Jak byly údaje získány.

Angličtina (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 98 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 98 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 80 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 71 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 67 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 55 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 45 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 33 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 20 %
2. semestr
FPF:FPFVA036 Creative Writing and Reading • 100 %
FPF:UCJALDK1 Anglicky psaná literatura pro děti a mládež • 100 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 100 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 100 %
FPF:UCJAP024 Didaktika angličtiny 1 • 100 %
FPF:UCJAP046 Testování ve výuce cizích jazyků • 100 %
FPF:UCJAP047 Tvorba učebních plánů • 100 %
FPF:UCJAP048 Audiovizuální prostředky • 100 %
FPF:UCJASIK1 Sociální interakce ve výuce cizích jazyků • 100 %

Angličtina - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 99 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 97 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 96 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 57 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 46 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 44 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 43 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 43 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 43 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 43 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 20 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 19 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 18 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 18 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 18 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 16 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 16 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 15 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 15 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 14 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 14 %
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 14 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 14 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 14 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 12 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 11 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 95 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 95 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 95 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 80 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 65 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 60 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 60 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 45 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 45 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 40 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 25 %
FPF:UCJNCOBP06 Úvod do literatury • 25 %
FPF:UCJNCOBP07 Praktické cvičení z němčiny 2 • 25 %
FPF:UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I • 25 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 92 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 92 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 92 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 67 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 50 %
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 42 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 42 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 33 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 33 %
FPF:UCJNCOBP10 Praktické cvičení z němčiny 3 • 33 %
FPF:UCJNCOBP11 Německá morfologie • 33 %
FPF:UCJNCOBP12 Německá literatura v kontextu • 33 %
FPF:UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II • 33 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 17 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 17 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 17 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 17 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 17 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 17 %

Angličtina - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 96 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 96 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 58 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 58 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 54 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 46 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 42 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 38 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 31 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 31 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 31 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 31 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 27 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 23 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 23 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 19 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 15 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 100 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP39 Němčina 2 • 83 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 83 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 67 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 50 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 17 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 17 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 100 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 100 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 80 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 60 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 60 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 40 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 20 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJGIKA1 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJPRAK1 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJNCV Nácvik anglické výslovnosti • 92 %
FPF:UCJAGR Cvičení z anglické gramatiky • 88 %
FPF:UCJSSKIL Study Skills • 79 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UCJGIKA2 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 97 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 97 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 97 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 64 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 100 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 100 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 95 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 71 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 52 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 19 %
4. semestr
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 94 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 78 %
FPF:UBK00201 Kapitoly z dějin evropské lingvistiky • 28 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 28 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 28 %
FPF:UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2 • 11 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 11 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJAMCA1 Americká literatura 1 • 65 %
FPF:UCJPRAK5 Praktická cvičení 5 • 65 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 61 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 57 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 52 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 26 %
FPF:UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci • 26 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 22 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 17 %
FPF:UBKCJLNP04 Indoevropský kontext češtiny • 13 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 13 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 13 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 100 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 88 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 83 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 75 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 46 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 38 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJAGR Cvičení z anglické gramatiky • 100 %
FPF:UCJGIKA1 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJPRAK1 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJNCV Nácvik anglické výslovnosti • 93 %
FPF:UCJSSKIL Study Skills • 87 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 13 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UCJGIKA2 Gramatika 2 • 93 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 93 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 93 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 89 %
FPF:UCJKOMCA Komunikační cvičení • 79 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 21 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 100 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 94 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 94 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 71 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 71 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 59 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 59 %
FPF:UCJGIKA1 Gramatika 1 • 12 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 12 %
4. semestr
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 95 %
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 95 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 95 %
FPF:UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2 • 80 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 25 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 15 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UCJAMCA1 Americká literatura 1 • 90 %
FPF:UCJPRAK5 Praktická cvičení 5 • 90 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 80 %
FPF:UCJPREK1 Překladové cvičení 1 • 70 %
FPF:UCJSEMIN Seminář k bakalářské práci • 60 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 30 %
FPF:UCJURKO Anglická úřední korespondence • 20 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 15 %
FPF:UCJNEM1 Němčina pro anglisty 1 • 15 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 15 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 93 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 93 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 86 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 64 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 57 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 21 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 14 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 14 %

Angličtina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 100 %
FPF:UCJGIKA2 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UCJPRAK2 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJUVODA Úvod do literatury • 100 %
4. semestr
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 100 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 100 %
FPF:UCJAGLI2 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJLVSPA Lingvistická propedeutika • 100 %
FPF:UCJNEM2 Němčina pro anglisty 2 • 100 %
FPF:UCJPRAK4 Praktická cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 100 %
2. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
6. semestr
FPF:UCJAMCA2 Americká literatura 2 • 75 %
FPF:UCJAFONA Anglická fonetika • 50 %
FPF:UCJANLEX Anglická lexikologie • 50 %
FPF:UCJPRAK6 Praktická cvičení 6 • 50 %
FPF:UCJPREK2 Překladové cvičení 2 • 50 %
FPF:UCJWRB Wordbuilding • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %

Angličtina pro odbornou praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJAOPBP02 Úvod do gramatiky • 100 %
FPF:UCJAOPBP01 Praktická cvičení 1 • 98 %
FPF:UCJAOPBP03 Úvod do studia literatury • 98 %
FPF:UCJAOPBP06 Nácvik anglické výslovnosti • 98 %
FPF:UCJAOPBP24 Nácvik psaní • 80 %
FPF:UCJAOPBP40 Obchodní angličtina • 80 %
FPF:UCJOPBP002 Obchodní komunikace • 70 %
FPF:UCJAOPBP55 Němčina 1 • 45 %
FPF:UCJAOPBP58 Studijní dovednosti • 40 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 39 %
FPF:UCJAOPBP31 Teorie veřejné správy • 38 %
FPF:UCJAOPBP52 Italština 1 • 38 %
2. semestr
FPF:UCJAOPBP05 Anglická fonetika • 100 %
FPF:UCJAOPBP07 Culture studies 1 • 100 %
FPF:UCJAOPBP41 Komunikační dovednosti • 100 %
FPF:UCJAOPBP04 Praktická cvičení 2 • 97 %
FPF:UCJAOPBP32 Úvod do odborné terminologie • 89 %
FPF:UCJOPBP003 Firemní kultura a týmová práce • 86 %
FPF:UCJAOPBP43 Prezentační dovednosti 1 • 84 %
FPF:UCJAOPBP25 Základy politické vědy • 81 %
FPF:UCJAOPBP56 Němčina 2 • 59 %
FPF:UCJAOPBP53 Italština 2 • 27 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJAOPBP08 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJAOPBP10 Anglická literatura • 100 %
FPF:UCJAOPBP09 Gramatika 1 • 96 %
FPF:UCJAOPBP27 Lokalizace v překladu • 92 %
FPF:UCJAOPBP44 Prezentační dovednosti 2 • 88 %
FPF:UCJOPBP004 Finanční gramotnost • 84 %
FPF:UCJAOPBP33 Základy odborné terminologie z oblasti strojírenství a metalurgie • 80 %
FPF:UCJAOPBP26 Komunální politika v ČR • 72 %
FPF:UCJAOPBP57 Němčina 3 • 60 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 24 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 16 %
FPF:UCJAOPBP31 Teorie veřejné správy • 16 %
FPF:UCJAOPBP54 Italština 3 • 16 %
FPF:UBKTV111 Filmové projekce I • 12 %
FPF:UCJAOPBP40 Obchodní angličtina • 12 %
FPF:UCJAOPBP52 Italština 1 • 12 %
FPF:UCJAOPBP55 Němčina 1 • 12 %
FPF:UCJAOPBP58 Studijní dovednosti • 12 %

Aplikovaná informatika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIAI003 Matematika I • 100 %
FPF:UIAI004 Aplikační software I • 100 %
FPF:UIN1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIN1012 Algoritmy a programování I (C++) • 100 %
FPF:UIN2062 Architektura počítačových systémů • 100 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 96 %
FPF:UIKSB92 Sociální komunikace • 74 %
FPF:UIKBP07 Elektronické informační zdroje I • 52 %
FPF:UIAI036 Vývoj mobilních aplikací • 30 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 17 %
FPF:KTVFLRM1 Florbal - muži 1 • 17 %
2. semestr
FPF:UIAI007 Aplikační software II • 92 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 92 %
FPF:UIAI009 Matematika II • 88 %
FPF:UIN1013 Algoritmy a programování II (C++) • 88 %
FPF:UIAI012 Základy teoretické informatiky I • 80 %
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 80 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 68 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 68 %
FPF:UIKBP10 Elektronické a informační zdroje II • 52 %
FPF:UIKSB38 Základy informační politiky II • 20 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 20 %
FPF:UIAI050 Metodiky vývoje software • 16 %
FPF:UIN1037 Pravděpodobnost a statistika • 16 %
FPF:UIN1057 Praktikum z logického programování • 16 %
FPF:UIN2003 Operační systémy • 16 %
FPF:UIAI028 Informační politika • 12 %
FPF:UIAI029 Seminář k bakalářské práci II • 12 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 12 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 12 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 12 %
FPF:UIN1050 Objektové programování II (C#) • 12 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 12 %
FPF:UIN2014 Databázové systémy II • 12 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIAI015 Praktikum z operačních systémů • 100 %
FPF:UIAI019 Základy teoretické informatiky II • 100 %
FPF:UIN1051 Tvorba www stránek I • 100 %
FPF:UIN1049 Objektové programování I (C#) • 93 %
FPF:UIN2012 Bezpečnost a analýza dat • 93 %
FPF:UIN2013 Databázové systémy I • 93 %
FPF:UIN1004 Teorie grafů I • 64 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 21 %
FPF:UIAI003 Matematika I • 21 %
FPF:UIAI036 Vývoj mobilních aplikací • 21 %
FPF:UIN2021 Skriptovací jazyky • 21 %
FPF:UIAI037 Základy informační politiky I • 14 %
FPF:UIKBP07 Elektronické informační zdroje I • 14 %
FPF:UIN2064 Programování v Javě I • 14 %
4. semestr
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 78 %
FPF:UIN1050 Objektové programování II (C#) • 78 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 78 %
FPF:UIN2003 Operační systémy • 78 %
FPF:UIN1037 Pravděpodobnost a statistika • 67 %
FPF:UIAI012 Základy teoretické informatiky I • 44 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 44 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 33 %
FPF:UIN2014 Databázové systémy II • 33 %
FPF:UIAI007 Aplikační software II • 22 %
FPF:UIKBP10 Elektronické a informační zdroje II • 22 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 22 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 11 %
FPF:UIAI009 Matematika II • 11 %
FPF:UIAI024 Informační management • 11 %
FPF:UIAI028 Informační politika • 11 %
FPF:UIAI050 Metodiky vývoje software • 11 %
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 11 %
FPF:UIN1013 Algoritmy a programování II (C++) • 11 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 11 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 11 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UIAI025 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
FPF:UIAI022 Informační systémy I • 88 %
FPF:UIAI052 Robotika a drony • 88 %
FPF:UIN2018 Znalostní a expertní systémy • 75 %
FPF:UIAI037 Základy informační politiky I • 50 %
FPF:UIN1048 Vyčíslitelnost a složitost výpočtů • 50 %
FPF:UIN2064 Programování v Javě I • 50 %
FPF:UIAI035 Platforma .NET • 38 %
FPF:UIAI036 Vývoj mobilních aplikací • 38 %
FPF:UIN2021 Skriptovací jazyky • 38 %
FPF:UIN2038 Informační systémy ve veřejné správě • 38 %
FPF:UIAI019 Základy teoretické informatiky II • 25 %
FPF:UIKBP07 Elektronické informační zdroje I • 25 %
FPF:UIKS053 Sociální komunikace a média I • 25 %
FPF:UIN1049 Objektové programování I (C#) • 25 %
FPF:UIN2013 Databázové systémy I • 25 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 13 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 13 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 13 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 13 %
FPF:UIAI015 Praktikum z operačních systémů • 13 %
FPF:UIAI040 Software pro vědecké výpočty • 13 %
6. semestr
FPF:UIAI026 Informační systémy II • 100 %
FPF:UIAI029 Seminář k bakalářské práci II • 71 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 71 %
FPF:UIAI024 Informační management • 43 %
FPF:UIAI028 Informační politika • 43 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 43 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 43 %
FPF:UIAI027 Bezpečnost informačních systémů • 29 %
FPF:UIKSB38 Základy informační politiky II • 29 %
FPF:UIN1037 Pravděpodobnost a statistika • 29 %
FPF:UIN1050 Objektové programování II (C#) • 29 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 29 %
FPF:UIN2003 Operační systémy • 29 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 14 %
FPF:KLJNP220 Němčina 2 • 14 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 14 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 14 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 14 %
FPF:UIN1057 Praktikum z logického programování • 14 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 14 %
FPF:UIN2014 Databázové systémy II • 14 %
FPF:UIN2065 Programování v Javě II • 14 %

Archeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UAA0001 Úvod do studia archeologie I • 100 %
FPF:UAA0060 Úvod do studia dějin středověku a ran. novověku • 100 %
FPF:UAA0081 Zákl. přehled pravěku českých zemí • 100 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 100 %
FPF:UAA0003 Úvod do archeologie paleolitu a mezolitu • 88 %
FPF:UAA0114 Cvičení k Zákl. přehledu pravěku českých zemí • 88 %
FPF:UHVM0030 Informatika, systémová dokumentace sbírek I • 88 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 75 %
FPF:UAA0047 Arch.českých zemí - neolit a eneolit I • 63 %
FPF:UAA0076 Pohřební ritus v pravěku • 50 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 38 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 38 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 38 %
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 38 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 38 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 25 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 25 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 25 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 25 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 25 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 25 %
FPF:UAA0231 Seminář pro bakalářskou práci I • 25 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 13 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UAA0002 Úvod do studia archeologie II • 100 %
FPF:UAA0035 Terénní teorie a praxe • 100 %
FPF:UAA0059 Proseminář z archeologie • 100 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 100 %
FPF:UAA0131 Cvičení k Terénní teorii a praxi • 100 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 83 %
FPF:UAA0197 Povinná praxe po 1. ročníku • 83 %
FPF:UHVM0026 Úvod do dějin umění • 83 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 83 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 50 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 50 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 33 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 33 %
FPF:UAA0095 Standardní seminář II • 33 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 33 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 33 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 17 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 17 %
FPF:UHV00002 Latina I • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 75 %
FPF:UAA0047 Arch.českých zemí - neolit a eneolit I • 75 %
FPF:UAA0114 Cvičení k Zákl. přehledu pravěku českých zemí • 75 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 75 %
FPF:UAA0219 VS-Kultura s lineární keramikou ve Slezsku • 75 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 50 %
FPF:UAA0076 Pohřební ritus v pravěku • 50 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 50 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 50 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 50 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 25 %
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 25 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 25 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 25 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 25 %
FPF:UAA0203 Výrobní technologie ve středověku a v novověku • 25 %
FPF:UAA0231 Seminář pro bakalářskou práci I • 25 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 25 %
FPF:UHVM0030 Informatika, systémová dokumentace sbírek I • 25 %
4. semestr
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0297 Povinná praxe po 2. ročníku • 100 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 75 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 75 %
FPF:UAA0095 Standardní seminář II • 75 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 75 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 75 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 50 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 50 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 50 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 50 %
FPF:UAA0211 Prezentace archeologického kulturního dědictví • 50 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 50 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 25 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0232 Seminář pro bakalářskou práci II • 25 %
FPF:UAA1245 VS-Management záchranného archeologického výzkumu • 25 %
FPF:UAA1247 Archeologická prospekce • 25 %
FPF:UAA1257 VS - Základy geologických věd pro archeology • 25 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 25 %
FPF:UHV00002 Latina I • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 60 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 60 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 60 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 60 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 60 %
FPF:UAA0231 Seminář pro bakalářskou práci I • 60 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 40 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 40 %
FPF:UAA0203 Výrobní technologie ve středověku a v novověku • 40 %
FPF:UAA0213 Využití informatiky v archeologické muzejní praxi • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 20 %
FPF:ITFF0001 Krajinářská fotografie • 20 %
FPF:ITFF0002 Fotografické zátiší • 20 %
FPF:ITFF0093 Barevná výtvarná fotografie • 20 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 20 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 20 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 20 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 20 %
FPF:UAA0135 Archeologie Evropy - středověk I • 20 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 20 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 20 %
6. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 100 %
FPF:UAAR001 Archeologie • 100 %

