Proseminář pro novodobé dějiny • 88 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 81 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 56 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 50 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 44 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 38 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 19 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 13 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 13 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 86 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 86 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 86 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 57 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 57 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 43 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 43 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 43 %
FPF:UCJANGBP40 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks • 29 %
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 14 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 14 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 14 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 14 %
FPF:UBKCJLBP37 Současná česká literatura • 14 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 14 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 14 %
FPF:UHVHMBP044 Němčina III • 14 %

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:HKDRPBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:HKDRPBP002 Úvod do studia kulturního dědictví • 100 %
FPF:HKDRPBP003 Regiony a regionální kulturně historická zařízení • 100 %
FPF:HKDRPBP004 Angličtina I • 95 %
FPF:HKDRPBP005 Němčina I • 95 %
FPF:HKDRPBP035 Destinace kulturního turismu • 95 %
FPF:HKDRPBP042 Základy latinské gramatiky • 82 %
FPF:HKDRPBP015 Animace a prezentace kulturního dědictví • 14 %
FPF:HKDRPBP025 Novodobé dějiny I • 14 %
2. semestr
FPF:HKDRPBP006 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:HKDRPBP007 Kulturní dědictví I • 100 %
FPF:HKDRPBP008 Průvodcovské činnosti • 100 %
FPF:HKDRPBP009 Angličtina II • 100 %
FPF:HKDRPBP010 Němčina II • 100 %
FPF:HKDRPBP011 Odborná praxe I • 100 %
FPF:HKDRPBP034 Muzea, galerie a instalované objekty • 100 %
FPF:HKDRPBP036 Kulinární kultura a gastronomie • 100 %
FPF:HKDRPBP043 Ochrana přírodního dědictví • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:HKDRPBP012 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:HKDRPBP013 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:HKDRPBP014 Kulturní dědictví II • 100 %
FPF:HKDRPBP015 Animace a prezentace kulturního dědictví • 100 %
FPF:HKDRPBP016 Příprava volnočasového produktu • 100 %
FPF:HKDRPBP017 Angličtina III • 100 %
FPF:HKDRPBP037 Cultural destinations of Europe I • 100 %
FPF:HKDRPBP044 Němčina III • 100 %
4. semestr
FPF:HKDRPBP018 Dějiny středověku II • 100 %
FPF:HKDRPBP019 Dějiny raného novověku II • 100 %
FPF:HKDRPBP020 Kulturní dědictví III • 100 %
FPF:HKDRPBP021 Realizace volnočasového produktu • 100 %
FPF:HKDRPBP022 Angličtina IV • 100 %
FPF:HKDRPBP023 Seminář pro bakalářskou práci I • 100 %
FPF:HKDRPBP024 Odborná praxe II • 100 %
FPF:HKDRPBP039 Experimentální praktikum z kulturních dějin • 100 %
FPF:HKDRPBP040 Cultural destinations of Europe II • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:HKDRPBP025 Novodobé dějiny I • 100 %
FPF:HKDRPBP026 Nejnovější dějiny I • 100 %
FPF:HKDRPBP027 Mediální obraz kulturního dědictví • 100 %
FPF:HKDRPBP028 Seminář pro bakalářskou práci II • 100 %
FPF:HKDRPBP038 Specifické formy kulturního turismu • 100 %
FPF:UHVHMBP003 Dějiny muzejnictví • 100 %

Historie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 93 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 87 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 80 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 91 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 82 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 64 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 18 %
4. semestr
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 90 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 90 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 85 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 60 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 30 %
FPF:UHVDB022 Příprava a realizace tematické exkurze • 25 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 20 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 15 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 15 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 66 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 55 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 45 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 34 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 34 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 24 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 21 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 14 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 14 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 14 %
6. semestr
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 63 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 59 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 41 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 30 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 22 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 15 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 15 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 15 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 15 %

Historie-muzeologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHMBP002 Úvod do muzeologie • 100 %
FPF:UHVHMBP003 Dějiny muzejnictví • 98 %
FPF:UHVHMBP004 Konzervace, restaurování a ochrana sbírek • 98 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 96 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 96 %
FPF:UHVHMBP006 Němčina I • 91 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 84 %
FPF:UHVHMBP035 Ekomuzeologie • 76 %
FPF:UHVHMBP042 Základy latinské gramatiky • 62 %
2. semestr
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP010 Muzejní legislativa v ČR a EU • 100 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 100 %
FPF:UHVHMBP013 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 95 %
FPF:UHVHMBP009 Úvod do dějin umění • 90 %
FPF:UHVHMBP012 Němčina II • 90 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 80 %
FPF:UHVHMBP038 Ochrana přírodního dědictví • 70 %
FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP016 Dějiny hmotné kultury I • 100 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 90 %
FPF:UHVHMBP017 Preventivní konzervace • 90 %
FPF:UHVHMBP018 Konzervace a restaurování I • 90 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 90 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 80 %
FPF:UHVHMBP039 Speciální muzeologie I • 70 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 20 %
FPF:UHVHMBP044 Němčina III • 20 %
4. semestr
FPF:UHVHMBP019 Dějiny středověku II • 100 %
FPF:UHVHMBP020 Dějiny raného novověku II • 100 %
FPF:UHVHMBP021 Dějiny hmotné kultury II • 100 %
FPF:UHVHMBP022 Konzervace a restaurování II • 100 %
FPF:UHVHMBP024 Odborná praxe II • 100 %
FPF:UHVHMBP040 Speciální muzeologie II • 100 %
FPF:UHVHMBP046 Angličtina IV • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UHVHMBP025 Novodobé dějiny I • 100 %
FPF:UHVHMBP026 Nejnovější dějiny I • 100 %
FPF:UHVHMBP027 Muzejní management a marketing • 100 %
FPF:UHVHMBP028 Konzervace a restaurování III • 100 %
FPF:UHVHMBP029 Seminář pro bakalářskou práci II • 100 %
FPF:UHVHMBP041 Znalectví • 100 %
FPF:UHVHMBP049 Etnografie a etnologie pro muzeology • 100 %
FPF:UHVHMBP050 Vybrané kapitoly z novodobých dějin I • 100 %

