UCJNNKDL18 Deutsche Literatur bis 1918

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
léto 2021
Rozsah
0/0/8. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Dr. phil. Martin Maurach (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Dr. phil. Martin Maurach
Ústav cizích jazyků - Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
bez předpokladu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška se zabývá německou literaturou od baroka do konce První světové války, její periodizací a nejdůležitějšími směry a proudy. Zvláštní pozornost je věnována barokní literatuře, která je těsně spojena se Slezskem (tzv. „Slezské školy“), a také romantické literatuře, která se dodnes těší velké oblibě čtenářů a zároveň je vděčným objektem badatelského zájmu. Přednášející podává výklad o nejvýznamnějších autorech a literárních žánrech všech probíraných období. Seminář se v návaznosti na přednášku soustřeďuje na literárněvědnou analýzu vybraných děl. Tato analýza je prováděna na základě četby studentů. Jsou používány autentické materiály, které jsou postupně rozebírány z hlediska literárněvědného.
Výstupy z učení
Orientace v současné anglicky psané literatuře různých žánrů. Schopnost kritické interpretace literárních textů.
Osnova
 • Obsah: 1.–2. Baroko (zejména tzv. „Slezské školy“)
 • 3. Osvícenství (zejména dílo Gottholda E. Lessinga)
 • 4. Sturm und Drang (zejména dílo Jakoba M. R. Lenze)
 • 5.–6. Výmarská klasika (s přihlédnutím k jejímu vlivu na německé kulturní dějiny)
 • 7.–8. Romantismus (s přihlédnutím k jejímu vlivu na německé kulturní dějiny)
 • 9. Vormärz (zejména dílo Heinricha Heineho)
 • 10.–11. Realismus a naturalismus
 • 12. Protinaturalistická hnutí
 • 13. Závěrečné shrnutí, diskuse, evaluace
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve skupině, skupinové projekty, prezentace, domácí práce, četba.
Metody hodnocení
písemná zkouška, aktivní spolupráce ve výuce

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/fpf/leto2021/UCJNNKDL18