Archeologie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UAA0001 Úvod do studia archeologie I • 100 %
FPF:UAA0081 Zákl. přehled pravěku českých zemí • 100 %
FPF:UAA0114 Cvičení k Zákl. přehledu pravěku českých zemí • 100 %
FPF:UHVM0030 Informatika, systémová dokumentace sbírek I • 100 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 33 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 33 %
2. semestr
FPF:UAA0002 Úvod do studia archeologie II • 100 %
FPF:UAA0035 Terénní teorie a praxe • 100 %
FPF:UAA0086 Úvod do archeologie středověku • 100 %
FPF:UAA0196 Povinná praxe po 1. ročníku • 100 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 100 %
FPF:UHVM0031 Informatika, systémová dokumentace sbírek II • 100 %
FPF:UAA0059 Proseminář z archeologie • 80 %
FPF:UAA0131 Cvičení k Terénní teorii a praxi • 80 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 40 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 20 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 20 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 100 %
FPF:UAA0047 Arch.českých zemí - neolit a eneolit I • 75 %
FPF:UAA0049 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská I • 75 %
FPF:UAA0076 Pohřební ritus v pravěku • 75 %
FPF:UAA0122 Zásady odborné publikace • 75 %
FPF:UAA0219 VS-Kultura s lineární keramikou ve Slezsku • 50 %
FPF:UAA0231 Seminář pro bakalářskou práci I • 50 %
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 25 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 25 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 25 %
FPF:UAA0062 Archeologie a veřejnost • 25 %
FPF:UAA0114 Cvičení k Zákl. přehledu pravěku českých zemí • 25 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 25 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 25 %
4. semestr
FPF:UAA0298 Povinná praxe po 2. ročníku • 100 %
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 75 %
FPF:UAA0050 Arch.českých zemí - doba bronzová a halštatská II • 75 %
FPF:UAA0087 Pravěk Slezska • 75 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 75 %
FPF:UAA0099 Kamenné suroviny v pravěku stř. Evropy • 75 %
FPF:UAA1261 Rekonstrukce zemědělství od pravěku po středověk • 50 %
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 25 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0115 Cvičení k Zákl. typologie arch. mobiliář • 25 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 25 %
FPF:UAA0200 Základy experimentální archeologie • 25 %
FPF:UAM0086 Základy typologie archeologického mobiliáře • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 100 %
FPF:UAA0051 Arch.českých zemí - doba laténská • 75 %
FPF:UAA0053 Arch.českých zemí - doba římská a SN • 75 %
FPF:UAA0055 Arch.českých zemí - doba hradištní • 75 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 25 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:ITFF0001 Krajinářská fotografie • 25 %
FPF:ITFF0002 Fotografické zátiší • 25 %
FPF:UAA0045 Arch.českých zemí - paleolit a mezolit • 25 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 25 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 25 %
6. semestr
FPF:UAA0018 Základy konzervace pro archeology • 100 %
FPF:UAA0048 Arch.českých zemí - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0094 Arch.českých zemí - vrcholný středověk • 100 %
FPF:UAA0104 Antropologie pro archeology • 100 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 100 %

Astrofyzika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UFAF001 Mechanika a molekulová fyzika • 92 %
FPF:UF01001 Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika • 92 %
FPF:UF01002 Základy měření • 92 %
FPF:UF01600 Proseminář z matematických metod ve fyzice • 92 %
MU:MU01001 Matematická analýza I • 92 %
MU:MU01005 Algebra I • 92 %
MU:MU01805 Algebra I-cvičení • 92 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 83 %
MU:MU01901 Matematická analýza I-cvičení • 83 %
FPF:UFAF501 Astronomický proseminář I • 75 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 33 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 25 %
FPF:UFAF005 Základy astronomie a astrofyziky • 25 %
FPF:KTVFLRM1 Florbal - muži 1 • 17 %
FPF:UFAF003 Optika • 17 %
FPF:UFAF006 Teoretická mechanika • 17 %
FPF:UF01103 Fyzikální praktikum III - Optika • 17 %
MU:MU01903 Matematická analýza III-cvičení • 17 %
MU:MU01905 Algebra I-cvičení • 17 %
2. semestr
FPF:UFAF502 Astronomický proseminář II • 100 %
FPF:UF01101 Fyzikální praktikum II - Elektřina a magnetismus • 100 %
MU:MU01806 Algebra II-cvičení • 100 %
MU:MU01902 Matematická analýza II-cvičení • 100 %
FPF:UFAF002 Elektřina a magnetismus • 87 %
FPF:UFMM527 Základy oboru dokumentární tvorba • 60 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 47 %
MU:MU01006 Algebra II • 47 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 33 %
MU:MU01002 Matematická analýza II • 33 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 20 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 20 %
FPF:UFAF007 Klasická elektrodynamika • 20 %
FPF:UFAF008 Speciální teorie relativity • 20 %
MU:MU01906 Algebra II-cvičení • 20 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 13 %
FPF:FPFZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže • 13 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 13 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 13 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 13 %
FPF:KTVSQSH2 Squash 2 • 13 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 13 %
FPF:UFAF503 Praktická astronomie • 13 %
FPF:UFAF505 Extragalaktická astrofyzika • 13 %
FPF:UFAF508 Programování v jazyce C • 13 %
FPF:UFUF014 Astrofotografie • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UFAF003 Optika • 83 %
FPF:UFAF005 Základy astronomie a astrofyziky • 83 %
FPF:UF01103 Fyzikální praktikum III - Optika • 83 %
FPF:UFAF006 Teoretická mechanika • 67 %
MU:MU01003 Matematická analýza III • 50 %
MU:MU01903 Matematická analýza III-cvičení • 50 %
MU:MU01001 Matematická analýza I • 33 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 17 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 17 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 17 %
FPF:UFAF001 Mechanika a molekulová fyzika • 17 %
FPF:UFAF501 Astronomický proseminář I • 17 %
FPF:UF01001 Fyzikální praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika • 17 %
FPF:UF01002 Základy měření • 17 %
FPF:UF01600 Proseminář z matematických metod ve fyzice • 17 %
MU:MU01005 Algebra I • 17 %
MU:MU01805 Algebra I-cvičení • 17 %
MU:MU01901 Matematická analýza I-cvičení • 17 %
4. semestr
FPF:UFAF007 Klasická elektrodynamika • 100 %
FPF:UFAF008 Speciální teorie relativity • 100 %
FPF:UFAF503 Praktická astronomie • 80 %
FPF:UFAF508 Programování v jazyce C • 80 %
FPF:UF01201 Fyzikální praktikum IV - Atomová a jaderná fyzika • 80 %
FPF:UFAF004 Atomová a jaderná fyzika • 60 %
FPF:UFAF505 Extragalaktická astrofyzika • 40 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 20 %
FPF:UFAF002 Elektřina a magnetismus • 20 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 20 %
FPF:UFUF014 Astrofotografie • 20 %
MU:MU01002 Matematická analýza II • 20 %
MU:MU14436 Topografie a GPS pro krizové řízení • 20 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UFAF009 Kvantová mechanika I • 100 %
FPF:UFAF010 Termodynamika a statistická fyzika • 100 %
FPF:UFAF011 Základy relativistické fyziky a astrofyziky • 100 %
FPF:UFMM531 Příprava populárně-vědeckých pořadů • 100 %
FPF:UF0B305 Popularizace astronomie • 100 %
FPF:UFMM519 Vědecká metoda, kritické myšlení • 75 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:UFAF006 Teoretická mechanika • 50 %
FPF:UFW3601 Programování pro fyziky • 25 %
MU:MU01003 Matematická analýza III • 25 %
6. semestr
FPF:UF0B930 Bakalářská práce z astrofyziky • 100 %
FPF:UFAF012 Úvod do stavby a vývoje hvězd • 50 %
FPF:UFAF509 Seminář k SZZk • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:UFAF004 Atomová a jaderná fyzika • 25 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 25 %

Audiovizuální tvorba (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:ARTAVTBP02 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 100 %
FPF:ARTAVTBP03 Fotografický workshop I • 100 %
FPF:ARTAVTBP04 Umění, film, literatura a spiritualita I • 100 %
FPF:ARTAVTBP05 Počítačová gramotnost • 100 %
FPF:ARTAVTBP06 Základy kamery I • 100 %
FPF:ARTAVTBP07 Základy střihové skladby I • 100 %
FPF:ARTAVTBP08 Praktikum filmového zvuku I • 100 %
FPF:ARTAVTBP01 Současný český jazyk • 93 %
FPF:ARTAVTBP58 Filmové projekce I • 79 %
FPF:ARTAVTBP39 Technika a technologie v tradičních a nových médiích • 57 %
FPF:ARTAVTBP48 Anglický jazyk I • 57 %
FPF:ARTAVTBP63 Ateliér zvukové tvorby I • 57 %
FPF:ARTAVTBP40 Literatura a film • 50 %
FPF:ARTAVTBP60 Ateliér dokumentární tvorby I • 36 %
FPF:ARTAVTBP61 Ateliér dramatické tvorby I • 29 %
FPF:ARTAVTBP62 Ateliér scenáristické tvorby I • 21 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 21 %
FPF:ARTAVTBP49 Filozofie I • 14 %

Audiovizuální tvorba (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKTV003 Žurnalistické praktikum I • 100 %
FPF:UBKTV004 Zpravodajsko-publ. seminář I • 100 %
FPF:UBKTV080 Současný český jazyk I • 100 %
FPF:UBKTV081 Základy žurnalistiky • 100 %
FPF:UBKTV082 Fotografický workshop I • 100 %
FPF:UBKTV083 Přehled české a světové literatury I • 100 %
FPF:UBKTV084 Základy společenských věd I • 100 %
FPF:UBKTV085 Počítačová gramotnost • 100 %
FPF:UBKTV110 Masová komunikace • 100 %
FPF:UBKTV121 Anglický jazyk I • 100 %
FPF:UBKTV111 Filmové projekce I • 88 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 38 %
FPF:UBK10030 Dějiny evropské hudby I/1 • 38 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 25 %
FPF:UBKTV044 Evropská kulturní politika • 25 %
FPF:UBKTV048 Rozhlasová reklama • 25 %
FPF:UBKTV079 Psychologie reklamy • 25 %
FPF:UBKTV131 Ateliér dramatické tvorby 1 • 25 %
FPF:KTVFLRZ1 Florbal - ženy 1 • 13 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 13 %
FPF:UBKTV132 Ateliér dokumentární tvorby 1 • 13 %
FPF:UBKTV195 Média a dokument • 13 %
2. semestr
FPF:UBKTV008 Dějiny žurnalistiky • 100 %
FPF:UBKTV011 Zpravodajsko-publ. seminář II • 100 %
FPF:UBKTV012 Žurnalistické praktikum II • 100 %
FPF:UBKTV086 Současný český jazyk II • 100 %
FPF:UBKTV089 Sociologie kultury • 100 %
FPF:UBKTV090 Základy společenských věd II • 100 %
FPF:UBKTV091 Fotografický workshop II • 100 %
FPF:UBKTV087 Přehled české a světové literatury II • 96 %
FPF:UBKTV122 Anglický jazyk II • 96 %
FPF:UBKTV188 Kulturní vývoj střední Evropy • 91 %
FPF:UBKTV092 Klauzurní práce I • 87 %
FPF:UBK00172 Multimédia a internet • 74 %
FPF:UBKTV093 Odborná praxe I • 52 %
FPF:UBKTV113 Filmové projekce II • 48 %
FPF:UBKTV047 Dějiny moderního umění • 26 %
FPF:UBKTV137 Ateliér scénáristické tvorby 2 • 22 %
FPF:UBKTV136 Ateliér dokumentární tvorby 2 • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKTV018 Možnosti interpretace uměleckého díla • 95 %
FPF:UBKTV098 Základy oboru dokumentární tvorba • 95 %
FPF:UBKTV194 Základy televizní a rozhlasové scenáristiky • 95 %
FPF:UBKTV022 Základy oboru kamera a střihová skladba 1 • 89 %
FPF:UBKTV097 Překladatelský workshop I • 89 %
FPF:UBKTV123 Anglický jazyk III • 89 %
FPF:UBKTV020 Scenáristický workshop • 84 %
FPF:UBKTV094 Současný český jazyk III • 84 %
FPF:UBKTV095 Dějiny světové a české kinematografie I • 84 %
FPF:UBKTV096 Dokumentaristický workshop • 68 %
FPF:UBKTV071 Analytický seminář I • 53 %
FPF:UBKTV116 Filmové projekce III • 53 %
FPF:UBKTV115 Technika a technologie v tradičních a nových médiích I • 42 %
FPF:UBKTV048 Rozhlasová reklama • 21 %
FPF:UBKTV131 Ateliér dramatické tvorby 1 • 21 %
FPF:UBKTV133 Ateliér scénáristické tvorby 1 • 21 %
FPF:UBKTV078 Teorie barev • 16 %
FPF:UBKTV033 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I • 11 %
FPF:UBKTV195 Média a dokument • 11 %
4. semestr
FPF:UBKTV025 Rozhlasová dramaturgie • 100 %
FPF:UBKTV027 Zákl. oboru kamera a střihová skladba II • 100 %
FPF:UBKTV051 Tvůrčí čtení a literatura na hranici s filmem I • 100 %
FPF:UBKTV099 Současná česká literatura • 100 %
FPF:UBKTV100 Dějiny světové a české kinematografie II • 100 %
FPF:UBKTV102 Překladatelský workshop II • 100 %
FPF:UBKTV103 Akustika, základy zvukové tvorby a práce ve zvukovém studiu • 100 %
FPF:UBKTV124 Anglický jazyk IV • 100 %
FPF:UBKTV104 Klauzurní práce II • 95 %
FPF:UBKTV101 Teorie umění a estetika • 90 %
FPF:UBKTV105 Odborná praxe II • 75 %
FPF:UBKTV119 Filmové projekce IV • 55 %
FPF:UBKTV137 Ateliér scénáristické tvorby 2 • 45 %
FPF:UBKTV120 Technika a technologie v tradičních a nových médiích II • 25 %
FPF:UBKTV072 Analytický seminář II • 20 %
FPF:UBKTV093 Odborná praxe I • 20 %
FPF:UBKTV039 Jazyk a tvar filmového scénáře • 15 %
FPF:UBKTV047 Dějiny moderního umění • 15 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 15 %
FPF:UBKTV135 Ateliér dramatické tvorby 2 • 15 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKTV030 Kultura řeči • 76 %
FPF:UBKTV032 Dramaturgický seminář I • 76 %
FPF:UBKTV033 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza I • 76 %
FPF:UBKTV053 Tvůrčí čtení a literatura na hranici s filmem II • 76 %
FPF:UBKTV106 Rozhlasová dramatika • 76 %
FPF:UBKTV107 Literatura a film • 76 %
FPF:UBKTV108 Diplomový seminář I • 76 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 38 %
FPF:UBKTV131 Ateliér dramatické tvorby 1 • 33 %
FPF:UBKTV118 Animovaný film • 29 %
FPF:UBKTV132 Ateliér dokumentární tvorby 1 • 29 %
FPF:UBKTV096 Dokumentaristický workshop • 24 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 19 %
FPF:UBKTV078 Teorie barev • 14 %
6. semestr
FPF:UBKTV036 Úvod do filmové kritiky a filmová analýza II • 92 %
FPF:UBKTV037 Dramaturgický seminář II • 85 %
FPF:UBKTV039 Jazyk a tvar filmového scénáře • 85 %
FPF:UBKTV040 Diplomový seminář II • 85 %
FPF:UBKTV109 Klauzurní práce III • 85 %
FPF:UBKTV038 Základy produkce • 77 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 46 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 38 %
FPF:UBKTV027 Zákl. oboru kamera a střihová skladba II • 38 %
FPF:UBKTV105 Odborná praxe II • 31 %
FPF:UBKTV135 Ateliér dramatické tvorby 2 • 31 %
FPF:UBK10019 Teorie dramatu • 31 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 23 %
FPF:UBKTV100 Dějiny světové a české kinematografie II • 23 %
FPF:UBKTV025 Rozhlasová dramaturgie • 15 %
FPF:UBKTV072 Analytický seminář II • 15 %
FPF:UBKTV102 Překladatelský workshop II • 15 %
FPF:UBKTV103 Akustika, základy zvukové tvorby a práce ve zvukovém studiu • 15 %
FPF:UBKTV124 Anglický jazyk IV • 15 %