Historie-muzeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 100 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVM0010 Obecná muzeologie • 100 %
FPF:UHVM1013 Muzeologický proseminář • 100 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 75 %
FPF:UHVM1016 Hmotná kultura II • 75 %
FPF:UHVM1018 Aplikovaná muzeologie II • 75 %
FPF:UHVM1031 Muzejní konzervace a restaurování II • 75 %
FPF:UHVM1042 Úvod do studia dějin umění • 75 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 50 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 50 %
FPF:UHVM1041 Seminář k hmotné kultuře II • 50 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 50 %
FPF:HKDRPBP009 Angličtina II • 25 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 25 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 25 %
FPF:UHVM1045 Etnologie a muzeum I • 25 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 100 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVM1020 Muzeologický seminář I • 100 %
FPF:UHVM1032 Muzejní konzervace a restaurování III • 100 %
FPF:UHVM1035 Sbírkotvorná činnost • 100 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 67 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 67 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 67 %
FPF:UHVM1014 Úvod do studia hmotné kultury • 67 %
FPF:UHVM1096 Preventivní konzervace • 67 %
FPF:FPFZADPS Absolvování dlouhodobé zahraniční profesní stáže • 33 %
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 33 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 33 %
FPF:UHVD0001 Základy latinské gramatiky • 33 %
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 33 %
FPF:UHVM1015 Hmotná kultura I • 33 %
FPF:UHVM1017 Aplikovaná muzeologie I • 33 %
FPF:UHVM1030 Muzejní konzervace a restaurování I • 33 %
FPF:UHVM1044 Etnologie a muzeum I • 33 %
FPF:UHV10020 Základy antické kultury • 33 %
4. semestr
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 88 %
FPF:UHVM1019 Historická muzeologie • 88 %
FPF:UHVM1033 Muzejní konzervace a restaurování IV • 88 %
FPF:UHVM1034 Muzejní prezentace • 88 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 75 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 63 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 63 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 63 %
FPF:UHVM1021 Muzeologický seminář II • 63 %
FPF:UHVM1045 Etnologie a muzeum I • 50 %
FPF:UHVM1047 Seminář historické muzeologie • 50 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 38 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 25 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 13 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 13 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 13 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 13 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 13 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 13 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 13 %
FPF:UHVM1018 Aplikovaná muzeologie II • 13 %
FPF:UHVM1031 Muzejní konzervace a restaurování II • 13 %
FPF:UHVM1037 Muzejní management a marketing • 13 %
FPF:UHVM1039 Kulturní dědictví a životní prostředí II • 13 %
FPF:UHVM1041 Seminář k hmotné kultuře II • 13 %
FPF:UHVM1046 Seminář preventivní konzervace • 13 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 83 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 83 %
FPF:UHVM1038 Kulturní dědictví a životní prostředí I • 83 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 67 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 67 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 67 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 50 %
FPF:UHVM1048 Seminář muzejního managementu a marketingu • 50 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 33 %
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 17 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 17 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 17 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 17 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 17 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 17 %
FPF:UHVHPPBP21 Architektonická typologie a tvarosloví • 17 %
FPF:UHVHPPBP33 Památkové zájmy a společnost • 17 %
FPF:UHVM1035 Sbírkotvorná činnost • 17 %
6. semestr
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:UHVM1036 Ochrana sbírek • 100 %
FPF:UHVM1037 Muzejní management a marketing • 100 %
FPF:UHVM1039 Kulturní dědictví a životní prostředí II • 100 %
FPF:UHVM1049 Muzejní pedagogika • 75 %
FPF:UHVM0035 Seminář pro bakalářskou práci • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 25 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 25 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 25 %
FPF:UHVM1021 Muzeologický seminář II • 25 %
FPF:UHVM1033 Muzejní konzervace a restaurování IV • 25 %
FPF:UHVP0011 Interpretační seminář II. • 25 %

Historie-památková péče (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FPF:UHVP0002 Dějiny památkové péče • 100 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 100 %

Informační a komunikační technologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIMOIBP003 Architektura počítačových systémů • 98 %
FPF:UIMOIBP004 Matematika I • 98 %
FPF:UIMOIBP005 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 98 %
FPF:UIMOIBP001 Algoritmy a programování I • 95 %
FPF:UIMOIBP019 Praktikum ze základů informatiky I • 95 %
FPF:UIMOIBP002 Angličtina 1 • 93 %
FPF:UIMOIBP029 Elektronické informační zdroje • 80 %
FPF:UIMOIBP030 Informační legislativa • 73 %
FPF:UIMOIBP031 Sociální komunikace • 68 %
FPF:UIMOIBP033 Seminář z matematiky I • 68 %
2. semestr
FPF:UIMOIBP035 Algoritmy a programování II • 100 %
FPF:UIMOIBP036 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UIMOIBP038 Teorie jazyků a automatů I • 100 %
FPF:UIMOIBP039 Úvod do logiky • 100 %
FPF:UIMOIBP037 Matematika II • 95 %
FPF:UIMOIBP051 Hardware a komunikační technologie • 95 %
FPF:UIMOIBP047 Praktikum ze základů informatiky II • 91 %
FPF:UIMOIBP065 Seminář z matematiky II • 68 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIMOIBP006 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UIMOIBP007 Operační systémy I • 100 %
FPF:UIMOIBP008 Teorie grafů • 90 %
FPF:UIMOIBP009 Teorie jazyků a automatů II • 90 %
FPF:UIMOIBP026 Objektové programování I • 90 %
FPF:UIMOIBP015 Logika a logické programování • 80 %
FPF:UIMOIBP020 Tvorba WWW stránek I • 80 %
FPF:UIMOIBP022 Bezpečnost a analýza dat • 80 %
FPF:UIMOIBP025 Algoritmy a programování III • 80 %
FPF:UIMOIBP027 Skriptovací jazyky • 80 %
FPF:UIMOIBP024 Obchodní angličtina • 70 %
FPF:UIMOIBP023 Angličtina 3 • 60 %
FPF:UIMOIBP033 Seminář z matematiky I • 30 %
FPF:UIMOIBP030 Informační legislativa • 20 %
FPF:UIMOIBP034 Numerické metody v přírodních vědách • 20 %
4. semestr
FPF:UIMOIBP040 Odborná praxe II • 100 %
FPF:UIMOIBP041 Operační systémy II • 100 %
FPF:UIMOIBP042 Počítačová síť a internet • 100 %
FPF:UIMOIBP043 Umělá inteligence • 100 %
FPF:UIMOIBP049 Redesign webových sídel • 100 %
FPF:UIMOIBP050 Tvorba WWW stránek II • 100 %
FPF:UIMOIBP055 Algoritmy a programování IV • 100 %
FPF:UIMOIBP056 Objektové programování II • 100 %
FPF:UIMOIBP057 Praktikum z logického programování • 100 %
FPF:UIMOIBP065 Seminář z matematiky II • 100 %
FPF:UIMOIBP054 Angličtina pro IT 1 • 67 %
FPF:UIMOIBP059 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 67 %
FPF:UIMOIBP061 Environmentální informatika • 67 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 33 %
FPF:UIMOIBP048 Počítačová typografie • 33 %
FPF:UIMOIBP058 Platforma .NET • 33 %
FPF:UIMOIBP060 Webové aplikace • 33 %
FPF:UIMOIBP066 Pravděpodobnost a statistika • 33 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UIMOIBP010 Architektura operačních systémů • 100 %
FPF:UIMOIBP011 Databázové systémy I • 100 %
FPF:UIMOIBP012 Informační systémy I • 100 %
FPF:UIMOIBP013 Odborná praxe III • 100 %
FPF:UIMOIBP014 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
FPF:UIMOIBP018 Znalostní a expertní systémy • 100 %
FPF:UIMOIBP021 Systémy HCI • 67 %
FPF:UIMOIBP032 Robotika a drony • 67 %
FPF:UIMOIBP028 Vývoj mobilních aplikací • 33 %

Informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIINP01 Algebra I • 98 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 98 %
FPF:UIINP03 Angličtina 1 • 98 %
FPF:UIINP04 Architektura počítačových systémů • 98 %
FPF:UIINP05 Matematická analýza I • 98 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 98 %
FPF:UIINP32 Praktikum ze základů informatiky I • 92 %
FPF:UIINP60 Proseminář z matematiky I • 71 %
2. semestr
FPF:UIINP07 Algebra II • 96 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 96 %
FPF:UIINP11 Teorie jazyků a automatů I • 92 %
FPF:UIINP12 Úvod do logiky • 92 %
FPF:UIINP09 Angličtina 2 • 88 %
FPF:UIINP10 Matematická analýza II • 88 %
FPF:UIINP33 Praktikum ze základů informatiky II • 85 %
FPF:UIINP61 Proseminář z matematiky II • 73 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 27 %
FPF:UIINP16 Numerické metody • 23 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 23 %
FPF:UIINP35 Počítačová typografie • 23 %
FPF:UIINP19 Pravděpodobnost a statistika • 19 %
FPF:UIINP44 Hardware a komunikační technologie • 19 %
FPF:UIINP57 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 19 %
FPF:UIINP20 Umělá inteligence • 15 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 15 %
FPF:UIINP56 Praktikum z logického programování • 15 %
FPF:UIINP26 Databázové systémy II • 12 %
FPF:UIINP27 Seminář k bakalářské práci II • 12 %
FPF:UIINP31 Zpracování přirozeného jazyka II • 12 %
FPF:UIINP40 Praktikum ze znalostního inženýrství • 12 %
FPF:UIINP41 Software pro vědecké výpočty • 12 %
FPF:UIINP42 Webové aplikace • 12 %
FPF:UIINP47 Angličtina 4 • 12 %
FPF:UIINP48 Angličtina pro IT 1 • 12 %
FPF:UIINP55 Objektové programování II • 12 %
FPF:UIINP59 Metodiky vývoje software • 12 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIINP04 Architektura počítačových systémů • 100 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
FPF:UIINP25 Vyčíslitelnost a složitost výpočtů • 100 %
FPF:UIINP32 Praktikum ze základů informatiky I • 100 %
FPF:UIINP34 Tvorba WWW stránek I • 100 %
FPF:UIINP51 Logika a logické programování • 100 %
FPF:UIINP52 Objektové programování I • 100 %
FPF:UIINP53 Skriptovací jazyky • 100 %

Informatika a angličtina (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIIABP0001 Algoritmy a programování I • 100 %
FPF:UIIABP0002 Architektura počítačových systémů • 100 %
FPF:UIIABP0003 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UIIABP0005 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UIIABP0006 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIIABP0004 Matematika I • 97 %
FPF:UIIABP0026 Praktikum ze základů informatiky I • 81 %
FPF:UIIABP0035 Cvičení z anglické gramatiky • 78 %
FPF:UIIABP0036 Study Skills • 78 %
FPF:UIIABP0034 Seminář z matematiky I • 47 %
2. semestr
FPF:UIIABP0042 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UIIABP0044 Matematika II • 100 %
FPF:UIIABP0045 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UIIABP0046 Teorie jazyků a automatů I • 100 %
FPF:UIIABP0041 Algoritmy a programování II • 95 %
FPF:UIIABP0043 Interpretace textu 1 • 95 %
FPF:UIIABP0047 Úvod do logiky • 95 %
FPF:UIIABP0060 Praktikum ze základů informatiky II • 76 %
FPF:UIIABP0074 Komunikační cvičení • 57 %
FPF:UIIABP0071 Seminář z matematiky II • 29 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIIABP0007 Anglická fonetika • 100 %
FPF:UIIABP0008 Interpretace textu 2 • 100 %
FPF:UIIABP0010 Operační systémy I • 100 %
FPF:UIIABP0011 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UIIABP0012 Teorie jazyků a automatů II • 100 %
FPF:UIIABP0009 Odborná praxe I • 80 %
FPF:UIIABP0024 Gramatika 3 • 80 %
FPF:UIIABP0027 Tvorba WWW stránek I • 80 %
FPF:UIIABP0021 Teorie grafů • 60 %
FPF:UIIABP0040 Překladové cvičení 1 • 60 %
FPF:UIIABP0004 Matematika I • 40 %
FPF:UIIABP0028 Bezpečnost a analýza dat • 40 %
FPF:UIIABP0038 Obchodní angličtina • 40 %
FPF:UIIABP0003 Gramatika 1 • 20 %
FPF:UIIABP0030 Algoritmy a programování III • 20 %
FPF:UIIABP0031 Objektové programování I • 20 %
FPF:UIIABP0037 Anglická úřední korespondence • 20 %
FPF:UIIABP0039 Prezentační dovednosti • 20 %
4. semestr
FPF:UIIABP0048 Angličtina pro IT 1 • 100 %
FPF:UIIABP0049 Lingvistická propedeutika • 100 %
FPF:UIIABP0050 Lingvoreálie 1 • 100 %
FPF:UIIABP0051 Odborná praxe II • 100 %
FPF:UIIABP0052 Počítačová síť a internet • 100 %
FPF:UIIABP0053 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UIIABP0054 Úvod do práce s textem • 100 %
FPF:UIIABP0064 Operační systémy II • 100 %
FPF:UIIABP0041 Algoritmy a programování II • 50 %
FPF:UIIABP0043 Interpretace textu 1 • 50 %
FPF:UIIABP0047 Úvod do logiky • 50 %
FPF:UIIABP0059 Interpretace textu 3 • 50 %
FPF:UIIABP0060 Praktikum ze základů informatiky II • 50 %
FPF:UIIABP0062 Tvorba WWW stránek II • 50 %
FPF:UIIABP0063 Hardware a komunikační technologie • 50 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UIIABP0005 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UIIABP0009 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UIIABP0013 Angličtina pro IT 2 • 100 %
FPF:UIIABP0014 Architektura operačních systémů • 100 %
FPF:UIIABP0015 Databázové systémy I • 100 %
FPF:UIIABP0016 Informační systémy I • 100 %
FPF:UIIABP0017 Lingvoreálie 2 • 100 %
FPF:UIIABP0018 Odborná praxe III • 100 %
FPF:UIIABP0019 Praktická cvičení 5 • 100 %
FPF:UIIABP0020 Seminář k bakalářské práci I • 100 %

Informatika (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UIBUC20 Seminář k bakalářské práci II • 100 %

Italština (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJITBP330 Angličtina 1 • 75 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 63 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 63 %
FPF:UCJITBP400 Filozofie • 38 %
FPF:UCJIT005 Cvičení z italské gramatiky • 13 %
2. semestr
FPF:UCJITBP010 Dějiny a reálie Itálie 2 • 100 %
FPF:UCJITBP016 Nácvik psaní 2 • 100 %
FPF:UCJITBP126 Latina pro italisty 1 • 100 %
FPF:UCJITBP306 Praktické cvičení z italštiny 2 • 100 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJITBP332 Čeština konfrontačně • 86 %
FPF:UCJITBP331 Angličtina 2 • 71 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 14 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 14 %
FPF:UCJITBP019 Překladové cvičení • 14 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 14 %
FPF:UCJNCOBP24 Akademické psaní • 14 %
FPF:UCJNCOBP25 Interkulturní komunikace • 14 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJITBP014 Latina pro italisty 2 • 100 %
FPF:UCJITBP017 Současné italské reálie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 100 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 100 %
FPF:UCJITBP538 Angličtina 3 • 100 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 50 %
FPF:UCJITBP006 Kompozice 1 • 50 %
FPF:UCJITBP322 Italské kraje • 50 %
FPF:UCJITBP333 Italská kultura 1 • 50 %
FPF:UCJITBP335 Němčina 1 • 50 %
4. semestr
FPF:UCJITBP010 Dějiny a reálie Itálie 2 • 100 %
FPF:UCJITBP018 Současné italské reálie 2 • 100 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJITBP314 Italská literatura 2 • 100 %
FPF:UCJITBP315 Italská morfologie 2 • 100 %
FPF:UCJITBP316 Praktické cvičení z italštiny 4 • 100 %

Italština - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 100 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJITBP400 Filozofie • 100 %

