UIMOIBP040 Odborná praxe II

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2023
Rozsah
160 hod/sem. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Luděk Cienciala, Ph.D.
Ústav informatiky - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UIMOIBP040/A: Čt 11:25–12:10 PED1, L. Cienciala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je přiblížit studentům prostředí a postupy existující v praxi a zvýšit jejich uplatnitelnost po absolvování studia.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
-pochopit prostředí organizace, ve které vykonával praxi
- zapojit se do činností v organizaci
Osnova
  • Studenti jsou přítomni na pracovišti organizace, která je naším smluvním partnerem, a podle svých možností se pod dohledem pověřené osoby zapojují do chodu organizace na pracovních pozicích souvisejících s oblastí vzdělávání Informatika. Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe.
Výukové metody
odborná praxe
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen na základě závěrečné zprávy studenta o průběhu praxe a posudku organizace, u níž student absolvuje praxi. V posudku organizace zhodnotí zapojení studenta do pracovního procesu a přínos praxe pro jeho profesní růst
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2021, léto 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2023/UIMOIBP040