Česká literatura (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 100 %
FPF:UBK00006 Teorie literatury I/1 • 100 %
FPF:UBK00099 Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UBK01057 Úvod do žurnalistiky • 100 %
FPF:UBK12004 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UBK12048 Spisovná výslovnost a pravopis • 100 %
FPF:UBKC0005 Starší česká literatura • 94 %
FPF:UBK00001 Úvod do studia českého jazyka • 94 %
FPF:UBK00049 Scenáristická a režijní příprava I/1 • 94 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 76 %
FPF:UBKC0114 Prvotní čtení ze současné prózy • 65 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 53 %
FPF:UBK01005 Čtení děl starší české literatury • 53 %
FPF:UBKCL003 Úvod do studia kultury • 47 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 24 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 18 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 18 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 18 %
FPF:UBKTV002 Základy žurnalistiky • 18 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 12 %
FPF:UBKKN005 Dějiny knižní kultury 1 • 12 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 12 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 12 %
2. semestr
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 100 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 100 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 100 %
FPF:UBK12012 Teorie literatury I/2 • 100 %
FPF:UBK00050 Scenáristická a režijní příprava I/2 • 83 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 67 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 67 %
FPF:UBKTV101 Teorie umění a estetika • 67 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 33 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 25 %
FPF:UBK01053 Úvod do indoevropeistiky • 25 %
FPF:UBK01150 Kapitoly ze současné české literatury • 25 %
FPF:KLJNP221 Němčina 2 • 17 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 17 %
FPF:UBK00136 Předválečná moderna (1910 - 1914) • 17 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 17 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 100 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 100 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 100 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 100 %
FPF:UBK00018 Teorie literatury II/1 • 100 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 100 %
FPF:UBK00052 Scenáristická a režijní příprava II/1 • 100 %
FPF:UBK00127 Teorie komunikace • 100 %
FPF:UBK01024 Čtení děl české literatury 1895 - 1918 • 100 %
FPF:UBKTV042 Masová komunikace • 75 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 75 %
FPF:UBK02000 Výběrový seminář k lingvistice • 75 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 50 %
FPF:UBK00093 Dějiny české literární kritiky • 25 %
4. semestr
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 100 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 100 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 100 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 100 %
FPF:UBKTV008 Dějiny žurnalistiky • 100 %
FPF:UBK00013 Úvod do světové literatury 2 • 100 %
FPF:UBK00020 Teorie literatury II/2 • 100 %
FPF:UBK00038 Literatura a hudba 2 • 100 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 100 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 100 %
FPF:UBK00136 Předválečná moderna (1910 - 1914) • 100 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 100 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 100 %
FPF:UBK01150 Kapitoly ze současné české literatury • 100 %
FPF:UBK12053 Scenáristická a režijní příprava II/2 • 100 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 40 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 20 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 20 %
FPF:SZZKKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 20 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 20 %
FPF:UBKC0022 Stylistika • 20 %
FPF:UBKC0025 Slovenská literatura 1 • 20 %
FPF:UBKC0032 Literatura a film 1 • 20 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 20 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 20 %
FPF:UBKC0062 Základy editorské praxe 1 • 20 %
FPF:UBKC0064 Literárněkritické praktikum 1 • 20 %
FPF:UBKC0114 Prvotní čtení ze současné prózy • 20 %
FPF:UBKKN005 Dějiny knižní kultury 1 • 20 %
FPF:UBKTV002 Základy žurnalistiky • 20 %
FPF:UBKTV042 Masová komunikace • 20 %
FPF:UBK00142 Čtení teoretických textů • 20 %
FPF:UBK01005 Čtení děl starší české literatury • 20 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 20 %
FPF:UBK01187 Úvod do komparatistiky • 20 %
FPF:UBK02000 Výběrový seminář k lingvistice • 20 %
6. semestr
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
FPF:UBKC0077 Literatura a film 2 • 86 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 86 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 86 %
FPF:UBKC0034 Literatura a výtvarné umění • 71 %
FPF:UBKC0063 Základy editorské praxe 2 • 71 %
FPF:UBKC0065 Literárněkritické praktikum 2 • 71 %
FPF:UBKC0125 Slovenská literatura 2 • 71 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 71 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 57 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 57 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 43 %
FPF:UBK00177 Interpretace literárního textu • 43 %
FPF:UBKTV061 Public Relations • 29 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 14 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 14 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 14 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 14 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 14 %
FPF:UBKC0348 Pravopisné praktikum • 14 %
FPF:UBKK010 Kurz rychlého čtení • 14 %
FPF:UBKTV008 Dějiny žurnalistiky • 14 %
FPF:UBKTV058 Teorie dramatu • 14 %
FPF:UBKTV101 Teorie umění a estetika • 14 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 14 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 14 %
FPF:UBK01144 Interpretace bible • 14 %
FPF:UBK02000 Výběrový seminář k lingvistice • 14 %

Český jazyk a literatura (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 100 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UBKCJLBP05 Bohemistický proseminář • 95 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 95 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 95 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 85 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 50 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 45 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 40 %

Český jazyk a literatura - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 94 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 94 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 94 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 83 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 83 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 78 %
FPF:UBKCJLBP38 Němčina 1 • 61 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 56 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 56 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 39 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 39 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 28 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 22 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 22 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 11 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 11 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 11 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 11 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 100 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 100 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 86 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 86 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 86 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 86 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 86 %
FPF:UBKCJLBP39 Němčina 2 • 71 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 57 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 43 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 29 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 29 %
FPF:UBKKDBP027 Teorie umění a estetika • 14 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 14 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 14 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 14 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 100 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 100 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 80 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 60 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 60 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 40 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 20 %

Český jazyk a literatura - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 92 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 90 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 90 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 86 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 84 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 82 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 54 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 44 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 44 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 44 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 38 %
FPF:UBKCJLBP40 Prvotní čtení literárního textu • 34 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 30 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 14 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 14 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 12 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 12 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 12 %
2. semestr
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 92 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 92 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 92 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 92 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 92 %
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 69 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 69 %
FPF:UCJANGBP34 English Classics in Film • 69 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 62 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 46 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 38 %
FPF:UCJANGBP46 Němčina 2 • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKCJLBP13 Česká literatura 19. století • 83 %
FPF:UBKCJLBP16 Staroslověnština a slavistika • 83 %
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 83 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 83 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 83 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 83 %
FPF:UBKCJLBP14 Syntax • 67 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 67 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 50 %
FPF:UBKCJLBP47 Čtení děl české literatury 19. století • 33 %
FPF:UCJANGBP25 Anglická úřední korespondence • 33 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 17 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 17 %
FPF:UBKCJLBP32 Seminář z novočeské mluvnice • 17 %
FPF:UBKCJLBP35 Dějiny literární kritiky • 17 %
FPF:UBKCJLBP48 Úvod do etymologie • 17 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 17 %
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 17 %
FPF:UBKC0014 Staroslověnština a slavistika 2 • 17 %
FPF:UBKC0016 Teorie literatury 1 • 17 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 17 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 17 %
FPF:UCJAGLI1 Anglická literatura 1 • 17 %
FPF:UCJAMLIG Americké lingvoreálie • 17 %
FPF:UCJBRLIG Britské lingvoreálie • 17 %
FPF:UCJGIKA3 Gramatika 3 • 17 %
FPF:UCJPRAK3 Praktická cvičení 3 • 17 %
FPF:UCJPRDOV Prezentační dovednosti • 17 %
FPF:UCJWSKIL Writing Skills • 17 %

Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBK00001 Úvod do studia českého jazyka • 100 %
FPF:UBK00099 Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UBK12048 Spisovná výslovnost a pravopis • 100 %
FPF:UBKC0004 Úvod do studia literatury • 95 %
FPF:UBKC0005 Starší česká literatura • 90 %
FPF:UBKC0114 Prvotní čtení ze současné prózy • 85 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 45 %
FPF:UBK01005 Čtení děl starší české literatury • 25 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 15 %
2. semestr
FPF:UBKC0006 Úvod do teorie literatury • 92 %
FPF:UBKC0009 Staroslověnština a slavistika 1 • 89 %
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 86 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 86 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 58 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 56 %
FPF:UBKC0019 Historická mluvnice 1 • 11 %
FPF:UBKVKKNP28 Současná česká próza • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 100 %
FPF:UBKC0016 Teorie literatury 1 • 100 %
FPF:UBKC0024 Česká literatura 1895-1945 1 • 100 %
FPF:UBKC0014 Staroslověnština a slavistika 2 • 95 %
FPF:UBKC0017 Syntax 1 • 95 %
FPF:UBK01024 Čtení děl české literatury 1895 - 1918 • 32 %
FPF:UBK00093 Dějiny české literární kritiky • 21 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 16 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 16 %
FPF:UBK01049 Seminář ke staroslověnštině • 11 %
FPF:UBK12048 Spisovná výslovnost a pravopis • 11 %
4. semestr
FPF:UBKC0019 Historická mluvnice 1 • 100 %
FPF:UBKC0020 Teorie literatury 2 • 100 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 94 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 81 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 81 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 75 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 38 %
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 31 %
FPF:UBK00201 Kapitoly z dějin evropské lingvistiky • 31 %
FPF:UBK01029 Čtení děl české literatury 1918 - 1945 • 31 %
FPF:UBK01047 Seminář k lexikologii • 31 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 25 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 25 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 13 %
FPF:UBK00137 Kapitoly z moderní lyriky • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UBKC0022 Stylistika • 63 %
FPF:UBKC0023 Historická mluvnice 2 • 63 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 63 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 63 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 47 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 42 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 32 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 26 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 21 %
FPF:UBKCJLNP04 Indoevropský kontext češtiny • 16 %
FPF:UBKC0011 Morfologie 2 • 16 %
FPF:UBK01051 Seminář k historické mluvnici • 16 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 11 %
FPF:UBKC0031 Vybrané kapitoly ze starší světové literatury • 11 %
FPF:UBK01005 Čtení děl starší české literatury • 11 %
FPF:UBK01045 Seminář k morfologii • 11 %
6. semestr
FPF:UBKC0028 Historická mluvnice 3 • 88 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 88 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 88 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 56 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 44 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 38 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 31 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 19 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 13 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 13 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 13 %

Český jazyk a literatura (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKC0004 Úvod do studia literatury • 67 %
FPF:UBKC0005 Starší česká literatura • 67 %
FPF:UBKC0012 Prvotní čtení básnických textů • 67 %
FPF:UBKC0114 Prvotní čtení ze současné prózy • 67 %
FPF:UBK00001 Úvod do studia českého jazyka • 67 %
FPF:UBK00099 Fonetika a fonologie • 67 %
FPF:UBK01005 Čtení děl starší české literatury • 67 %
FPF:UBK12048 Spisovná výslovnost a pravopis • 67 %
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 33 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 33 %
FPF:FPFVA043 Music Museology • 33 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 33 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 33 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 33 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 33 %
2. semestr
FPF:UBKC0006 Úvod do teorie literatury • 100 %
FPF:UBKC0010 Morfologie 1 • 100 %
FPF:UBKC0021 Česká literatura 19. století • 100 %
FPF:UBKC0009 Staroslověnština a slavistika 1 • 75 %
FPF:UBKC0030 Úvod do psaní odborného textu • 75 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 75 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 100 %
FPF:UBKC0018 Syntax 2 • 100 %
FPF:UBKC0019 Historická mluvnice 1 • 100 %
FPF:UBKC0020 Teorie literatury 2 • 100 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 100 %
FPF:UBKC0043 Lexikologie • 100 %
FPF:UBK01021 Čtení děl české literatury 19. století • 100 %
FPF:UBK01047 Seminář k lexikologii • 100 %
FPF:UBK02002 Staré indoevropské jazyky • 100 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 100 %
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 80 %
FPF:UBKC0022 Stylistika • 20 %
FPF:UBKC0023 Historická mluvnice 2 • 20 %
FPF:UBKC0036 Česká literatura 1945-1989 1 • 20 %
FPF:UBKC0058 Myšlení o literatuře 1 • 20 %
FPF:UBKC0246 Seminář k bakalářské práci 1 • 20 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 20 %
3. ročník
6. semestr
FPF:UBKC0028 Historická mluvnice 3 • 67 %
FPF:UBKC1237 Česká literatura 1945-1989 2 • 67 %
FPF:UBKC1259 Myšlení o literatuře 2 • 67 %
FPF:UBKC0029 Česká literatura 1895-1945 2 • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:UBKC0247 Seminář k bakalářské práci 2 • 33 %
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 17 %
FPF:UBK01037 Čtení děl české literatury 1969 - 1989 • 17 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 17 %
FPF:UHVM0032 Kulturní antropologie • 17 %

Historie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVD0001 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:UHVD0031 Úvod do studia archeologického dědictví • 100 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 90 %
FPF:UHVD0003 Úvod do kulturních dějin • 90 %
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 90 %
FPF:UHVM0013 Úvod do dějin hmotné kultury • 90 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 80 %
FPF:UHVM0012 Úvod do muzeologie • 80 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 20 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 20 %
2. semestr
FPF:UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVM0026 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 100 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 92 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 92 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 83 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 83 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 83 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 75 %
2. ročník
3. semestr
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 100 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 100 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 78 %
FPF:UHVM0076 Dějiny hmotné kultury I • 67 %
FPF:UHVD2044 Diplomatika a paleografie • 56 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 33 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 33 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 11 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 11 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 11 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 11 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 11 %
4. semestr
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 100 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 100 %
FPF:UHVD0097 Seminář pro bakalářskou práci I • 88 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 75 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 50 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 50 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 50 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 38 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 25 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 25 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 25 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 25 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 13 %
FPF:KTVKOPA2 Kopaná 2 • 13 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 13 %
FPF:UHVM0032 Kulturní antropologie • 13 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD0098 Seminář pro bakalářskou práci II • 100 %
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 100 %
FPF:UHVD2232 Hospodářské a sociální dějiny • 100 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 83 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 67 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 67 %
FPF:UHVD2044 Diplomatika a paleografie • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 33 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 33 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 17 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 17 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 17 %
FPF:KTVSQSH1 Squash 1 • 17 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 17 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 17 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 17 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 17 %
6. semestr
FPF:UHVD0015 Moderní média jako historický pramen • 100 %
FPF:UHVD0099 Seminář pro bakalářskou práci III • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 75 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 50 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UHVD0014 Střední Evropa mezi východem a západem 1680-1938 • 25 %
FPF:UHVD0097 Seminář pro bakalářskou práci I • 25 %
FPF:UHVM0077 Dějiny hmotné kultury II • 25 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 25 %

Historie - COMPLETUS (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVD0003 Úvod do kulturních dějin • 100 %
FPF:UHVHCOBP14 Filozofie I • 100 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 100 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 100 %
FPF:UHVHPPBP02 Základy latinské gramatiky • 100 %
FPF:UHVHMBP006 Němčina I • 56 %
FPF:HKDRPBP026 Nejnovější dějiny I • 11 %
FPF:UHVDH002 České a československé dějiny • 11 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 11 %
FPF:UHVM1020 Muzeologický seminář I • 11 %

Historie - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHCOBP11 Úvod do filozofie • 93 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 93 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 93 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 87 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 73 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 53 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 53 %
FPF:UBKCJLBP03 Úvod do studia jazykovědy • 40 %
FPF:UBKCJLBP04 Úvod do studia literatury • 40 %
FPF:UBKCJLBP06 Zvuková stránka a grafémika češtiny • 40 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 27 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 20 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 13 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 13 %

Historie - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 90 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 90 %
FPF:UHVHCOBP12 Latina • 90 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 90 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 85 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 50 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 35 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 35 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 20 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 15 %