Italština - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 92 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 92 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 83 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 75 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 67 %
FPF:UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 67 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 67 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 67 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 58 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 50 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 42 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 33 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 100 %
FPF:UCJITBP306 Praktické cvičení z italštiny 2 • 89 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 56 %
FPF:UCJITBP016 Nácvik psaní 2 • 56 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 56 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 33 %
FPF:UCJITBP126 Latina pro italisty 1 • 33 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 11 %
FPF:UCJANGBP46 Němčina 2 • 11 %
FPF:UCJITBP010 Dějiny a reálie Itálie 2 • 11 %
FPF:UCJITBP332 Čeština konfrontačně • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 100 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 80 %
FPF:UCJITBP017 Současné italské reálie 1 • 60 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 40 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 40 %
FPF:ARTAVTBK51 Psychologie reklamy • 20 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 20 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 20 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 20 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 20 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 20 %
FPF:UCJANGBP47 Němčina 3 • 20 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 20 %
FPF:UCJITBP014 Latina pro italisty 2 • 20 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 20 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 20 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 20 %
4. semestr
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 100 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 100 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJITBP314 Italská literatura 2 • 100 %
FPF:UCJITBP315 Italská morfologie 2 • 100 %
FPF:UCJITBP316 Praktické cvičení z italštiny 4 • 100 %
FPF:UCJANGBP36 Anglo-African Literature • 50 %
FPF:UCJANGBP58 Němčina 4 • 50 %
FPF:UCJANGBP61 Italština 4 • 50 %
FPF:UCJITBP010 Dějiny a reálie Itálie 2 • 50 %
FPF:UCJITBP018 Současné italské reálie 2 • 50 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 100 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP16 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:UCJANGBP59 Němčina 5 • 100 %
FPF:UCJITBP026 Italská syntax 1 • 100 %
FPF:UCJITBP320 Praktické cvičení z italštiny 5 • 100 %
FPF:UCJITBP321 Italská literatura 3 • 100 %

Italština (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
Žádné údaje k dispozici.
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %

Italština pro odbornou praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJIOPBP01 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJIOPBP02 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJIOPBP03 Fonetika a fonologie italštiny • 100 %
FPF:UCJIOPBP04 Dějiny a reálie Itálie 1 • 100 %
FPF:UCJIOPBP25 Fonetická cvičení • 100 %
FPF:UCJIOPBP26 Nácvik psaní 1 • 100 %
FPF:UCJIOPBP52 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 100 %
FPF:UCJOPBP002 Obchodní komunikace • 100 %

Knihovnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKKBP1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 97 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 96 %
FPF:UBKKBP0001 Úvod do studia knihovnictví • 96 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 96 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 96 %
FPF:UBKKBPS053 Sociální komunikace 1 • 95 %
FPF:UBKKBP002 Informační věda 1 • 92 %
FPF:UBKKBPNP32 Praktikum ze základů informatiky I • 90 %
FPF:UBKKBPD014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 86 %
FPF:UBKKBPTP04 Knihovědný seminář • 78 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 68 %
2. semestr
FPF:UBKKBPS153 Sociální komunikace 2 • 100 %
FPF:UBKKBP0022 Informační věda 2 • 98 %
FPF:UBKKBP0016 Knihovnická praxe 1 • 96 %
FPF:UBKKBP0015 Elektronické informační zdroje • 94 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 94 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 92 %
FPF:UBKKBPN132 Praktikum ze základů informatiky II • 49 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKBPSB10 Knihovnická legislativa • 100 %
FPF:UBKKBP0005 Informační politika 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0007 Organizace a řízení projektů 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0008 Věcné pořádání • 100 %
FPF:UBKKBP0002 Čtenářství a čtenářská gramotnost • 97 %
FPF:UBKKBP0004 Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 • 97 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 90 %
FPF:UBKKDBP035 Literární komunikace • 71 %
FPF:UBKKBPD014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 52 %
FPF:UBKKBPNP13 Operační systémy I • 19 %
FPF:UBKKBPNP32 Praktikum ze základů informatiky I • 13 %
FPF:UBKKBPNP34 Tvorba WWW stránek I • 13 %
FPF:UBKKBPUC02 Algoritmy a programování I • 13 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 13 %
4. semestr
FPF:UBKKBP0105 Informační politika 2 • 100 %
FPF:UBKKBP0107 Organizace a řízení projektů 2 • 100 %
FPF:UBKKBP0116 Knihovnická praxe 2 • 100 %
FPF:UBKKBP010 Kurz rychlého čtení • 88 %
FPF:UBKKBP0104 Doplňování a zpracování knihovního fondu 2 • 88 %
FPF:UBKKBP1053 Počítačová typografie • 75 %
FPF:UCJAJNP019 Gothic Novel • 38 %
FPF:UIN1206 Lifehacking • 38 %
FPF:UBKCJLBP18 Česká literatura 20. století 1 • 25 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 25 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 25 %
FPF:UINK126 Lifehacking • 25 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 13 %
FPF:UBKKBPN132 Praktikum ze základů informatiky II • 13 %
FPF:UBKKBP0015 Elektronické informační zdroje • 13 %
FPF:UBKKBP01 Účast na konferenci • 13 %
FPF:UBKKBP1063 Počítačová síť a Internet • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKKBPA011 Informační etika 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0009 Digitální čtení a hypertext • 100 %
FPF:UBKKBP0010 Bibliografické systémy 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0011 Organizace a řízení veřejných knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0012 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 71 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 29 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 14 %
FPF:UBKKBPI022 Informační systémy I • 14 %
FPF:UBKKBPNP34 Tvorba WWW stránek I • 14 %

Knihovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 100 %
FPF:UBKKA045 Identifikace dokumentů • 100 %
FPF:UBKKA059 Výzkumné metody v knihovnictví • 100 %
FPF:UBKKA155 Informační politika 2 • 100 %
FPF:UBKKA203 SJ a věcné pořádání informací 2 • 100 %
FPF:UBKKA207 Informační gramotnost 2 • 100 %
FPF:UBKKA220 Rešeršní služby 2 • 100 %
FPF:UBKKA221 Organizace a řízení projektů • 100 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 100 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 67 %
FPF:UBKKA037 Česká literatura po roce 1945 2 • 67 %
FPF:UBKKA056 Dějiny knižní kultury 2 • 67 %
FPF:UBKKA102 Informační věda 2 • 33 %
FPF:UBKK010 Kurz rychlého čtení • 33 %
FPF:UBKTV089 Sociologie kultury • 33 %
FPF:UBKTV090 Základy společenských věd II • 33 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKKA010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 100 %
FPF:UBKKA013 Dokumentografické systémy • 100 %
FPF:UBKKA042 Výchova uživatelů • 100 %
FPF:UBKKA050 Efektivní komunikace ve službách • 100 %
FPF:UBKKA208 Řízení knihoven 1 • 100 %
FPF:UBKKA225 Knihovnická praxe 2 • 100 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 33 %
6. semestr
FPF:UBKKA046 Informační průmysl • 90 %
FPF:UBKKA051 Služby knihoven a informační služby • 90 %
FPF:UBKKA053 Diplomový seminář • 90 %
FPF:UBKKA209 Řízení knihoven 2 • 90 %
FPF:UBKKA222 Digitalizace písemného kulturního dědictví • 60 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 40 %
FPF:UBKK010 Kurz rychlého čtení • 40 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 20 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 20 %

Kulturní dědictví v regionální praxi (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 100 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 100 %
FPF:FPFVA043 Music Museology • 100 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 100 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 100 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 100 %

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UBK10018 Divadelní teorie • 100 %
FPF:UBK10026 Úvod do scénografie • 100 %
FPF:UBK10117 Dějiny světového divadla II/2 • 100 %
FPF:UBK10121 Seminář divadelní tvorby II/2 • 100 %
FPF:UBK10123 Management kultury I/2 • 100 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 100 %
FPF:UBK10019 Teorie dramatu • 88 %
FPF:UBK10075 Dramaturgie festivalů II • 88 %
FPF:UBK20020 Analýza dramatického textu II • 88 %
FPF:UBK20030 Japonské tradiční divadlo • 63 %
FPF:UBK20124 Psychologie herectví • 63 %
FPF:UBK10022 Alternativní divadlo • 50 %
FPF:UBK20021 Scénická propedeutika 1 • 50 %
FPF:UBK20031 Seminář divadelní recenze 1 • 38 %
FPF:UBK10046 Odborný projekt II • 25 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 25 %
FPF:ARTAVTNP45 Tvůrčí psaní II • 13 %
FPF:UBKD0050 Scenáristická a režijní příprava I/2 • 13 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 13 %
FPF:UBK10045 Odborný projekt I • 13 %
FPF:UBK10047 Odborný projekt III • 13 %
FPF:UBK10104 Seminář divadelní tvorby I/2 • 13 %
FPF:UBK10109 Praxe II • 13 %
FPF:UBK20003 Analýza dramatického textu I • 13 %
FPF:UBK20102 Divadelní projekce II • 13 %
MU:MU14645 Teoretické základy přepravy padákem • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBK10027 Dějiny světového divadla III/1 • 86 %
FPF:UBK10029 Seminář divadelní tvorby III/1 • 86 %
FPF:UBK10300 Diplomový seminář • 86 %
FPF:UBK12116 Dějiny českého divadla III • 86 %
FPF:UBK20028 Analýza dramatického textu III • 86 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 57 %
FPF:UBK10030 Dějiny evropské hudby I/1 • 57 %
FPF:UBK10108 Divadelní festival - rozborový seminář II • 29 %
FPF:UBK20032 Seminář divadelní recenze 2 • 29 %
FPF:UBK20105 "Zlatá šedesátá" v českém divadle • 29 %
FPF:UCJIT003 Italská konverzace 1 • 29 %
FPF:UCJNOPBK45 Italština 1 • 29 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 29 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 14 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 14 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 14 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 14 %
FPF:UBK10008 Divadelní festival - rozborový seminář I • 14 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 14 %
FPF:UBK10109 Praxe II • 14 %
FPF:UBK10208 Divadelní festival - rozborový seminář III • 14 %
FPF:UBK10209 Praxe III • 14 %
FPF:UBK20022 Scénická propedeutika 2 • 14 %
FPF:UBK20027 Překladatelská dílna • 14 %
6. semestr
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 100 %
FPF:UBK10127 Dějiny světového divadla III/2 • 100 %
FPF:UBK10129 Seminář divadelní tvorby III/2 • 100 %
FPF:UBK10130 Dějiny evropské hudby I/2 • 100 %
FPF:UBK10210 Workshop divadelní inscenace III • 100 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 88 %
FPF:UBK10205 Dramaturgický workshop III • 88 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 38 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 13 %
FPF:ITFF0022 Psychologie umění I • 13 %
FPF:UBKKDBP018 Kultura scénování a scénická kultura • 13 %
FPF:UBKKDBP046 Dramaterapie • 13 %
FPF:UBK20020 Analýza dramatického textu II • 13 %
FPF:UBK20030 Japonské tradiční divadlo • 13 %
FPF:UBK20031 Seminář divadelní recenze 1 • 13 %
FPF:UBK20103 Divadelní projekce III • 13 %

Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKKDBP001 Scénická propedeutika • 98 %
FPF:UBKKDBP002 Divadlo v kontextu západní kultury • 98 %
FPF:UBKKDBP003 Divadelní festival I • 98 %
FPF:UBKKDBP006 Cizí jazyk 1 • 96 %
FPF:UBKKDBP004 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 94 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 94 %
FPF:UBKKDBP007 Počítačová gramotnost • 94 %
FPF:UBKKDBP040 Psychologie reklamy • 88 %
FPF:UBKKDBP041 Masová komunikace • 63 %
FPF:UBKCJLBP17 Literatura v intermediální perspektivě 1 • 52 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 48 %
2. semestr
FPF:UBKKDBP008 Dramaturgie kulturních projektů • 100 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 100 %
FPF:UBKKDBP009 Divadelní vnímání • 96 %
FPF:UBKKDBP013 Cizí jazyk 2 • 96 %
FPF:UBKKDBP012 Odborná praxe I • 89 %
FPF:UBKKDBP032 Základy divadelní dramaturgie • 89 %
FPF:UBKKDBP010 Zpravodajsko-publicistický seminář II • 85 %
FPF:UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní • 67 %
FPF:UBKKDBP046 Dramaterapie • 67 %
FPF:UBKKDBP033 Dramatická výchova – základy oboru • 52 %
FPF:UBKKDBP047 Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů • 52 %
FPF:UBKKDBP051 Multimédia a internet • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKDBP014 Divadlo v české kultuře • 100 %
FPF:UBKKDBP015 Seminář divadelní tvorby I • 100 %
FPF:UBKKDBP016 Divadelní festival II • 100 %
FPF:UBKKDBP044 Ateliér scénáristické tvorby • 92 %
FPF:UBKKDBP035 Literární komunikace • 67 %
FPF:UBKKDBP042 Žurnalistické praktikum • 67 %
FPF:UBKKDBP043 Public Relations • 58 %
FPF:UBKTV033 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I • 25 %
FPF:ARTAVTBP40 Literatura a film • 17 %
FPF:ARTAVTNP20 Tvůrčí psaní I • 17 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 17 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 17 %
FPF:UBKKDBP004 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 17 %
4. semestr
FPF:UBKKDBP017 Teorie divadla a jeho složek • 75 %
FPF:UBKKDBP018 Kultura scénování a scénická kultura • 75 %
FPF:UBKKDBP019 Tvůrčí projekt I • 75 %
FPF:UBKKDBP020 Management kultury a fundrasing • 75 %
FPF:UBKKDBP021 Odborná praxe II • 75 %
FPF:UBKKDBP031 Seminář divadelní tvorby II • 75 %
FPF:UBKKDBP050 Seminář divadelní produkce • 75 %
FPF:UBKKDBP012 Odborná praxe I • 50 %
FPF:UBKKDBP038 Seminář kulturní publicistiky • 50 %
FPF:ARTAVTBP70 Ateliér scenáristické tvorby II • 25 %
FPF:UBKKDBP049 Překladatelská dílna • 25 %
FPF:UBKKDBP053 Analýza dramatického textu • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:ARTAVTBP17 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky • 100 %
FPF:UBKCJLBP25 Kultura řeči • 100 %
FPF:UBKKDBP022 Současné divadlo • 100 %
FPF:UBKKDBP023 Herectví pro animační praxi • 100 %
FPF:UBKKDBP024 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UBKKDBP025 Týmová práce • 100 %
FPF:UBKKDBP029 Divadelní festival III • 100 %
FPF:UBKKDBP030 Tvůrčí projekt II • 100 %
FPF:UBK20101 Divadelní projekce I • 100 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 67 %
FPF:ARTAVTBK31 Dramaturgický seminář I • 33 %
FPF:ARTAVTBK61 Ateliér dramatické tvorby I • 33 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 33 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 33 %
FPF:UBKKDBP040 Psychologie reklamy • 33 %
FPF:UBKTV019 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky • 33 %
FPF:UBKTV106 Rozhlasová dramatika • 33 %
FPF:UBK20029 Japonská scénická kultura • 33 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 33 %