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:HKDRPBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:HKDRPBP002 Úvod do studia kulturního dědictví • 100 %
FPF:HKDRPBP003 Regiony a regionální kulturně historická zařízení • 100 %
FPF:HKDRPBP004 Angličtina I • 100 %
FPF:HKDRPBP005 Němčina I • 100 %
FPF:HKDRPBP035 Destinace kulturního turismu • 100 %
FPF:HKDRPBP042 Základy latinské gramatiky • 100 %
2. semestr
FPF:HKDRPBP006 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:HKDRPBP007 Kulturní dědictví I • 100 %
FPF:HKDRPBP008 Průvodcovské činnosti • 100 %
FPF:HKDRPBP009 Angličtina II • 100 %
FPF:HKDRPBP010 Němčina II • 100 %
FPF:HKDRPBP011 Odborná praxe I • 100 %
FPF:HKDRPBP034 Muzea, galerie a instalované objekty • 100 %
FPF:HKDRPBP036 Kulinární kultura a gastronomie • 100 %
FPF:HKDRPBP043 Ochrana přírodního dědictví • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:HKDRPBP012 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:HKDRPBP013 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:HKDRPBP014 Kulturní dědictví II • 100 %
FPF:HKDRPBP015 Animace a prezentace kulturního dědictví • 100 %
FPF:HKDRPBP016 Příprava volnočasového produktu • 100 %
FPF:HKDRPBP017 Angličtina III • 100 %
FPF:HKDRPBP037 Cultural destinations of Europe I • 100 %
FPF:HKDRPBP044 Němčina III • 100 %

Historie (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 95 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 95 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 90 %
FPF:UHVD0001 Základy latinské gramatiky • 75 %
2. semestr
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 92 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 92 %
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 89 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 76 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 70 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 16 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 14 %
FPF:UHVD0032 Politický systém meziválečné ČSR • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 81 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 76 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 62 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 52 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 29 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 14 %
4. semestr
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 92 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 84 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 76 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 52 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 36 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 36 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 28 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 20 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 20 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 16 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 16 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 72 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 59 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 48 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 34 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 24 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 21 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 17 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 14 %
FPF:UAA0093 Standardní seminář I • 14 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 14 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 14 %
6. semestr
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 71 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 48 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 48 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 19 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 19 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 19 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 14 %
FPF:UHVD0022 Odborná praxe • 14 %
FPF:UHVD0028 Českoslovenští politikové v letech 1945-1948 • 14 %

Historie-muzeologie (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 100 %
FPF:UHVHMBP002 Úvod do muzeologie • 100 %
FPF:UHVHMBP003 Dějiny muzejnictví • 100 %
FPF:UHVHMBP004 Konzervace, restaurování a ochrana sbírek • 100 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 100 %
FPF:UHVHMBP006 Němčina I • 100 %
FPF:UHVHMBP035 Ekomuzeologie • 85 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 69 %
FPF:UHVHMBP042 Základy latinské gramatiky • 50 %
2. semestr
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP009 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHVHMBP010 Muzejní legislativa v ČR a EU • 100 %
FPF:UHVHMBP011 Angličtina II • 100 %
FPF:UHVHMBP012 Němčina II • 100 %
FPF:UHVHMBP013 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 88 %
FPF:UHVHMBP038 Ochrana přírodního dědictví • 88 %
FPF:UHVM0121 Dějiny evrop. hudby II • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 100 %
FPF:UHVHMBP016 Dějiny hmotné kultury I • 100 %
FPF:UHVHMBP017 Preventivní konzervace • 100 %
FPF:UHVHMBP018 Konzervace a restaurování I • 100 %
FPF:UHVHMBP039 Speciální muzeologie I • 100 %
FPF:UHVHMBP043 Angličtina III • 100 %

Historie-muzeologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVD0001 Základy latinské gramatiky • 80 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 80 %
FPF:UHVM1012 Úvod do muzeologie • 80 %
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 60 %
FPF:UHVM1015 Hmotná kultura I • 60 %
FPF:UHVM1017 Aplikovaná muzeologie I • 60 %
FPF:UHVM1030 Muzejní konzervace a restaurování I • 60 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 40 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 40 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 40 %
FPF:UHVM1014 Úvod do studia hmotné kultury • 40 %
FPF:UHVM1040 Seminář k hmotné kultuře I • 40 %
FPF:UHV10020 Základy antické kultury • 40 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 20 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 20 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 20 %
FPF:UFCH010 Všeobecná chemie • 20 %
FPF:UFPA002 Základy měření pro Apl. fyziku • 20 %
FPF:UFPA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. fyziku • 20 %
FPF:UFPA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika pro Aplikovanou fyziku • 20 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 20 %
FPF:UF0D123 Úvod do práce s PC I • 20 %
FPF:UHVHMBP003 Dějiny muzejnictví • 20 %
FPF:UHVHMBP005 Angličtina I • 20 %
FPF:UHVHMBP006 Němčina I • 20 %
FPF:UHVM0090 Úvod do ochrany životního prostředí • 20 %
FPF:UHVM1044 Etnologie a muzeum I • 20 %
2. semestr
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 100 %
FPF:UHVM0010 Obecná muzeologie • 100 %
FPF:UHVM1013 Muzeologický proseminář • 100 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 94 %
FPF:UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických • 88 %
FPF:UHVM1031 Muzejní konzervace a restaurování II • 88 %
FPF:UBKS0052 Filozofie 2 • 81 %
FPF:UHVM1016 Hmotná kultura II • 81 %
FPF:UHVM1042 Úvod do studia dějin umění • 81 %
FPF:UHVM1018 Aplikovaná muzeologie II • 75 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 69 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 63 %
FPF:UHV00026 Antická a středověká vzdělanost • 63 %
FPF:UHVD0002 Latina pro historiky • 44 %
FPF:UHVM1041 Seminář k hmotné kultuře II • 44 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 19 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 13 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 13 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 13 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVM1020 Muzeologický seminář I • 100 %
FPF:UHVM1032 Muzejní konzervace a restaurování III • 100 %
FPF:UHVM1035 Sbírkotvorná činnost • 89 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 78 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 78 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 67 %
FPF:UHVM1096 Preventivní konzervace • 67 %
FPF:UHVM1044 Etnologie a muzeum I • 56 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 56 %
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 33 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 33 %
FPF:UHVM1014 Úvod do studia hmotné kultury • 33 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 22 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 22 %
FPF:UHVD1103 Dějiny pravěku • 22 %
FPF:UHVM1015 Hmotná kultura I • 22 %
FPF:FPFZADPS Absolvování dlouhodobé zahraniční profesní stáže • 11 %
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 11 %
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 11 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 11 %
FPF:UHVM1017 Aplikovaná muzeologie I • 11 %
FPF:UHVM1030 Muzejní konzervace a restaurování I • 11 %
FPF:UHVM1038 Kulturní dědictví a životní prostředí I • 11 %
FPF:UHV10020 Základy antické kultury • 11 %
4. semestr
FPF:UHVM1021 Muzeologický seminář II • 100 %
FPF:UHVM1033 Muzejní konzervace a restaurování IV • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 83 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 83 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 83 %
FPF:UHVM1019 Historická muzeologie • 83 %
FPF:UHVM1034 Muzejní prezentace • 83 %
FPF:UHVD0012 České město vrcholného a pozdního středověku • 67 %
FPF:UHVM1045 Etnologie a muzeum I • 67 %
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 50 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 50 %
FPF:KLJNG130 Základy německé gramatiky • 17 %
FPF:UHVD0004 Kulturní antropologie • 17 %
FPF:UHVD0033 Cestování a cestopisná literatura v raném novověku • 17 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 17 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 17 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 17 %
FPF:UHVM0032 Kulturní antropologie • 17 %
FPF:UHVM1018 Aplikovaná muzeologie II • 17 %
FPF:UHVM1037 Muzejní management a marketing • 17 %
FPF:UHVM1039 Kulturní dědictví a životní prostředí II • 17 %
FPF:UHVM1041 Seminář k hmotné kultuře II • 17 %
FPF:UHVM1046 Seminář preventivní konzervace • 17 %
FPF:UHVM1047 Seminář historické muzeologie • 17 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 17 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 17 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UHVD2008 Obecné dějiny novodobé • 71 %
FPF:UHVD2010 Obecné dějiny nejnovější • 71 %
FPF:UHVM1038 Kulturní dědictví a životní prostředí I • 71 %
FPF:UHVD0013 Člověk 19. století • 57 %
FPF:UHVD2027 Seminář pro bakalářskou práci • 57 %
FPF:UHVM1048 Seminář muzejního managementu a marketingu • 57 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 43 %
FPF:UHVD0029 Prameny k dějinám studené války • 43 %
FPF:UHVM1050 Odborná praxe • 43 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 29 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 29 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 14 %
FPF:KLJNH230 Němčina pro historiky • 14 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 14 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 14 %
FPF:UHVHMBP049 Etnografie a etnologie pro muzeology • 14 %
FPF:UHVM1035 Sbírkotvorná činnost • 14 %
6. semestr
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:UHVD2007 České dějiny novodobé • 50 %
FPF:UHVM1036 Ochrana sbírek • 50 %
FPF:UHVM1037 Muzejní management a marketing • 50 %
FPF:UHVM1039 Kulturní dědictví a životní prostředí II • 50 %
FPF:UHVM1049 Muzejní pedagogika • 50 %

Historie-památková péče (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UHVD1002 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVD1007 Dějiny starověku II - Řecko-římská civilizace • 100 %
FPF:UHVD1009 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 100 %
FPF:UHVP0002 Dějiny památkové péče • 83 %
FPF:UHVP0003 Materiály a konstrukce • 83 %
FPF:KLJNP121 Základy němčiny • 67 %
FPF:UHVM0026 Úvod do dějin umění • 67 %
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 50 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 33 %
FPF:UHVD2012 Heraldika, sfragistika, genealogie • 33 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 33 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 17 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 17 %
FPF:UHVD2011 Základy archivnictví • 17 %
3. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 50 %
FPF:UBKS0051 Filozofie 1 • 50 %
FPF:UHVD0003 Úvod do kulturních dějin • 50 %
FPF:UHVD0010 Vybrané kapitoly z dějin středověké střední Evropy • 50 %
FPF:UHVD0011 Raný novověk - problémy, témata, perspektivy • 50 %
FPF:UHVD0031 Úvod do studia archeologického dědictví • 50 %
FPF:UHVD1001 Úvod do studia dějin • 50 %
FPF:UHVD1006 Dějiny starověku I - Nejstarší civilizace • 50 %
FPF:UHVD2004 Obecné dějiny středověku • 50 %
FPF:UHVD2006 Obecné dějiny raného novověku • 50 %
FPF:UHVD2016 Němčina pro historiky I • 50 %
FPF:UHVM0012 Úvod do muzeologie • 50 %
FPF:UHVM0013 Úvod do dějin hmotné kultury • 50 %
FPF:UHV00001 Základy latinské gramatiky • 50 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 50 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UHVD1012 Proseminář pro starší dějiny • 100 %
FPF:UHVD1013 Proseminář pro novodobé dějiny • 100 %
FPF:UHVD2003 České dějiny středověku • 100 %
FPF:UHVD2005 České dějiny raného novověku • 100 %
FPF:UHVD2009 České dějiny nejnovější • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FPF:UHVP0002 Dějiny památkové péče • 100 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 100 %
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %

Informační a komunikační technologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIMOIBP001 Algoritmy a programování I • 96 %
FPF:UIMOIBP002 Angličtina 1 • 96 %
FPF:UIMOIBP003 Architektura počítačových systémů • 96 %
FPF:UIMOIBP004 Matematika I • 96 %
FPF:UIMOIBP005 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 96 %
FPF:UIMOIBP019 Praktikum ze základů informatiky I • 93 %
FPF:UIMOIBP029 Elektronické informační zdroje • 82 %
FPF:UIMOIBP030 Informační legislativa • 82 %
FPF:UIMOIBP031 Sociální komunikace • 64 %
FPF:UIMOIBP033 Seminář z matematiky I • 57 %
2. semestr
FPF:UIMOIBP035 Algoritmy a programování II • 100 %
FPF:UIMOIBP036 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UIMOIBP038 Teorie jazyků a automatů I • 100 %
FPF:UIMOIBP039 Úvod do logiky • 100 %
FPF:UIMOIBP037 Matematika II • 90 %
FPF:UIMOIBP047 Praktikum ze základů informatiky II • 90 %
FPF:UIMOIBP051 Hardware a komunikační technologie • 90 %
FPF:UIMOIBP065 Seminář z matematiky II • 50 %
FPF:UIMOIBP048 Počítačová typografie • 20 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIMOIBP006 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UIMOIBP007 Operační systémy I • 100 %
FPF:UIMOIBP008 Teorie grafů • 100 %
FPF:UIMOIBP009 Teorie jazyků a automatů II • 100 %
FPF:UIMOIBP015 Logika a logické programování • 100 %
FPF:UIMOIBP020 Tvorba WWW stránek I • 100 %
FPF:UIMOIBP022 Bezpečnost a analýza dat • 100 %
FPF:UIMOIBP026 Objektové programování I • 100 %
FPF:UIMOIBP024 Obchodní angličtina • 75 %
FPF:UIMOIBP025 Algoritmy a programování III • 75 %
FPF:UIMOIBP027 Skriptovací jazyky • 75 %
FPF:UIMOIBP033 Seminář z matematiky I • 50 %
FPF:UIMOIBP023 Angličtina 3 • 25 %
FPF:UIMOIBP034 Numerické metody v přírodních vědách • 25 %

Informatika (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIINP01 Algebra I • 100 %
FPF:UIINP02 Algoritmy a programování I • 100 %
FPF:UIINP03 Angličtina 1 • 97 %
FPF:UIINP04 Architektura počítačových systémů • 97 %
FPF:UIINP05 Matematická analýza I • 97 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 97 %
FPF:UIINP32 Praktikum ze základů informatiky I • 87 %
FPF:UIINP60 Proseminář z matematiky I • 74 %
2. semestr
FPF:UIINP07 Algebra II • 92 %
FPF:UIINP08 Algoritmy a programování II • 92 %
FPF:UIINP11 Teorie jazyků a automatů I • 92 %
FPF:UIINP12 Úvod do logiky • 92 %
FPF:UIINP09 Angličtina 2 • 85 %
FPF:UIINP10 Matematická analýza II • 85 %
FPF:UIINP33 Praktikum ze základů informatiky II • 77 %
FPF:UIINP61 Proseminář z matematiky II • 69 %
FPF:UIINP18 Počítačová síť a internet • 31 %
FPF:UIINP35 Počítačová typografie • 31 %
FPF:UIINP19 Pravděpodobnost a statistika • 23 %
FPF:UIINP44 Hardware a komunikační technologie • 23 %
FPF:UIINP57 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 23 %
FPF:UIINP16 Numerické metody • 15 %
FPF:UIINP17 Operační systémy II • 15 %
FPF:UIINP20 Umělá inteligence • 15 %
FPF:UIINP36 Tvorba WWW stránek II • 15 %
FPF:UIINP56 Praktikum z logického programování • 15 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIINP04 Architektura počítačových systémů • 100 %
FPF:UIINP06 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIINP14 Teorie grafů • 100 %
FPF:UIINP25 Vyčíslitelnost a složitost výpočtů • 100 %
FPF:UIINP32 Praktikum ze základů informatiky I • 100 %
FPF:UIINP34 Tvorba WWW stránek I • 100 %
FPF:UIINP51 Logika a logické programování • 100 %
FPF:UIINP52 Objektové programování I • 100 %
FPF:UIINP53 Skriptovací jazyky • 100 %

Informatika a angličtina (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UIIABP0001 Algoritmy a programování I • 100 %
FPF:UIIABP0002 Architektura počítačových systémů • 100 %
FPF:UIIABP0005 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UIIABP0006 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIIABP0003 Gramatika 1 • 97 %
FPF:UIIABP0004 Matematika I • 94 %
FPF:UIIABP0036 Study Skills • 94 %
FPF:UIIABP0035 Cvičení z anglické gramatiky • 84 %
FPF:UIIABP0026 Praktikum ze základů informatiky I • 81 %
FPF:UIIABP0034 Seminář z matematiky I • 56 %
2. semestr
FPF:UIIABP0041 Algoritmy a programování II • 100 %
FPF:UIIABP0042 Gramatika 2 • 100 %
FPF:UIIABP0043 Interpretace textu 1 • 100 %
FPF:UIIABP0044 Matematika II • 100 %
FPF:UIIABP0045 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UIIABP0046 Teorie jazyků a automatů I • 100 %
FPF:UIIABP0047 Úvod do logiky • 100 %
FPF:UIIABP0060 Praktikum ze základů informatiky II • 92 %
FPF:UIIABP0074 Komunikační cvičení • 83 %
FPF:UIIABP0071 Seminář z matematiky II • 50 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UIIABP0007 Anglická fonetika • 100 %
FPF:UIIABP0008 Interpretace textu 2 • 100 %
FPF:UIIABP0009 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UIIABP0010 Operační systémy I • 100 %
FPF:UIIABP0011 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UIIABP0012 Teorie jazyků a automatů II • 100 %
FPF:UIIABP0024 Gramatika 3 • 75 %
FPF:UIIABP0027 Tvorba WWW stránek I • 75 %
FPF:UIIABP0004 Matematika I • 50 %
FPF:UIIABP0021 Teorie grafů • 50 %
FPF:UIIABP0028 Bezpečnost a analýza dat • 50 %
FPF:UIIABP0038 Obchodní angličtina • 50 %
FPF:UIIABP0040 Překladové cvičení 1 • 50 %
FPF:UIIABP0003 Gramatika 1 • 25 %
FPF:UIIABP0030 Algoritmy a programování III • 25 %
FPF:UIIABP0031 Objektové programování I • 25 %
FPF:UIIABP0037 Anglická úřední korespondence • 25 %
FPF:UIIABP0039 Prezentační dovednosti • 25 %