Lázeňství a turismus (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:KLJAGJ14 Anglický jazyk IV - pokročilí • 100 %
FPF:KLJNEJ24 Německý jazyk IV - mírně pokročilí • 100 %
FPF:ULGATLA033 Dějiny kultury I • 100 %
FPF:ULGATLA036 Marketing služeb • 100 %
FPF:ULGATLA038 Úvod do právní teorie a praxe • 100 %
FPF:ULGATLA052 Příprava a realizace turistického produktu II • 100 %
FPF:ULGATLA053 Účetnictví II • 100 %
FPF:ULGATLA034 Oblasti CR v České republice • 97 %
FPF:ULGATLA037 Účetnictví I • 97 %
FPF:ULGATLA047 Provoz cestovních kanceláří a agentur • 97 %
FPF:ULGATLA041 Odborná praxe - průběžná II • 93 %
FPF:ULGATLA042 Odborná praxe - souvislá II • 93 %
FPF:ULGATLA101 Diplomový seminář I • 90 %
FPF:ULGATLA025 Fyzioterapie • 62 %
FPF:ULGATLA066 Nápojová kultura • 55 %
FPF:ULGATLA072 Výběrový seminář ke gastronomii II • 34 %
FPF:ULGATLA061 Mystery Shopping • 21 %
FPF:ULGATLA081 Italština pro turismus II • 17 %
3. ročník
5. semestr
FPF:KLJNEJ25 Německý jazyk V - mírně pokročilí • 91 %
FPF:KLJAGJ15 Anglický jazyk V - pokročilí • 88 %
FPF:ULGATLA102 Diplomový seminář II • 88 %
FPF:ULGATLA104 Diplomová praxe I • 88 %
FPF:ULGATLA050 Dějiny kultury II • 84 %
FPF:ULGATLA054 Právo v oboru • 84 %
FPF:ULGATLA055 Finanční management I • 84 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 81 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 66 %
FPF:ULGATLA068 Evropská gastronomie • 44 %
FPF:ULGATLA058 Řízení lidských zdrojů • 34 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 28 %
6. semestr
FPF:ULGATLA103 Diplomový seminář III • 97 %
FPF:ULGATLA105 Diplomová praxe II • 77 %
FPF:ULGATLA056 Podnikání v oboru • 72 %
FPF:ULGATLA063 Finanční management II • 72 %
FPF:ULGATLA064 Příprava projektů • 72 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 52 %

Monitorování životního prostředí (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UFCH010 Všeobecná chemie • 100 %
FPF:UFPA002 Základy měření pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika pro Aplikovanou fyziku • 100 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 100 %
FPF:UF0D123 Úvod do práce s PC I • 100 %
FPF:UHVM0090 Úvod do ochrany životního prostředí • 100 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 60 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 53 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 33 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 20 %
FPF:KTVFLRM1 Florbal - muži 1 • 13 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UFCH020 Základy geochemie životního prostředí • 100 %
FPF:UFPA112 Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA128 Matematika II • 100 %
FPF:UF0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows • 100 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 52 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 48 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 48 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 32 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 29 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 23 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 23 %
FPF:KTVSQSH2 Squash 2 • 23 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 19 %
FPF:KTVKOPA2 Kopaná 2 • 19 %
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UFBL124 Programování v jazyce C • 100 %
FPF:UFPA124 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí I • 100 %
FPF:UFZP001 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UF0D129 Snímače a měření fyzikálních veličin • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FVP:USESV0160 Teorie veřejné správy • 100 %
FVP:UVSRPV0165 Veřejná správa v ČR • 100 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 67 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 67 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 67 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 67 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 67 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UFPA125 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí II • 75 %
FPF:UFPA133 Monitorování půd a vod • 75 %
FPF:UF0D110 Měřící systémy s PC I • 75 %
FPF:UHVM0081 Ochrana přírodního dědictví • 75 %
FVP:UVSRPCP035 Vybrané kapitoly z práva • 75 %
FPF:UFPA229 Matematika III • 50 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 25 %
FPF:UFPA114 Základy optiky • 25 %
FPF:UFZP002 Statistika a analýza dat • 25 %
FPF:UF0D106 Analýza signálu • 25 %
FPF:UHVMF067 Dokumentace přírodního dědictví I • 25 %
FPF:UHVM0009 Ochrana životního prostředí I • 25 %
FVP:UVSRPCP016 Správní právo I. • 25 %
6. semestr
FPF:UFPA140 Základy počítačové fyziky • 100 %
FPF:UFPA300 Seminář k bakalářské práci • 100 %
FPF:UF0D112 Aplikace měřících systémů s PC • 100 %
FVP:UVSRPCP039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie • 100 %
FPF:UFZP501 Terénní cvičení z monitorování životního prostředí • 75 %
FPF:UF0D111 Měřící systémy s PC II • 75 %
FVP:UVSRPV0107 Environmentální politika • 75 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 25 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 25 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 25 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 25 %
FVP:USESV0160 Teorie veřejné správy • 25 %
FVP:UVSRPCP008 Úvod do právní teorie a praxe • 25 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 25 %
FVP:UVSRPCP018 Komunikace • 25 %
FVP:UVSRPCP040 Personalistika a řízení lidských zdrojů • 25 %
FVP:UVSRPV0165 Veřejná správa v ČR • 25 %

Multimediální techniky (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UFMMTBP001 Vybrané partie z užité matematiky 1 • 100 %
FPF:UFMMTBP003 Mechanika a termika • 100 %
FPF:UFMMTBP014 Úvod do scenáristiky a dramaturgie • 100 %
FPF:UFMMTBP019 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UFMMTBP017 Analýza audiovizuálních děl • 96 %
FPF:UFMMTBP009 Myšlení obrazem • 91 %
FPF:UFMMTBP033 Úvod do umělecké fotografie • 87 %
2. semestr
FPF:UFMMTBP004 Elektřina a magnetismus • 100 %
FPF:UFMMTBP012 Základy střihové skladby 1 • 100 %
FPF:UFMMTBP015 Základy režie a komunikace v AV tvorbě • 100 %
FPF:UFMMTBP020 Angličtina 2 • 96 %
FPF:UFMMTBP025 Komunikace přírodních věd • 96 %
FPF:UFMMTBP010 Základy kamerové tvorby 1 • 92 %
FPF:UFMMTBP002 Vybrané partie z užité matematiky 2 • 83 %
FPF:UFMMTBP016 Záznam a zpracování zvuku 1 • 83 %
FPF:UFMMTBP029 Fyzika, filosofie a umění • 25 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UFMMTBP007 Základy astronomie a astrofyziky • 100 %
FPF:UFMMTBP008 Kritické myšlení a vědecká metoda • 100 %
FPF:UFMMTBP013 Základy střihové skladby 2 • 100 %
FPF:UFMMTBP005 Optika • 94 %
FPF:UFMMTBP011 Základy kamerové tvorby 2 • 94 %
FPF:UFMMTBP032 Záznam a zpracování zvuku 2 • 94 %
FPF:UFMMTBP035 Pořady pro planetária • 94 %
FPF:UFMMTBP026 Popularizace astronomie • 83 %
FPF:UFMMTBP001 Vybrané partie z užité matematiky 1 • 39 %
FPF:UFMMTBP024 Fyzika v digitální fotografii • 33 %
FPF:UFMMTBP003 Mechanika a termika • 17 %
FPF:UFMMTBP017 Analýza audiovizuálních děl • 17 %
FPF:UFMMTBP009 Myšlení obrazem • 11 %
FPF:UFMMTBP019 Angličtina 1 • 11 %
4. semestr
FPF:UFMMTBP018 Základy oboru dokumentární tvorba • 100 %
FPF:UFMMTBP023 Optika ve filmu a fotografii • 100 %
FPF:UFMMTBP028 Základy sound engineeringu • 100 %
FPF:UFMMTBP030 Legislativa v audiovizuální tvorbě • 100 %
FPF:UFMMTBP031 Vizuální sociologie • 100 %
FPF:UFMMTBP036 Zvuková a hudební složka AV díla • 100 %
FPF:UFMMTBP006 Atomová a jaderná fyzika • 91 %
FPF:UFMMTBP038 Autorský populárně-vědecký pořad • 91 %
FPF:UFMMTBP002 Vybrané partie z užité matematiky 2 • 36 %
FPF:UFMMTBP016 Záznam a zpracování zvuku 1 • 27 %
FPF:UFMMTBP010 Základy kamerové tvorby 1 • 18 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UFMMTBP021 Odborná praxe • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 75 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:ARTAVTBK51 Psychologie reklamy • 13 %
FPF:UFMMTBP005 Optika • 13 %
FPF:UFMMTBP011 Základy kamerové tvorby 2 • 13 %
FPF:UFMMTBP026 Popularizace astronomie • 13 %
FPF:UFMMTBP032 Záznam a zpracování zvuku 2 • 13 %
FPF:UFMMTBP033 Úvod do umělecké fotografie • 13 %
FPF:UFMMTBP035 Pořady pro planetária • 13 %

Multimediální techniky (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
FPF:UFMM009 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 100 %
FPF:UFMM029 Multimediální praxe 1 • 100 %
FPF:UFUF015 Problematika osvětlování a práce v ateli • 100 %
FPF:UFMM510 Optika ve filmu a fotografii • 92 %
FPF:UFMM515 Počítačová grafika - Prezentace a reklama • 92 %
FPF:UFMM518 Základy sound engineeringu • 92 %
FPF:UFMM526 Legislativa v audiovizuální tvorbě • 92 %
FPF:UFMM008 Základy počítačové fyziky • 85 %
FPF:UFMM504 Experimentální fotografie a astrofotogra • 77 %
FPF:UFMM017 Operační systémy v PC I - MS Windows • 54 %
FPF:UFMM523 Populárně-vědecká praxe • 31 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 23 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UFMM027 Seminář k bakalářské práci 1 • 68 %
FPF:UFMM030 Multimediální praxe 2 • 68 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 47 %
FPF:UFMM519 Vědecká metoda, kritické myšlení • 37 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 26 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 11 %
FPF:UFMM524 Popularizace astronomie • 11 %
FPF:UFMM531 Příprava populárně-vědeckých pořadů • 11 %
6. semestr
FPF:UFMM028 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 40 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 35 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UFMM008 Základy počítačové fyziky • 15 %

Němčina - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 100 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 100 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UCJNCOBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJNCOBP05 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 100 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 50 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 50 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 50 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 50 %
FPF:UCJNCOBP21 Přípravný jazykový kurz • 50 %
FPF:UCJNCOBP41 Celoživotní systematické učení • 50 %
FPF:UCJNCOBP42 Italština 1 • 50 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 100 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 100 %
FPF:UCJNCOBP06 Úvod do literatury • 100 %
FPF:UCJNCOBP07 Praktické cvičení z němčiny 2 • 100 %
FPF:UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I • 100 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 100 %

Němčina - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 100 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 100 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 90 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 90 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 90 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 80 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 50 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 50 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 50 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 40 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 30 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 20 %
FPF:UCJNCOBP41 Celoživotní systematické učení • 20 %
FPF:UCJNCOBP42 Italština 1 • 20 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 89 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 89 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 89 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 89 %
FPF:UCJNCOBP06 Úvod do literatury • 89 %
FPF:UCJNCOBP07 Praktické cvičení z němčiny 2 • 89 %
FPF:UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I • 89 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 67 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 44 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 33 %
FPF:UCJNCOBP52 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže • 22 %
FPF:FPFVA036 Creative Writing and Reading • 11 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 11 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 11 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 11 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 11 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 11 %
FPF:UBKKDBP027 Teorie umění a estetika • 11 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 11 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 11 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 11 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 11 %
FPF:UCJNCOBP24 Akademické psaní • 11 %
FPF:UCJNCOBP43 Italština 2 • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJNCOBP10 Praktické cvičení z němčiny 3 • 100 %
FPF:UCJNCOBP12 Německá literatura v kontextu • 100 %
FPF:UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 71 %
FPF:UCJNCOBP11 Německá morfologie • 57 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 43 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 29 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 14 %
FPF:FPFZAKPS Absolvování krátkodobé zahraniční profesní stáže • 14 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 14 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 14 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 14 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 14 %
FPF:UCJNCOBP45 Italština 3 • 14 %
FPF:UCJRAKLI Rakouské lingvoreálie • 14 %
4. semestr
FPF:UCJANGBP11 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJNCOBP14 Praktické cvičení z němčiny 4 • 100 %
FPF:UCJNCOBP15 Německá syntax • 100 %
FPF:UCJNCOBP16 Německá literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP12 Anglická fonetika • 67 %
FPF:UCJANGBP13 Praktická cvičení 4 • 67 %
FPF:UCJANGBP14 Culture Studies 2 • 67 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 33 %
FPF:FPFZSZP0133 %
FPF:UCJANGBP26 Wordbuilding • 33 %
FPF:UCJANGBP27 Nácvik psaní • 33 %
FPF:UCJANGBP54 Angličtina pro IT 1 • 33 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 33 %
FPF:UCJANGBP61 Italština 4 • 33 %
FPF:UCJNCOBP24 Akademické psaní • 33 %
FPF:UCJNCOBP31 Německá obchodní korespondence • 33 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UCJANGBP15 Americká literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP16 Seminář k bakalářské práci 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP17 Anglická lexikologie • 100 %
FPF:UCJNCOBP17 Německá lexikologie • 100 %
FPF:UCJNCOBP18 Německá literatura 2 • 100 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 100 %
FPF:UCJNCOBP35 Praktické otázky překladu • 100 %
FPF:UCJNCOBP42 Italština 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 50 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 50 %
FPF:UCJANGBP40 Critical Writing: 20th Century Film and Film Soundtracks • 50 %
FPF:UCJANGBP41 Contemporary Anglophone Literatures • 50 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 50 %
FPF:UCJNCOBP33 Praktické cvičení z němčiny 5 • 50 %