Informatika a výpočetní technika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UIN1007 Úvod do logiky • 100 %
FPF:UIAI007 Aplikační software II • 86 %
FPF:UIN1003 Algoritmy a programování II • 86 %
FPF:UIN1105 Teorie jazyků a automatů I • 86 %
MU:MU10013 Úvod do studia matematiky II • 86 %
MU:MU10832 Algebra II-cvičení • 86 %
MU:MU10930 Matematická analýza II-cvičení • 86 %
MU:MU10116 Proseminář z matematiky II • 71 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 57 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 57 %
FPF:UIN1052 Tvorba www stránek II • 43 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 43 %
FPF:UIN2003 Operační systémy • 43 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 29 %
FPF:UIN1009 Umělá inteligence • 29 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 29 %
FPF:UIN1208 Hardware a komunikační technologie • 29 %
MU:MU10009 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky II • 29 %
MU:MU10132 Algebra II • 29 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 14 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 14 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 14 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 14 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 14 %
FPF:UIN1057 Praktikum z logického programování • 14 %
FPF:UIN2023 Zpracování přirozeného jazyka II • 14 %
MU:MU10130 Matematická analýza II • 14 %
MU:MU10932 Algebra II-cvičení • 14 %
MU:MU10936 Numerické metody-cvičení • 14 %
3. semestr
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 100 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 100 %
FPF:UIAI004 Aplikační software I • 100 %
FPF:UIN1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 100 %
FPF:UIN1002 Algoritmy a programování I • 100 %
FPF:UIN1062 Technické vybavení osobních počítačů • 100 %
MU:MU10008 Praktikum z matematiky a výpočetní techniky I • 100 %
MU:MU10012 Úvod do studia matematiky I • 100 %
MU:MU10115 Proseminář z matematiky I • 100 %
MU:MU10129 Matematická analýza I • 100 %
MU:MU10131 Algebra I • 100 %
MU:MU10831 Algebra I-cvičení • 100 %
MU:MU10929 Matematická analýza I-cvičení • 100 %

Informatika (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
4. semestr
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 100 %
FPF:UIAI039 Vývojová prostředí a verzovací systémy • 100 %
FPF:UIBUC05 Algoritmy a programování II • 100 %
FPF:UIBUC12 Úvod do logiky • 100 %
FPF:UIBUC13 Umělá inteligence • 100 %
FPF:UIBUC14 Operační systémy • 100 %
FPF:UIBUC56 Teorie jazyků a automatů I • 100 %
FPF:UIN1063 Počítačová síť a Internet • 100 %
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
FPF:UIBUC17 Seminář k bakalářské práci I • 50 %
FPF:UIN2021 Skriptovací jazyky • 50 %
2. ročník
6. semestr
FPF:UIBUC13 Umělá inteligence • 50 %
FPF:UIBUC14 Operační systémy • 50 %
FPF:UIN1027 Aplikační bezpečnost • 50 %
FPF:UIN1053 Počítačová typografie • 50 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:UIBUC20 Seminář k bakalářské práci II • 25 %
FPF:UINSB01 Teoretická informatika • 25 %
FPF:UINSB02 Prostředky a metody informatiky • 25 %

Italština (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJITBP330 Angličtina 1 • 75 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 63 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 63 %
FPF:UCJITBP400 Filozofie • 38 %
FPF:UCJIT005 Cvičení z italské gramatiky • 13 %
3. semestr
FPF:UCJITBP014 Latina pro italisty 2 • 100 %
FPF:UCJITBP017 Současné italské reálie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 100 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 100 %
FPF:UCJITBP322 Italské kraje • 100 %
FPF:UCJITBP538 Angličtina 3 • 100 %

Italština - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 100 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJITBP400 Filozofie • 100 %

Italština - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJITBP303 Praktické cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 93 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 93 %
FPF:UCJITBP301 Úvod do studia jazyka • 93 %
FPF:UCJITBP302 Fonetika a fonologie italštiny • 87 %
FPF:UCJITBP415 Nácvik psaní 1 • 73 %
FPF:UCJITBP404 Fonetická cvičení • 67 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 60 %
FPF:UCJITBP007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 60 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 47 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 40 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 40 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 33 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 100 %
FPF:UCJITBP306 Praktické cvičení z italštiny 2 • 100 %
FPF:UCJITBP308 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 50 %
FPF:UCJITBP126 Latina pro italisty 1 • 50 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJANGBP50 Italština 3 • 100 %
FPF:UCJITBP024 Italská morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJITBP311 Italská literatura 1 • 100 %
FPF:UCJITBP312 Praktické cvičení z italštiny 3 • 100 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 50 %
FPF:UCJANGBP47 Němčina 3 • 50 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 50 %
FPF:UCJITBP014 Latina pro italisty 2 • 50 %
FPF:UCJITBP017 Současné italské reálie 1 • 50 %

Italština (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJCI007 Dějiny a reálie Itálie 1 • 100 %
FPF:UCJCI104 Praktická cvičení z italštiny 1 • 100 %
FPF:UCJCI128 Italská konverzace 5 • 100 %
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
2. ročník
6. semestr
FPF:UCJCI004 Praktická cvičení z italštiny 6 • 100 %
FPF:UCJIT028 Italská syntax 2 • 100 %
FPF:UCJI1024 Italská literatura 4 • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:UCJIT027 Italská morfologie 2 • 50 %

Italština (jednooborové) (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 100 %
FPF:UCJBB002 Italština v písni 2 • 100 %
FPF:UCJCI010 Dějiny a reálie Itálie 2 • 100 %
FPF:UCJCI013 Latina pro italisty 1 • 100 %
FPF:UCJIT012 Italská konverzace 2 • 100 %
FPF:UCJIT306 Praktické cvičení z italštiny 2 • 100 %
FPF:UCJIT307 Komunikační cvičení 2 • 100 %
FPF:UCJIT308 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJIT309 Nácvik psaní 2 • 100 %
FPF:UCJIT331 Angličtina pro italisty 2 • 100 %
FPF:UCJIT332 Čeština konfrontačně • 100 %
FPF:UCJIT340 Současný Řím • 100 %

Knihovnictví (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKKBP0001 Úvod do studia knihovnictví • 100 %
FPF:UBKCJLBP02 Angličtina 1 • 99 %
FPF:UBKKBPNP32 Praktikum ze základů informatiky I • 99 %
FPF:UBKKBPS053 Sociální komunikace 1 • 99 %
FPF:UBKKBP002 Informační věda 1 • 99 %
FPF:UBKKBP1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 99 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 99 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 96 %
FPF:UBKKBPD014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 91 %
FPF:UBKKBPTP04 Knihovědný seminář • 75 %
FPF:UBKCJLBP41 Starší světová literatura • 63 %
2. semestr
FPF:UBKKBPS153 Sociální komunikace 2 • 100 %
FPF:UBKKBP0015 Elektronické informační zdroje • 100 %
FPF:UBKKBP0016 Knihovnická praxe 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0022 Informační věda 2 • 100 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 100 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 94 %
FPF:UBKKBPN132 Praktikum ze základů informatiky II • 75 %
FPF:UBKCJLBP57 Čtení děl starší české literatury • 25 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 19 %
FPF:UBKTN035 Teorie barev • 13 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 13 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKBPSB10 Knihovnická legislativa • 100 %
FPF:UBKKBP0005 Informační politika 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0007 Organizace a řízení projektů 1 • 100 %
FPF:UBKKBP0008 Věcné pořádání • 100 %
FPF:UBKKDBP035 Literární komunikace • 100 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 88 %
FPF:UBKKBP0002 Čtenářství a čtenářská gramotnost • 88 %
FPF:UBKKBP0004 Doplňování a zpracování knihovního fondu 1 • 88 %
FPF:UBKKBPD014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 75 %
FPF:UBKKBPNP13 Operační systémy I • 50 %
FPF:UBK00033 Literatura a hudba 1 • 50 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 13 %
FPF:UBKKBP1001 Úvod do informatiky a výpočetní techniky • 13 %

Knihovnictví (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UBKKA057 Literární komunikace • 100 %
FPF:UBKKA101 Úvod do studia a perspektivy oboru 2 • 100 %
FPF:UBKKA111 Informační etika 2 • 100 %
FPF:UBKKA201 Úvod do filozofie 2 • 100 %
FPF:UBKKA214 Počítačová gramotnost 2 • 100 %
FPF:UBKKA007 Seminář k dějinám knižní kultury 2 • 80 %
FPF:UBKKA102 Informační věda 2 • 80 %
FPF:UBKKA150 Biblioterapie • 80 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 60 %
FPF:UBKKA056 Dějiny knižní kultury 2 • 60 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 40 %
FPF:UBKKA213 Kapitoly z estetiky 2 • 40 %
FPF:UBKKAP01 Účast na konferenci • 20 %
3. semestr
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UBKC0007 Světová literatura 1 • 100 %
FPF:UBKKA036 Česká literatura po roce 1945 1 • 100 %
FPF:UBKKA049 Akvizice a organizace KF • 100 %
FPF:UBKKA055 Informační politika 1 • 100 %
FPF:UBKKA125 Knihovnická praxe 1 • 100 %
FPF:UBKKA202 SJ a věcné pořádání informací 1 • 100 %
FPF:UBKKA206 Informační gramotnost 1 • 100 %
FPF:UBKKA218 Komunikační dovednosti knihovníka • 100 %
FPF:UBKKA219 Rešeršní služby 1 • 100 %
FPF:UBKKA014 Dějiny knihoven a knihovnictví • 67 %
FPF:UBKKNC02 Hyde Park informačních profesionálů • 33 %
FPF:UBKTV084 Základy společenských věd I • 33 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UBKKA037 Česká literatura po roce 1945 2 • 100 %
FPF:UBKKA045 Identifikace dokumentů • 100 %
FPF:UBKKA059 Výzkumné metody v knihovnictví • 100 %
FPF:UBKKA155 Informační politika 2 • 100 %
FPF:UBKKA203 SJ a věcné pořádání informací 2 • 100 %
FPF:UBKKA207 Informační gramotnost 2 • 100 %
FPF:UBKKA220 Rešeršní služby 2 • 100 %
FPF:UBKKA221 Organizace a řízení projektů • 100 %
FPF:UBK00134 Regionální literatura • 91 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 82 %
FPF:UBKC0123 Literatura a etika • 64 %
FPF:UBKC0013 Světová literatura 2 • 55 %
FPF:UBKKA056 Dějiny knižní kultury 2 • 55 %
FPF:UBKKAP01 Účast na konferenci • 45 %
FPF:UBKKA102 Informační věda 2 • 45 %
FPF:UBKK0004 Management kultury • 36 %
FPF:UBKK010 Kurz rychlého čtení • 36 %
FPF:UBK01144 Interpretace bible • 36 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 18 %
FPF:UBKKBP01 Účast na konferenci • 18 %
5. semestr
FPF:UBKKA010 Teoretické základy projektování informačních systémů • 82 %
FPF:UBKKA013 Dokumentografické systémy • 82 %
FPF:UBKKA042 Výchova uživatelů • 82 %
FPF:UBKKA208 Řízení knihoven 1 • 82 %
FPF:UBKKA225 Knihovnická praxe 2 • 82 %
FPF:UBKKA050 Efektivní komunikace ve službách • 64 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 36 %
FPF:UBKKBP0003 Kurz práce s informacemi • 27 %
FPF:UBK01036 Čtení děl české literatury 1945 - 1968 • 27 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 18 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 18 %
3. ročník
6. semestr
FPF:UBKKA046 Informační průmysl • 100 %
FPF:UBKKA051 Služby knihoven a informační služby • 100 %
FPF:UBKKA053 Diplomový seminář • 100 %
FPF:UBKKA209 Řízení knihoven 2 • 100 %
FPF:UBKKA222 Digitalizace písemného kulturního dědictví • 44 %
FPF:UBKKMK09 Hyde Park informačních profesionálů • 44 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 33 %
FPF:KLJAP421 Angličtina 4 • 22 %
FPF:UBKKA213 Kapitoly z estetiky 2 • 22 %
FPF:UBKK010 Kurz rychlého čtení • 22 %
FPF:UBKKAP01 Účast na konferenci • 11 %
FPF:UBKKA102 Informační věda 2 • 11 %

Kulturní dědictví v regionální praxi (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA010 On medieval communication - an multilateral approach • 100 %
FPF:FPFVA011 International Tourism • 100 %
FPF:FPFVA043 Music Museology • 100 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 100 %
FPF:HKDRPNP005 Cultural Heritage • 100 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 100 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 100 %

Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UBK10010 Workshop divadelní inscenace I • 100 %
FPF:UBK10102 Dějiny světového divadla I/2 • 100 %
FPF:UBK10113 Dramatická tvorba v zrcadle starší české literatury • 100 %
FPF:UBK10115 Teorie literatury pro KD I/2 • 100 %
FPF:UBK12001 Dějiny českého divadla I • 100 %
FPF:UBK20107 Divadelní kritika • 100 %
FPF:UHV00017 Dějiny umění I • 100 %
FPF:UBK10014 Dramatická tvorba v zrcadle světové literatury • 89 %
FPF:UBK10104 Seminář divadelní tvorby I/2 • 89 %
FPF:UBK20003 Analýza dramatického textu I • 89 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 44 %
FPF:UBK10022 Alternativní divadlo • 44 %
FPF:UBK10155 Seminář české literatury I/2 • 44 %
FPF:UBKTV025 Rozhlasová dramaturgie • 33 %
FPF:UBK10046 Odborný projekt II • 33 %
FPF:UBK20124 Psychologie herectví • 33 %
FPF:UBK10008 Divadelní festival - rozborový seminář I • 22 %
FPF:UBK10045 Odborný projekt I • 22 %
FPF:UBK20101 Divadelní projekce I • 22 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 11 %
FPF:UBK10009 Praxe I • 11 %
FPF:UBK10019 Teorie dramatu • 11 %
FPF:UBK10108 Divadelní festival - rozborový seminář II • 11 %
FPF:UBK20102 Divadelní projekce II • 11 %
3. semestr
FPF:UBK10017 Dějiny světového divadla II/1 • 100 %
FPF:UBK10021 Seminář divadelní tvorby II/1 • 100 %
FPF:UBK10023 Management kultury I/1 • 100 %
FPF:UBK10025 Animace kultury • 100 %
FPF:UBK10105 Dramaturgický workshop II • 100 %
FPF:UBK10110 Workshop divadelní inscenace II • 100 %
FPF:UBK12016 Dějiny českého divadla II • 100 %
FPF:UBK20024 Dramaterapie • 100 %
FPF:UHV00018 Dějiny umění II • 100 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 89 %
FPF:UBK10074 Dramaturgie festivalů I • 67 %
FPF:UBK20102 Divadelní projekce II • 56 %
FPF:UBK20029 Japonská scénická kultura • 44 %
FPF:UBK10030 Dějiny evropské hudby I/1 • 33 %
FPF:UBK10109 Praxe II • 33 %
FPF:UBK20027 Překladatelská dílna • 33 %
FPF:UBK20105 "Zlatá šedesátá" v českém divadle • 33 %
FPF:UBK10108 Divadelní festival - rozborový seminář II • 22 %
FPF:UBK10047 Odborný projekt III • 11 %
FPF:UBK10055 Seminář české literatury I/1 • 11 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UBK10018 Divadelní teorie • 100 %
FPF:UBK10026 Úvod do scénografie • 100 %
FPF:UBK10117 Dějiny světového divadla II/2 • 100 %
FPF:UBK10121 Seminář divadelní tvorby II/2 • 100 %
FPF:UBK10123 Management kultury I/2 • 100 %
FPF:UBK20020 Analýza dramatického textu II • 100 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 100 %
FPF:UBK10019 Teorie dramatu • 90 %
FPF:UBK10075 Dramaturgie festivalů II • 90 %
FPF:UBK20124 Psychologie herectví • 70 %
FPF:UBK10022 Alternativní divadlo • 60 %
FPF:UBK20021 Scénická propedeutika 1 • 60 %
FPF:UBK20030 Japonské tradiční divadlo • 50 %
FPF:UBK10046 Odborný projekt II • 40 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 30 %
FPF:UBK20031 Seminář divadelní recenze 1 • 30 %
MU:MU14606 Kurz sebeobrany • 20 %
5. semestr
FPF:UBK10027 Dějiny světového divadla III/1 • 100 %
FPF:UBK10029 Seminář divadelní tvorby III/1 • 100 %
FPF:UBK12116 Dějiny českého divadla III • 100 %
FPF:UBK20028 Analýza dramatického textu III • 100 %
FPF:UBK10300 Diplomový seminář • 89 %
FPF:UBK10030 Dějiny evropské hudby I/1 • 67 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 56 %
FPF:UBK20022 Scénická propedeutika 2 • 44 %
FPF:UBK10209 Praxe III • 33 %
FPF:UBK20105 "Zlatá šedesátá" v českém divadle • 33 %
FPF:UBK10108 Divadelní festival - rozborový seminář II • 22 %
FPF:UBK20032 Seminář divadelní recenze 2 • 22 %
FPF:UCJIT003 Italská konverzace 1 • 22 %
FPF:UCJNOPBK45 Italština 1 • 22 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 22 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 11 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 11 %
FPF:UBK10008 Divadelní festival - rozborový seminář I • 11 %
FPF:UBK10025 Animace kultury • 11 %
FPF:UBK10047 Odborný projekt III • 11 %
FPF:UBK10058 Divadelní adaptace • 11 %
FPF:UBK10109 Praxe II • 11 %
FPF:UBK10208 Divadelní festival - rozborový seminář III • 11 %
FPF:UBK20027 Překladatelská dílna • 11 %
3. ročník
6. semestr
FPF:UBK00071 Seminář ze současné literatury • 100 %
FPF:UBK10129 Seminář divadelní tvorby III/2 • 100 %
FPF:UBK10127 Dějiny světového divadla III/2 • 89 %
FPF:UBK10130 Dějiny evropské hudby I/2 • 89 %
FPF:UBK10205 Dramaturgický workshop III • 89 %
FPF:UBK10210 Workshop divadelní inscenace III • 67 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 56 %
FPF:UBK10123 Management kultury I/2 • 22 %
FPF:UBK20106 Osobnosti polské divadelní režie • 22 %
FPF:UHV00021 Dějiny umění III • 22 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 11 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 11 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 11 %
FPF:UBK00116 Seminář tvůrčího psaní • 11 %
FPF:UBK20030 Japonské tradiční divadlo • 11 %
FPF:UBK20103 Divadelní projekce III • 11 %

Kulturní dramaturgie v divadelní praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UBKKDBP001 Scénická propedeutika • 98 %
FPF:UBKKDBP002 Divadlo v kontextu západní kultury • 98 %
FPF:UBKKDBP003 Divadelní festival I • 98 %
FPF:UBKKDBP004 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 96 %
FPF:UBKKDBP005 Filozofie I • 93 %
FPF:UBKKDBP006 Cizí jazyk 1 • 93 %
FPF:UBKKDBP007 Počítačová gramotnost • 93 %
FPF:UBKKDBP040 Psychologie reklamy • 80 %
FPF:UBKKDBP041 Masová komunikace • 67 %
FPF:UBKCJLBP15 Novější světová literatura • 50 %
FPF:UBKCJLBP17 Literatura v intermediální perspektivě 1 • 50 %
FPF:UBKKDBP014 Divadlo v české kultuře • 11 %
FPF:UBKKDBP022 Současné divadlo • 11 %
FPF:UBKKDBP025 Týmová práce • 11 %
2. semestr
FPF:UBKKDBP008 Dramaturgie kulturních projektů • 100 %
FPF:UBKKDBP009 Divadelní vnímání • 100 %
FPF:UBKKDBP011 Filozofie II • 100 %
FPF:UBKKDBP012 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UBKKDBP013 Cizí jazyk 2 • 100 %
FPF:UBKKDBP032 Základy divadelní dramaturgie • 100 %
FPF:UBKKDBP010 Zpravodajsko-publicistický seminář II • 80 %
FPF:UBKKDBP046 Dramaterapie • 80 %
FPF:UBKKDBP047 Základy uměleckého přednesu a veřejných mluvních projevů • 80 %
FPF:UBKCJLBP46 Tvůrčí psaní • 60 %
FPF:UBKKDBP033 Dramatická výchova – základy oboru • 60 %
FPF:UBKKDBP051 Multimédia a internet • 20 %
FPF:UBKTV012 Žurnalistické praktikum II • 20 %
FPF:UBKTV086 Současný český jazyk II • 20 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UBKKDBP014 Divadlo v české kultuře • 100 %
FPF:UBKKDBP015 Seminář divadelní tvorby I • 100 %
FPF:UBKKDBP016 Divadelní festival II • 100 %
FPF:UBKKDBP043 Public Relations • 100 %
FPF:UBKKDBP044 Ateliér scénáristické tvorby • 80 %
FPF:UBKKDBP035 Literární komunikace • 40 %
FPF:UBKKDBP042 Žurnalistické praktikum • 40 %
FPF:ARTAVTBP65 Rozhlasová reklama • 20 %
FPF:HKDRPBP044 Němčina III • 20 %
FPF:UBKCJLBP42 Rétorika • 20 %
FPF:UBKKDBP003 Divadelní festival I • 20 %
FPF:UBKKDBP004 Zpravodajsko-publicistický seminář I • 20 %
FPF:UBKTV106 Rozhlasová dramatika • 20 %

Lázeňství a turismus (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:ULGATLA011 Provoz lázeňských zařízení • 100 %
FPF:ULGATLA013 Společenský a diplomatický protokol • 100 %
FPF:ULGATLA010 Zdravotní péče a veřejné zdravotnictví • 98 %
FPF:ULGATLA012 Gastronomie v lázeňském provozu • 98 %
FPF:ULGATLA014 Gastronomické praktikum • 98 %
FPF:ULGATLA015 Informatika pro lázeňství • 95 %
FPF:ULGATLA016 Makroekonomie • 95 %
FPF:ULGATLA018 Odborná praxe - průběžná I • 93 %
FPF:ULGATLA019 Odborná praxe - souvislá I • 91 %
FPF:KLJAGJ12 Anglický jazyk II - pokročilí • 84 %
FPF:KLJNEJ22 Německý jazyk II - mírně pokročilí • 84 %
FPF:ULGATLA070 Ubytovací zařízení - historie a současnost • 84 %
FPF:ULGATLA065 Geografie cestovního ruchu II • 77 %
FPF:ULGATLA022 Informatika II • 28 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 14 %
FPF:ULGATLA066 Nápojová kultura • 14 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 12 %
3. semestr
FPF:ULGATLA027 Technické vybavení lázeňského provozu • 100 %
FPF:ULGATLA028 Služby cestovního ruchu • 100 %
FPF:ULGATLA029 Management v lázeňství a turismu • 100 %
FPF:ULGATLA030 Informatika pro turismus • 100 %
FPF:KLJAGJ13 Anglický jazyk III - pokročilí • 97 %
FPF:KLJNEJ23 Německý jazyk III - mírně pokročilí • 97 %
FPF:ULGATLA005 Výživa a výživové trendy • 97 %
FPF:ULGATLA026 Hygiena v lázeňském provozu • 97 %
FPF:ULGATLA032 Příprava a realizace turistického produktu I • 97 %
FPF:ULGATLA035 Metodika průvodcovské činnosti • 97 %
FPF:ULGATLA071 Výběrový seminář ke gastronomii I • 87 %
FPF:ULGATLA024 Balneoregenerace a revitalizace • 80 %
FPF:ULGATLA048 Nápojová kultura I • 37 %
FPF:ULGATLA068 Evropská gastronomie • 27 %
FPF:ULGATLA080 Italština pro turismus I • 27 %
FPF:ULGATLA043 Komunikace • 20 %
FPF:ULGATLA046 Speciální gastronomie • 20 %
2. ročník
4. semestr
FPF:KLJAGJ14 Anglický jazyk IV - pokročilí • 100 %
FPF:ULGATLA033 Dějiny kultury I • 100 %
FPF:ULGATLA038 Úvod do právní teorie a praxe • 100 %
FPF:ULGATLA053 Účetnictví II • 100 %
FPF:KLJNEJ24 Německý jazyk IV - mírně pokročilí • 98 %
FPF:ULGATLA034 Oblasti CR v České republice • 98 %
FPF:ULGATLA036 Marketing služeb • 98 %
FPF:ULGATLA041 Odborná praxe - průběžná II • 98 %
FPF:ULGATLA042 Odborná praxe - souvislá II • 98 %
FPF:ULGATLA047 Provoz cestovních kanceláří a agentur • 98 %
FPF:ULGATLA052 Příprava a realizace turistického produktu II • 98 %
FPF:ULGATLA101 Diplomový seminář I • 98 %
FPF:ULGATLA025 Fyzioterapie • 64 %
FPF:ULGATLA037 Účetnictví I • 60 %
FPF:ULGATLA066 Nápojová kultura • 45 %
FPF:ULGATLA072 Výběrový seminář ke gastronomii II • 43 %
FPF:ULGATLA061 Mystery Shopping • 40 %
FPF:ULGATLA027 Technické vybavení lázeňského provozu • 36 %
FPF:ULGATLA081 Italština pro turismus II • 23 %
FPF:ULGATLA044 Komunikativní dovednosti • 13 %
5. semestr
FPF:ULGATLA102 Diplomový seminář II • 81 %
FPF:KLJAGJ15 Anglický jazyk V - pokročilí • 69 %
FPF:ULGATLA104 Diplomová praxe I • 69 %
FPF:KLJNEJ25 Německý jazyk V - mírně pokročilí • 65 %
FPF:ULGATLA050 Dějiny kultury II • 65 %
FPF:ULGATLA054 Právo v oboru • 65 %
FPF:ULGATLA055 Finanční management I • 65 %
FPF:ULGATLA031 Psychologie • 63 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 44 %
FPF:ULGATLA068 Evropská gastronomie • 26 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 22 %
FPF:ULGATLA058 Řízení lidských zdrojů • 21 %
3. ročník
6. semestr
FPF:ULGATLA103 Diplomový seminář III • 94 %
FPF:ULGATLA105 Diplomová praxe II • 90 %
FPF:ULGATLA056 Podnikání v oboru • 88 %
FPF:ULGATLA063 Finanční management II • 88 %
FPF:ULGATLA064 Příprava projektů • 88 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 52 %
FPF:ULGATLA034 Oblasti CR v České republice • 37 %
FPF:KLJA0002 Media in Gastronomy, Tourism and Spa • 17 %
FPF:ULGATL1A01 Ekonomika provozu a služeb v cestovním ruchu • 15 %
FPF:ULGATL1A02 Péče o klienta, volnočasové aktivity • 15 %
FPF:ULGATL1A03 Lázeňství a turismus v České republice • 15 %
FPF:ULGATLA060 Rozvoj manažerských dovedností • 13 %
FPF:ULGATLA101 Diplomový seminář I • 13 %
FPF:ULGATLA053 Účetnictví II • 12 %
FPF:ULGATLA083 Italština pro turismus IV • 12 %

Monitorování životního prostředí (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UFPA002 Základy měření pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. fyziku • 100 %
FPF:UFPA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika pro Aplikovanou fyziku • 100 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 100 %
FPF:UHVM0090 Úvod do ochrany životního prostředí • 100 %
FPF:UF0D123 Úvod do práce s PC I • 98 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 96 %
FPF:UFCH010 Všeobecná chemie • 96 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 52 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 34 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 26 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 18 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 14 %
2. semestr
FPF:UFPA112 Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA128 Matematika II • 98 %
FPF:UFCH020 Základy geochemie životního prostředí • 96 %
FPF:UFPA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 96 %
FPF:UF0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows • 96 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 58 %
FPF:KTVPLAV2 Plavání 2 • 56 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 54 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 47 %
FPF:KTVSTTE2 Stolní tenis 2 • 44 %
FPF:KTVSQSH2 Squash 2 • 40 %
FPF:KTVFLRB2 Florbal 2 • 39 %
FPF:KTVKOPA2 Kopaná 2 • 33 %
FPF:KTVFLRZ2 Florbal - ženy 2 • 32 %
FPF:UFBL124 Programování v jazyce C • 32 %
FPF:KTVFLRM2 Florbal - muži 2 • 25 %
FPF:UFPA140 Základy počítačové fyziky • 25 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 18 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UFPA115 Praktikum III - Základy optiky • 67 %
FPF:UFPA126 Fyzikální vlastnosti atmosféry a ochrana ovzduší • 67 %
FPF:UFZPV01 Aplikace pro projektový management • 67 %
FVP:UVSRPCP016 Správní právo I. • 67 %
FPF:KLJAP120 Angličtina 1 • 50 %
FPF:KLJAP320 Angličtina 3 • 50 %
FPF:KTVKOPA1 Kopaná 1 • 50 %
FPF:UFCH010 Všeobecná chemie • 50 %
FPF:UFPA002 Základy měření pro Apl. fyziku • 50 %
FPF:UFPA110 Mechanika a molekulová fyzika pro Apl. fyziku • 50 %
FPF:UFPA111 Praktikum I - Mechanika a molekulová fyzika pro Aplikovanou fyziku • 50 %
FPF:UFPA120 Fyzikální základy elektroniky I • 50 %
FPF:UFPA121 Praktikum ze základů elektroniky I • 50 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 50 %
FPF:UFZP002 Statistika a analýza dat • 50 %
FPF:UHVMF067 Dokumentace přírodního dědictví I • 50 %
FPF:UHVM0009 Ochrana životního prostředí I • 50 %
FPF:UHVM0090 Úvod do ochrany životního prostředí • 50 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 33 %
FPF:KTVAERO1 Aerobik 1 • 33 %
FPF:KTVFLRM1 Florbal - muži 1 • 33 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 33 %
FPF:KTVSTTE1 Stolní tenis 1 • 33 %
FPF:UFPA114 Základy optiky • 33 %
FPF:UFPA229 Matematika III • 33 %
FPF:UF0D106 Analýza signálu • 33 %
FPF:FPFZADPS Absolvování dlouhodobé zahraniční profesní stáže • 17 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 17 %
FPF:FPFZAH02 Absolvování krátkodobé zahraniční studijní stáže • 17 %
FPF:FPFZAH04 Čeština pro cizince • 17 %
FPF:FPFZAKPS Absolvování krátkodobé zahraniční profesní stáže • 17 %
FPF:KTVBADM1 Badminton 1 • 17 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 17 %
FPF:KTVFLRZ1 Florbal - ženy 1 • 17 %
FPF:KTVODBJ1 Odbíjená 1 • 17 %
FPF:KTVSQSH1 Squash 1 • 17 %
FPF:UHVM0081 Ochrana přírodního dědictví • 17 %
4. semestr
FPF:UFPA124 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí I • 100 %
FPF:UFZP001 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UF0D129 Snímače a měření fyzikálních veličin • 100 %
FPF:UHVM0075 Ochrana životního prostředí II • 100 %
FPF:UFBL124 Programování v jazyce C • 67 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 67 %
FVP:USESV0160 Teorie veřejné správy • 67 %
FVP:UVSRPV0165 Veřejná správa v ČR • 67 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 50 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 50 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 33 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 33 %
FPF:UFPA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 17 %
FPF:UFPA128 Matematika II • 17 %
FPF:UFZP501 Terénní cvičení z monitorování životního prostředí • 17 %
FPF:UF0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows • 17 %
3. ročník
5. semestr
FPF:UFPA125 Fyzikální metody a principy měření veličin char. životní prostředí II • 100 %
FPF:UF0D110 Měřící systémy s PC I • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 80 %
FPF:UFPA133 Monitorování půd a vod • 80 %
FPF:UHVM0081 Ochrana přírodního dědictví • 80 %
FVP:UVSRPCP035 Vybrané kapitoly z práva • 80 %
FPF:UFPA229 Matematika III • 40 %
FPF:UF0D106 Analýza signálu • 40 %
FPF:UHVM0009 Ochrana životního prostředí I • 40 %
FPF:UFPA114 Základy optiky • 20 %
FPF:UFPA120 Fyzikální základy elektroniky I • 20 %
FPF:UFPA121 Praktikum ze základů elektroniky I • 20 %
FPF:UFZP002 Statistika a analýza dat • 20 %
FPF:UHVMF067 Dokumentace přírodního dědictví I • 20 %
FVP:UVSRPCP016 Správní právo I. • 20 %
6. semestr
FPF:UFPA140 Základy počítačové fyziky • 100 %
FPF:UF0D112 Aplikace měřících systémů s PC • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 50 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 50 %
FPF:KLJAP220 Angličtina 2 • 50 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 50 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 50 %
FPF:UFPA300 Seminář k bakalářské práci • 50 %
FPF:UFZP501 Terénní cvičení z monitorování životního prostředí • 50 %
FPF:UF0D111 Měřící systémy s PC II • 50 %
FPF:UHVMF082 Dokumentace přírodního dědictví II • 50 %
FVP:UVSRPCP008 Úvod do právní teorie a praxe • 50 %
FVP:UVSRPCP014 Moderní informační a komunikační technologie • 50 %
FVP:UVSRPCP018 Komunikace • 50 %
FVP:UVSRPCP024 Správní právo II. • 50 %
FVP:UVSRPCP039 Ekonomické a sociální aspekty Evropské unie • 50 %
FVP:UVSRPCP040 Personalistika a řízení lidských zdrojů • 50 %

Multimediální techniky (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UFMMTBP009 Myšlení obrazem • 100 %
FPF:UFMMTBP014 Úvod do scenáristiky a dramaturgie • 100 %
FPF:UFMMTBP033 Úvod do umělecké fotografie • 96 %
FPF:UFMMTBP017 Analýza audiovizuálních děl • 93 %
FPF:UFMMTBP019 Angličtina 1 • 93 %
FPF:UFMMTBP003 Mechanika a termika • 89 %
FPF:UFMMTBP001 Vybrané partie z užité matematiky 1 • 71 %
FPF:UFMMTBP029 Fyzika, filosofie a umění • 64 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 14 %
2. semestr
FPF:UFMMTBP002 Vybrané partie z užité matematiky 2 • 94 %
FPF:UFMMTBP004 Elektřina a magnetismus • 94 %
FPF:UFMMTBP010 Základy kamerové tvorby 1 • 94 %
FPF:UFMMTBP012 Základy střihové skladby 1 • 94 %
FPF:UFMMTBP015 Základy režie a komunikace v AV tvorbě • 94 %
FPF:UFMMTBP016 Záznam a zpracování zvuku 1 • 94 %
FPF:UFMMTBP020 Angličtina 2 • 94 %
FPF:UFMMTBP025 Komunikace přírodních věd • 94 %
FPF:UFMMTBP036 Zvuková a hudební složka AV díla • 11 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UFMMTBP005 Optika • 100 %
FPF:UFMMTBP007 Základy astronomie a astrofyziky • 100 %
FPF:UFMMTBP008 Kritické myšlení a vědecká metoda • 100 %
FPF:UFMMTBP011 Základy kamerové tvorby 2 • 100 %
FPF:UFMMTBP013 Základy střihové skladby 2 • 100 %
FPF:UFMMTBP032 Záznam a zpracování zvuku 2 • 100 %
FPF:UFMMTBP035 Pořady pro planetária • 100 %
FPF:UFMMTBP026 Popularizace astronomie • 85 %
FPF:UFMMTBP001 Vybrané partie z užité matematiky 1 • 54 %
FPF:UFMMTBP003 Mechanika a termika • 23 %
FPF:UFMMTBP017 Analýza audiovizuálních děl • 15 %
FPF:UFMMTBP019 Angličtina 1 • 15 %

Multimediální techniky (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UFMM004 Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFMM005 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFMM013 Matematika II • 100 %
FPF:UFMM020 Základy oboru kamera a střihová skladba 1 • 100 %
FPF:UFMM025 Základy režie a komunikace v AV tvorbě • 93 %
FPF:UFMM521 Základy hudební tvorby • 93 %
FPF:UFMM527 Základy oboru dokumentární tvorba • 93 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 87 %
FPF:UFMM520 Záznam a zpracování zvuku • 87 %
FPF:UFMM525 Analýza audiovizuálních děl • 80 %
FPF:UFMM017 Operační systémy v PC I - MS Windows • 33 %
FPF:KTVAERO2 Aerobik 2 • 20 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 13 %
3. semestr
FPF:UFMM006 Základy optiky • 100 %
FPF:UFMM007 Praktikum III - Základy optiky • 100 %
FPF:UFMM010 Fyzikální základy elektroniky I • 100 %
FPF:UFMM011 Praktikum ze základů elektroniky I • 100 %
FPF:UFMM014 Matematika III • 100 %
FPF:UFMM021 Základy oboru kamera a střihová skladba 2 • 100 %
FPF:UFMM023 Zvuková a hudební složka AV díla • 100 %
FPF:UFMM529 Moderní publikační metody • 100 %
FPF:UFMM018 Počítačové periférie • 92 %
FPF:UFMM534 Semináře multimediálních technik • 92 %
FPF:UFMM530 Tvorba www stránek • 85 %
FPF:UFMM514 Počítačová grafika - 2D Grafika • 77 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 31 %
FPF:KLJNP120 Němčina 1 • 15 %
FPF:UBKTV095 Dějiny světové a české kinematografie I • 15 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UFMM009 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UFMM029 Multimediální praxe 1 • 100 %
FPF:UFMM008 Základy počítačové fyziky • 95 %
FPF:UFMM510 Optika ve filmu a fotografii • 95 %
FPF:UFMM518 Základy sound engineeringu • 95 %
FPF:UFMM515 Počítačová grafika - Prezentace a reklama • 90 %
FPF:UFMM526 Legislativa v audiovizuální tvorbě • 90 %
FPF:UFMM504 Experimentální fotografie a astrofotogra • 85 %
FPF:UFUF015 Problematika osvětlování a práce v ateli • 85 %
FPF:UFMM017 Operační systémy v PC I - MS Windows • 75 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 65 %
FPF:UFMM525 Analýza audiovizuálních děl • 25 %
FPF:UFMM513 LaTeX • 20 %
FPF:UFMM523 Populárně-vědecká praxe • 20 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 15 %
5. semestr
FPF:UFMM027 Seminář k bakalářské práci 1 • 80 %
FPF:UFMM030 Multimediální praxe 2 • 80 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 72 %
FPF:UFMM519 Vědecká metoda, kritické myšlení • 44 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 24 %
FPF:UFMM531 Příprava populárně-vědeckých pořadů • 16 %
3. ročník
6. semestr
FPF:UFMM028 Seminář k bakalářské práci 2 • 100 %
FPF:UFMM024 Fyzika, filosofie a umění • 58 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 25 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 25 %
FPF:UFMM029 Multimediální praxe 1 • 25 %
FPF:UFMM008 Základy počítačové fyziky • 17 %
FPF:UFMM504 Experimentální fotografie a astrofotogra • 17 %
FPF:UFMM526 Legislativa v audiovizuální tvorbě • 17 %

Němčina (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:FPFVA014 Czech heaven: historical figures in national mythology • 100 %
FPF:UCJLITBA Německá literatura od baroka ke klasice • 100 %
FPF:UCJNLEX Německá lexikologie • 100 %
FPF:UCJNNKTS Textsorten in Printmedien • 100 %
FPF:UCJNNPDID Didaktik DaF • 100 %
FPF:UCJNNPLGT1 Linguistische Textanalyse 1 • 100 %
FPF:UCJNNPWB Wortbildung im Deutschen • 100 %
FPF:UCJNPLIT Německy psaná literatura 20. století • 100 %
FPF:UCJNP043 Analýza cizojazyčné učebnice 1 • 100 %

Němčina - MAIOR (bakalářský prezenční hlavní)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 100 %
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 100 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 100 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 100 %
FPF:UCJNCOBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJNCOBP05 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 100 %

Němčina - MINOR (bakalářský prezenční vedlejší)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJANGBP04 Úvod do filozofie • 100 %
FPF:UCJANGBP01 Praktická cvičení 1 • 93 %
FPF:UCJANGBP03 Úvod do studia literatury • 93 %
FPF:UCJNCOBP01 Německá propedeutika • 93 %
FPF:UCJNCOBP03 Fonetika a fonologie • 93 %
FPF:UCJNCOBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 87 %
FPF:UCJANGBP21 Nácvik anglické výslovnosti • 60 %
FPF:UCJNCOBP22 Fonetická cvičení • 53 %
FPF:UCJANGBP33 Introduction to Poetry • 47 %
FPF:UCJANGBP51 Studijní dovednosti • 40 %
FPF:UCJANGBP22 Prezentační dovednosti • 33 %
FPF:UCJANGBP48 Italština 1 • 20 %
FPF:UCJNCOBP41 Celoživotní systematické učení • 20 %
FPF:UCJANGBP45 Němčina 1 • 13 %
2. semestr
FPF:UCJANGBP02 Úvod do studia jazyka • 83 %
FPF:UCJANGBP05 Praktická cvičení 2 • 83 %
FPF:UCJANGBP06 Anglická literatura 1 • 83 %
FPF:UCJANGBP07 Culture Studies 1 • 83 %
FPF:UCJNCOBP06 Úvod do literatury • 83 %
FPF:UCJNCOBP07 Praktické cvičení z němčiny 2 • 83 %
FPF:UCJNCOBP08 Reálie a historie německy mluvících zemí I • 83 %
FPF:UCJNCOBP23 Cvičení z německé gramatiky • 67 %
FPF:UCJANGBP20 Komunikační cvičení • 50 %
FPF:UCJANGBP35 Young Adult Fiction • 50 %
FPF:FPFVA036 Creative Writing and Reading • 17 %
FPF:UBKCJLBP08 Angličtina 2 • 17 %
FPF:UBKCJLBP09 Morfologie • 17 %
FPF:UBKCJLBP10 Základní pojmy poetiky • 17 %
FPF:UBKCJLBP45 Drama a divadlo • 17 %
FPF:UBKKBP0017 Dějiny knihy • 17 %
FPF:UBKKDBP027 Teorie umění a estetika • 17 %
FPF:UBK00051 Rétorika • 17 %
FPF:UCJANGBP49 Italština 2 • 17 %
FPF:UCJANGBP52 Úvod do odborné terminologie • 17 %
FPF:UCJNCOBP43 Italština 2 • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJANGBP08 Gramatika 1 • 100 %
FPF:UCJANGBP09 Anglická literatura 2 • 100 %
FPF:UCJANGBP10 Praktická cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJNCOBP10 Praktické cvičení z němčiny 3 • 100 %
FPF:UCJNCOBP11 Německá morfologie • 100 %
FPF:UCJNCOBP12 Německá literatura v kontextu • 100 %
FPF:UCJNCOBP13 Reálie a historie německy mluvících zemí II • 100 %
FPF:UCJANGBP23 Překladová cvičení 1 • 50 %
FPF:FPFZAKPS Absolvování krátkodobé zahraniční profesní stáže • 25 %
FPF:UCJANGBP38 British Poems for Our Times • 25 %
FPF:UCJANGBP53 Obchodní angličtina • 25 %
FPF:UCJANGBP56 Absolvování dlouhodobé zahraniční stáže • 25 %
FPF:UCJNCOBP45 Italština 3 • 25 %
FPF:UCJRAKLI Rakouské lingvoreálie • 25 %

Němčina (dvouoborové) (bakalářské prezenční dvouoborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJCVIK1 Jazyková cvičení 1 • 100 %
FPF:UCJKOMCN Komunikační cvičení • 100 %
FPF:UCJLITST Úvod do literárních studií • 100 %
FPF:UCJLVSPN Lingvistická propedeutika • 100 %
FPF:UCJNGRAM Cvičení z německé gramatiky • 67 %
FPF:KTVFLRB1 Florbal 1 • 33 %
2. semestr
FPF:UCJCVIK2 Jazyková cvičení 2 • 83 %
FPF:UCJNELIN Německé lingvoreálie • 83 %
FPF:UCJOKN09 Prezentační techniky • 83 %
FPF:UCJSNELI Současná německá literatura • 83 %
FPF:UCJFONE Fonetika a fonologie • 33 %
FPF:UCJFOSEM Fonetický seminář • 33 %
FPF:KTVBADM2 Badminton 2 • 17 %
FPF:KTVODBJ2 Odbíjená 2 • 17 %
FPF:UCJOKN03 Tvorba textů 1 (administrativní styl) • 17 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJCVIK3 Jazyková cvičení 3 • 100 %
FPF:UCJLITBA Německá literatura od baroka ke klasice • 100 %
FPF:UCJNMOF1 Německá morfologie 1 • 100 %
FPF:UCJRAKLI Rakouské lingvoreálie • 100 %
FPF:UCJNBP01 Úvod do psaní závěrečných prací • 75 %
FPF:UCJFONE Fonetika a fonologie • 50 %
FPF:UCJFOSEM Fonetický seminář • 50 %
FPF:UCJNOKOR Německá obchodní korespondence • 50 %
FPF:UCJAPG1 Angličtina pro germanisty 1 • 25 %
4. semestr
FPF:UCJCVIK4 Jazyková cvičení 4 • 100 %
FPF:UCJLITRO Německá literatura od romatiky k realismu • 100 %
FPF:UCJNMOF2 Německá morfologie 2 • 100 %
FPF:UCJOKN03 Tvorba textů 1 (administrativní styl) • 75 %
FPF:UCJSYNTX Německá syntax • 50 %
FPF:UCJAPG2 Angličtina pro germanisty 2 • 25 %
3. ročník
5. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 71 %
FPF:UCJCVIK5 Jazyková cvičení 5 • 57 %
FPF:UCJNLEX Německá lexikologie • 57 %
FPF:UCJNPLIT Německy psaná literatura 20. století • 57 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 29 %
FPF:UCJAP031 Bakalářská práce • 29 %
FPF:UCJNBP03 Seminář k bakalářské práci 1 • 29 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 14 %
FPF:UCJBAKPR Bakalářská práce • 14 %
FPF:UCJNOKOR Německá obchodní korespondence • 14 %
6. semestr
FPF:UCJCVIK6 Jazyková cvičení 6 • 88 %
FPF:UCJOKN14 Lingvoreálie Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska • 75 %
FPF:UCJSYNTX Německá syntax • 75 %
FPF:UCJBAKPR Bakalářská práce • 50 %
FPF:UCJNBP04 Seminář k bakalářské práci 2 • 50 %
FPF:UCJOKN09 Prezentační techniky • 38 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 13 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 13 %
FPF:UCJOKN03 Tvorba textů 1 (administrativní styl) • 13 %

Němčina pro odbornou praxi (bakalářský prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJNOPBP01 Úvod do studia jazyka • 100 %
FPF:UCJNOPBP02 Praktické cvičení z němčiny 1 • 100 %
FPF:UCJNOPBP03 Fonetická cvičení • 100 %
FPF:UCJNOPBP39 Angličtina 1 • 100 %
FPF:UCJNOPBP21 Nácvik psaní • 80 %
FPF:UCJOPBP001 Celoživotní systematické učení • 80 %
FPF:UCJOPBP002 Obchodní komunikace • 80 %
FPF:UCJNOPBP45 Italština 1 • 60 %
FPF:KTVPLAV1 Plavání 1 • 20 %
FPF:UBKC0032 Literatura a film 1 • 20 %
FPF:UCJAP004 Nácvik anglické výslovnosti • 20 %
FPF:UCJOPBP007 Fondy EU a projektové řízení • 20 %
FPF:UHVP0013 Památkové zájmy a společnost • 20 %
2. semestr
FPF:UCJNOPBP04 Praktické cvičení z němčiny 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP05 Reálie a historie německy mluvicích zemí I • 100 %
FPF:UCJNOPBP22 Úvod do literatury • 100 %
FPF:UCJNOPBP40 Angličtina 2 • 100 %
FPF:UCJNOPBP46 Italština 2 • 100 %
FPF:UCJOPBP003 Firemní kultura a týmová práce • 100 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UCJNOPBP06 Praktické cvičení z němčiny 3 • 100 %
FPF:UCJNOPBP07 Německá literatura • 100 %
FPF:UCJNOPBP08 Gramatika I • 100 %
FPF:UCJNOPBP09 Interkulturní komunikace • 100 %
FPF:UCJNOPBP10 Reálie a historie německy mluvicích zemí II • 100 %
FPF:UCJNOPBP13 Práce s textem a slovní zásobou • 100 %
FPF:UCJNOPBP23 Komunikační dovednosti • 100 %
FPF:UCJNOPBP41 Angličtina 3 • 100 %
FPF:UCJNOPBP47 Italština 3 • 100 %
FPF:UCJNP026 Didaktika němčiny 1 • 100 %