Němčina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
FPF:UCJCVIK2 Jazyková cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJNELIN Německé lingvoreálie • 100 %
FPF:UCJOKN09 Prezentační techniky • 100 %
FPF:UCJSNELI Současná německá literatura • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJCVIK3 Jazyková cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJFONE Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UCJFOSEM Fonetický seminář • 100 %
FPF:UCJLITBA Německá literatura od baroka ke klasice • 100 %
FPF:UCJNBP01 Úvod do psaní závěrečných prací • 100 %
FPF:UCJNMOF1 Německá morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJNOKOR Německá obchodní korespondence • 100 %
FPF:UCJRAKLI Rakouské lingvoreálie • 100 %
FPF:UCJAPG1 Angličtina pro germanisty 1 • 50 %
4. semestr
FPF:UCJNMOF2 Německá morfologie 2 • 100 %
FPF:UCJCVIK4 Jazyková cvičení 4 • 75 %
FPF:UCJLITRO Německá literatura od romatiky k realismu • 75 %
FPF:UCJAPG2 Angličtina pro germanisty 2 • 50 %
FPF:UCJSYNTX Německá syntax • 50 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FPFZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FPFZSZP Zahraniční studium • 25 %
FPF:UCJOKN03 Tvorba textů 1 (administrativní styl) • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 50 %
FPF:UCJCVIK5 Jazyková cvičení 5 • 50 %
FPF:UCJNBP03 Seminář k bakalářské práci 1 • 50 %
FPF:UCJNLEX Německá lexikologie • 50 %
FPF:UCJNPLIT Německy psaná literatura 20. století • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:UCJAP031 Bakalářská práce • 33 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 17 %
FPF:UCJBAKPR Bakalářská práce • 17 %
FPF:UCJNBP01 Úvod do psaní závěrečných prací • 17 %
FPF:UCJNCOBP42 Italština 1 • 17 %
FPF:UCJNOKOR Německá obchodní korespondence • 17 %
6. semestr
FPF:UCJCVIK6 Jazyková cvičení 6 • 80 %
FPF:UCJOKN14 Lingvoreálie Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska • 80 %
FPF:UCJNBP04 Seminář k bakalářské práci 2 • 40 %
FPF:UCJOKN09 Prezentační techniky • 40 %
FPF:UCJSYNTX Německá syntax • 40 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 20 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:UCJOKN08 Prezentace České republiky a jejich krajů v němčině • 20 %

Němčina pro odbornou praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJNOPBP01 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJNOPBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 100 %
FPF:UCJNOPBP03 Fonetická cvičení • 100 %
FPF:UCJNOPBP39 Angličtina 1 • 100 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 50 %
FPF:UBKC0032 Literatura a film 1 • 50 %
FPF:UCJAP004 Nácvik anglické výslovnosti • 50 %
FPF:UCJNOPBP21 Nácvik psaní • 50 %
FPF:UCJNOPBP45 Italština 1 • 50 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 50 %
FPF:UCJOPBP002 Obchodní komunikace • 50 %
FPF:UHVP0013 Památkové zájmy a společnost • 50 %
2. semestr
FPF:UCJNOPBP04 Praktické cvičení z němčiny 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP05 Reálie a historie německy mluvicích zemí I • 100 %
FPF:UCJNOPBP22 Úvod do literatury • 100 %
FPF:UCJNOPBP40 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP46 Italština 2 • 100 %
FPF:UCJOPBP003 Firemní kultura a týmová práce • 100 %
FPF:UCJNOPBP31 Prezentační dovednosti • 50 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJNOPBP06 Praktické cvičení z němčiny 3 • 100 %
FPF:UCJNOPBP07 Německá literatura • 100 %
FPF:UCJNOPBP08 Gramatika I • 100 %
FPF:UCJNOPBP09 Interkulturní komunikace • 100 %
FPF:UCJNOPBP10 Reálie a historie německy mluvicích zemí II • 100 %
FPF:UCJNOPBP13 Práce s textem a slovní zásobou • 100 %
FPF:UCJNOPBP23 Komunikační dovednosti • 100 %
FPF:UCJNOPBP41 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UCJNOPBP47 Italština 3 • 67 %
FPF:UCJOPBP004 Finanční gramotnost • 67 %
FPF:UCJNCOBP21 Přípravný jazykový kurz • 33 %
FPF:UCJNOPBP17 Odborná praxe 2 • 33 %
FPF:UCJNP026 Didaktika němčiny 1 • 33 %
4. semestr
FPF:UCJNNPMU Moderne Unterrichtsformen • 100 %
FPF:UCJNNPSCH Schüleraktivierung • 100 %
FPF:UCJNOPBP11 Praktické cvičení z němčiny 4 • 100 %
FPF:UCJNOPBP12 Gramatika II • 100 %
FPF:UCJNOPBP14 Odborná praxe 1 • 100 %
FPF:UCJNOPBP24 Německá literatura v kontextu 1 • 100 %
FPF:UCJNOPBP25 Prezentační dovednosti v němčině • 100 %
FPF:UCJNOPBP42 Angličtina 4 • 100 %
FPF:UCJNOPBP48 Italština 4 • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJNNPDID Didaktik DaF • 100 %
FPF:UCJNNPTA Textarbeit im Unterricht • 100 %
FPF:UCJNOPBP15 Praktické cvičení z němčiny 5 • 100 %
FPF:UCJNOPBP16 Práce s odbornou terminologií • 100 %
FPF:UCJNOPBP17 Odborná praxe 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP26 Praktické otázky překladu • 100 %
FPF:UCJNOPBP27 Německá literatura v kontextu 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP43 Angličtina 5 • 100 %
FPF:UCJNOPBP49 Italština 5 • 100 %
FPF:UCJOPBP006 Geografie cestovního ruchu • 100 %

Památková péče (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:UHVHMBP042 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:UHVHPPBP03 Angličtina I • 100 %
FPF:UHVHPPBP20 Dějiny památkové péče • 100 %
FPF:UHVHPPBP21 Architektonická typologie a tvarosloví • 100 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 96 %
FPF:UHVHPPBP33 Památkové zájmy a společnost • 88 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 80 %
2. semestr
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHPPBP22 Materiály a konstrukce • 100 %
FPF:UHVHPPBP23 Teorie a právní úprava památkové péče • 100 %
FPF:UHVHPPBP24 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 90 %
FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie • 90 %
FPF:UHVHPPBP06 Němčina pro historiky • 90 %
FPF:UHVHPPBP07 Angličtina II • 90 %
FPF:UHVHPPBP38 Úvod do dějin umění • 90 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 70 %
FPF:UHVHPPBP46 Vybrané kapitoly z dějin středověku II • 70 %
FPF:UHVHMBP038 Ochrana přírodního dědictví • 30 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHPPBP10 Angličtina III • 100 %
FPF:UHVHPPBP30 Interpretační seminář I • 100 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 86 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 86 %
FPF:UHVHPPBP25 Stavebněhistorický průzkum • 86 %
FPF:UHVHPPBP26 Seminář ke stavebněhistorickému průzkumu • 86 %
FPF:UHVHPPBP34 Konzervace a restaurování I • 86 %
FPF:UHVHPPBP47 Vybrané kapitoly z dějin raného novověku I • 71 %
FPF:UHVHPPBP39 Dějiny umění • 43 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 14 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 14 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 14 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 14 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 14 %
FPF:UHVHMBP049 Etnografie a etnologie pro muzeology • 14 %
FPF:UHVHMBP050 Vybrané kapitoly z novodobých dějin I • 14 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 14 %
FPF:UHVHPPBP20 Dějiny památkové péče • 14 %
FPF:UHVM0066 Legislativa památkové péče v ČR a EU • 14 %
4. semestr
FPF:UHVHMBP020 Dějiny raného novověku II • 100 %
FPF:UHVHPPBP14 Angličtina IV • 100 %
FPF:UHVHPPBP27 Odborná praxe II •