Památková péče (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
FPF:UHVHPPBP21 Architektonická typologie a tvarosloví • 100 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 95 %
FPF:UHVHMBP042 Základy latinské gramatiky • 95 %
FPF:UHVHPPBP03 Angličtina I • 95 %
FPF:UHVHPPBP20 Dějiny památkové péče • 95 %
FPF:UHVHPPBP33 Památkové zájmy a společnost • 90 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 71 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 71 %
2. semestr
FPF:UHVHMBP007 Základy pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHMBP008 Seminář k základům pomocných věd historických • 100 %
FPF:UHVHPPBP06 Němčina pro historiky • 100 %
FPF:UHVHPPBP07 Angličtina II • 100 %
FPF:UHVHPPBP22 Materiály a konstrukce • 100 %
FPF:UHVHPPBP23 Teorie a právní úprava památkové péče • 100 %
FPF:UHVHPPBP24 Odborná praxe I • 100 %
FPF:UHVHPPBP38 Úvod do dějin umění • 100 %
FPF:UHVHPPBP46 Vybrané kapitoly z dějin středověku II • 100 %
FPF:UHVHMBP036 Dějiny starověku II • 67 %
FPF:UHVHMBP037 Základy archeologie • 67 %
FPF:UHVHMBP038 Ochrana přírodního dědictví • 67 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UHVHPPBP10 Angličtina III • 100 %
FPF:UHVHPPBP30 Interpretační seminář I • 100 %
FPF:UHVHPPBP39 Dějiny umění • 100 %
FPF:UHVHMBP001 Úvod do studia dějin • 50 %
FPF:UHVHMBP014 Dějiny středověku I • 50 %
FPF:UHVHMBP015 Dějiny raného novověku I • 50 %
FPF:UHVHMBP045 Vybrané kapitoly z dějin středověku I • 50 %
FPF:UHVHMBP050 Vybrané kapitoly z novodobých dějin I • 50 %
FPF:UHVHMBP052 Dějiny starověku I • 50 %
FPF:UHVHPPBP20 Dějiny památkové péče • 50 %
FPF:UHVHPPBP25 Stavebněhistorický průzkum • 50 %
FPF:UHVHPPBP26 Seminář ke stavebněhistorickému průzkumu • 50 %
FPF:UHVHPPBP34 Konzervace a restaurování I • 50 %
FPF:UHVHPPBP47 Vybrané kapitoly z dějin raného novověku I • 50 %

Počítačová technika a její aplikace (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UFBL124 Programování v jazyce C • 100 %
FPF:UFPA112 Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA113 Praktikum II - Základy elektřiny a magnetismu • 100 %
FPF:UFPA128 Matematika II • 100 %
FPF:UF0D100 Operační systémy v PC I - MS Windows • 100 %
FPF:UF0D122 Úvod do práce s PC II • 100 %
FPF:UF0D171 Vizuální objektové programování II • 100 %
FPF:KLJAP221 Angličtina 2 • 33 %
3. semestr
FPF:UFCN118 Hardware PC • 50 %
FPF:UFMM530 Tvorba www stránek • 50 %
FPF:UFPA114 Základy optiky • 50 %
FPF:UFPA115 Praktikum III - Základy optiky • 50 %
FPF:UFPA120 Fyzikální základy elektroniky I • 50 %
FPF:UFPA121 Praktikum ze základů elektroniky I • 50 %
FPF:UFPA127 Matematika I • 50 %
FPF:UFPA129 Matematika III • 50 %
FPF:UFZP002 Statistika a analýza dat • 50 %
FPF:UF0D101 Operační systémy v PC II - Linux • 50 %
FPF:UF0D105 Assembler a BIOS • 50 %
FPF:UF0D106 Analýza signálu • 50 %
FPF:UF0D127 Počítačové periferie • 50 %
FPF:UF0D132 SQL databáze • 50 %
FPF:UF0D133 Programování v jazyce Perl • 50 %
FPF:UF0D150 Počítačové sítě I • 50 %
FPF:UF0D165 Počítačová grafika I - Digitální fotografie, úprava fotografií • 50 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UFPA108 Číslicová technika • 100 %
FPF:UFPA109 Praktikum z číslicové techniky • 100 %
FPF:UFPA122 Fyzikální základy elektroniky II • 100 %
FPF:UFPA123 Praktikum ze základů elektroniky II • 100 %
FPF:UFZP001 Úvod do moderní fyziky • 100 %
FPF:UF0D138 Programování v jazyce PHP • 100 %
FPF:UF0D151 Počítačové sítě II • 100 %
FPF:UF0D197 Programování v jazyce Java-Script • 100 %
5. semestr
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UFPT502 Fyzikální vlastnosti metalických a optických vedení pro přenos dat • 100 %
FPF:UF0D107 Převodníky analogových a číslicových signálů • 100 %
FPF:UF0D152 Počítačové sítě III • 100 %
FPF:UF0D154 Komunikační protokoly, šifrování • 100 %
FPF:UF0D166 Počítačová grafika II - Vektorová grafika • 100 %
FPF:UF0D187 Multimediální aplikace • 100 %
FPF:UF0D195 XML • 100 %
FPF:UF0D202 Návrh a instalace datových sítí • 100 %

Anglický jazyk (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:UCJAJNP001 Praktická cvičení 7 • 100 %
FPF:UCJAJNP002 Výstavba textu • 100 %
FPF:UCJAJNP003 Literární kritika a teorie • 100 %
FPF:UCJAJNP011 Academic Writing 1 • 100 %
FPF:UCJAJNP012 Přehled irské literatury • 100 %
FPF:UCJAJNP015 Povídková tvorba v anglicky mluvících zemích • 100 %
FPF:UCJAJNP013 Teorie a metodika překladu • 94 %
FPF:UCJAJNP014 Literární text v populární hudbě • 89 %

Angličtina (dvouoborové) (magisterské navazující prezenční dvouoborové)

1. ročník
3. semestr
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 100 %
4. semestr
FPF:FPFVA019 European Tourist Destinations • 100 %
FPF:FPFVA030 Introduction to African Writing in English • 100 %
FPF:FPFVA101 Culinary Geography • 100 %
FPF:FSZZKVETEN Státní závěrečná zkouška - květen • 100 %
FPF:UCJAALK1 Současná americká literatura • 100 %

Angličtina (jednooborové) (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UCJAAFR1 Anglická frazeologie • 100 %
FPF:UCJAPRC8 Praktická cvičení 8 • 100 %
FPF:UCJAAWR2 Academic Writing 2 • 92 %
FPF:UCJANP23 Úvod do korpusové lingvistiky • 92 %
FPF:UCJANP25 Tendence ve výslovnosti současné angličtiny • 92 %
FPF:UCJAVYT1 Výstavba textu • 92 %
FPF:UCJAOP01 Teorie a metodika překladu • 83 %
FPF:UCJAAMP1 Americká povídka • 67 %
FPF:UCJANP05 Přehled britské literatury • 67 %
FPF:UCJADAN2 Didaktika angličtiny 2 • 50 %
FPF:UCJANP26 Srovnávací onomasiologie vl. jmen • 50 %
FPF:UCJAOP03 Zázemí překladatele a jeho nástroje • 50 %
FPF:UCJANP21 Ročníková práce • 42 %
FPF:UCJAOP02 Typologie textu a jeho překladatelská analýza • 42 %
FPF:UCJAOP13 Překlad a odborná terminologie • 42 %
FPF:UCJAOP14 Překlad s pomocí specializovaného software • 42 %
FPF:FPFVA030 Introduction to African Writing in English • 33 %
FPF:UCJANP03 Postkoloniální literatura • 33 %
3. semestr
FPF:UCJAACN1 Analýza cizojazyčné učebnice • 100 %
FPF:UCJAAND1 Anglické dialekty • 100 %
FPF:UCJANP19 Praktická cvičení 9 • 100 %
FPF:UCJANP28 Diplomový seminář • 100 %
FPF:UCJAOP09 Překlad z oblasti strojírenství a metalu • 100 %
FPF:FPFVA017 Film Adaptations for Conversation Practice • 80 %
FPF:UCJANP06 Přehled americké literatury • 70 %
FPF:UCJAOP15 Překlad z oblasti ekologie, biologie a chemie • 70 %
FPF:FPFVA002 Towards Postmodernity and After • 60 %
FPF:UCJAOP06 Překladatelské, jazykové a typografické korektury • 60 %
FPF:UCJAOP10 Překlad z oblasti státní správy, Evropské unie a práva • 50 %
FPF:UCJANP27 Didaktika angličtiny 1 • 30 %
FPF:UCJAOP16 Překlad z ekonomické oblasti • 30 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 20 %
2. ročník
4. semestr
FPF:UCJANP04 Literární text v populární hudbě • 81 %
FPF:UCJASAL1 Současná americká literatura • 69 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 63 %
FPF:UCJANP03 Postkoloniální literatura • 56 %
FPF:UCJANP21 Ročníková práce • 44 %
FPF:UCJAOP13 Překlad a odborná terminologie • 31 %
FPF:FPFVA036 Creative Writing and Reading • 25 %
FPF:FPFVA008 The Jews of Central and Eastern Europe: Politics and Culture • 13 %
FPF:FPFVA030 Introduction to African Writing in English • 13 %
FPF:UCJANP26 Srovnávací onomasiologie vl. jmen • 13 %
FPF:UCJAOP03 Zázemí překladatele a jeho nástroje • 13 %

Archeologie (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
FPF:UAA0106 Archeologie Evropy - neolit a eneolit I • 100 %
FPF:UAA0107 Archeologie Evropy - doba bronzová a halštatská I • 100 %
FPF:UAA0110 Retrospektivní seminář z metodologie I • 100 %
FPF:UAA0112 Retrospektivní seminář ze stř. archeologie I • 100 %
FPF:UAA0135 Archeologie Evropy - středověk I • 100 %
FPF:UAA1258 VS - Archeologie římských provincií I • 100 %
2. semestr
FPF:UAA0133 Archeologie Evropy - neolit a eneolit II • 100 %
FPF:UAA0134 Archeologie Evropy - doba bronzová a halštatská II • 100 %
FPF:UAA0105 Archeologie Evropy - paleolit a mezolit • 75 %
FPF:UAA0109 Archeologie Evropy - doba římská a SN • 75 %
FPF:UAA0111 Retrospektivní seminář z metodologie II • 75 %
FPF:UAA0113 Retrospektivní seminář ze stř. archeologie II • 75 %
FPF:UAA0136 Archeologie Evropy - středověk II • 75 %
FPF:UAA0497 Povinná praxe po 4. ročníku • 75 %
FPF:UAA1259 VS - Archeologie římských provincií II • 75 %
FPF:UAA0141 Popelnicová pole v Evropě • 50 %
FPF:UAA0142 Základy postmedievální archeologie • 50 %
FPF:UAA0121 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 25 %
FPF:UAA0132 Pravěk a raný středověk Oderské brány • 25 %
FPF:UAA1250 Geografické informační systémy v archeologii • 25 %
FPF:UAA1260 Těžba a zpracování kovů ve středověku • 25 %
2. ročník
3. semestr
FPF:UAA0198 Diplomový seminář I • 83 %
FPF:FSZZUNOR Státní závěrečná zkouška - únor • 50 %
FPF:UAA0110 Retrospektivní seminář z metodologie I • 33 %
FPF:UAA0138 Středověká keramika • 33 %
FPF:UAA0139 Dějiny slezské archeologie • 33 %
FPF:UAA0140 Skýtská hmotná kultura na Moravě a českém Slezsku • 33 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 17 %
FPF:UAA0108 Archeologie Evropy - doba laténská • 17 %
FPF:UAA0135 Archeologie Evropy - středověk I • 17 %
FPF:UAA0137 Duchovní projevy v pravěku • 17 %
4. semestr
FPF:UAA0199 Diplomový seminář II • 60 %
FPF:UAA1250 Geografické informační systémy v archeologii • 60 %
FPF:FSZZSRPEN Státní závěrečná zkouška - srpen • 40 %
FPF:UAA0105 Archeologie Evropy - paleolit a mezolit • 40 %
FPF:UAA0111 Retrospektivní seminář z metodologie II • 40 %
FPF:UAA0121 Denní život lovecko-sběračské komunity v paleolitu • 40 %
FPF:UAA0134 Archeologie Evropy - doba bronzová a halštatská II • 40 %
FPF:UAA1260 Těžba a zpracování kovů ve středověku • 40 %
FPF:FPFZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže • 20 %
FPF:UAA0109 Archeologie Evropy - doba římská a SN • 20 %
FPF:UAA0113 Retrospektivní seminář ze stř. archeologie II • 20 %
FPF:UAA0129 Osteologie pro archeology • 20 %
FPF:UAA0132 Pravěk a raný středověk Oderské brány • 20 %
FPF:UAA0133 Archeologie Evropy - neolit a eneolit II • 20 %
FPF:UAA0136 Archeologie Evropy - středověk II • 20 %
FPF:UAA0141 Popelnicová pole v Evropě • 20 %
FPF:UAA1259 VS - Archeologie římských provincií II • 20 %

Audiovizuální tvorba (navazující prezenční jednooborový)

1. ročník
1. semestr
FPF:ARTAVTNP01 Estetika pro praxi I • 100 %
FPF:ARTAVTNP02 Teorie a praxe kulturních průmyslů • 100 %
FPF:ARTAVTNP04 Vizuální studia • 100 %
FPF:ARTAVTNP05 Současná česká kinematografie a televizní tvorba • 100 %
FPF:ARTAVTNP10 Dějiny světové kinematografie I • 86 %
FPF:ARTAVTNP15 Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla I • 86 %
FPF:ARTAVTNP09 Projekce k současné české kinematografii • 71 %
FPF:ARTAVTNP20 Tvůrčí psaní I • 71 %
FPF:ARTAVTNP21 Ateliér dokumentární tvorby I • 57 %
FPF:ARTAVTNP22 Týmová práce • 57 %
FPF:ARTAVTNP19 Teorie barev • 43 %
FPF:ARTAVTNP23 Ateliér dramatické tvorby I • 43 %
FPF:ARTAVTNP24 Ateliér scenáristické tvorby I • 43 %
FPF:ARTAVTNP14 Dějiny filmových technologií a techniky I • 29 %
FPF:ARTAVTNP13 Kulturně-animační workshop • 14 %
FPF:ARTAVTNP17 Animátorský workshop • 14 %
FPF:ARTAVTNP18 Interpersonální komunikace a rétorika • 14 %
FPF:ARTAVTNP26 Rozhlasová reklama • 14 %
3. semestr
FPF:ARTAVTNP06 Současná evropská kinematografie a televizní tvorba • 100 %
FPF:ARTAVTNP14 Dějiny filmových technologií a techniky I • 100 %
FPF:ARTAVTNP15 Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla I • 100 %
FPF:ARTAVTNP16 Digitální restaurování obrazové a zvukové složky AV díla III • 100 %
FPF:ARTAVTNP23 Ateliér dramatické tvorby I • 100 %

Audiovizuální tvorba (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
2. semestr
FPF:UBKTN010 Projekce k dějinám české kinematografie a televizní tvorby II • 89 %
FPF:UBKTN012 Tvůrčí psaní • 89 %
FPF:UBKTN015 Klauzurní práce I • 89 %
FPF:UBKTN011 Audiovizuální archivy a jejich využití v televizní tvorbě • 78 %
FPF:UBKTN016 Odborná praxe I • 78 %
FPF:UBKTN009 Dějiny české kinematografie a televizní tvorby II • 67 %
FPF:UBKTN014 Digitalizace kinematografických a televizních děl • 67 %